Товариство лісівників України
Ш. Руставелі, 9-А, 54
місто Київ, Україна , 01601
+38 (044) 235-23-48

Законопроекти

 ПРОЕКТ
Закон України
 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
 щодо негайного подолання кризової ситуації, що склалася у зв'язку
із лісовими пожежами»
 
Верховна Рада України постановляє:
 
І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
1) у частині першій статті 77:
слова «від п’яти до п’ятнадцяти» замінити словами «від п’ятдесяти до
ста п’ятдесяти»;
слова «від п’ятнадцяти до п’ятдесяти» замінити словами «від ста
п’ятдесяти до п’ятисот»;
2) у частині другій статті 77:
слова «від п’ятнадцяти до п’ятдесяти» замінити словами «від ста
п’ятдесяти до п’ятисот»;
слова «від тридцяти п’яти до шістдесяти» замінити словами «від
трьохсот п’ятдесяти до шестисот»;
3) у частині першій статті 77-1:
слова «від десяти до двадцяти» замінити словами «від ста до двохсот»;
слова «від п’ятдесяти до сімдесяти» замінити словами «від п’ятисот до
семисот»;
4) у частині другій статті 77-1:
слова «від двадцяти до сорока» замінити словами «від двохсот до
чотирьохсот»;
слова «від сімдесяти до ста» замінити словами «від семисот до тисячі»;
5) у частині першій статті 222:
після слів «вантажів на транспорті,» доповнити словами «про
порушення правил пожежної безпеки в лісах та при виконанні
сільськогосподарських робіт,»;
слова «стаття 89» замінити словами «статті 77, 77-1, 89»;
6) у статті 241:
слова «статтями 49, 63-70, 73, 75, 77, 188-5 цього Кодексу» замінити
словами «статтями 49, 63-70, 73, 75, 77, 77-1, 188-5 цього Кодексу»;
7) у статті 244: 2 слова «статті 52 - 53-4, 54-56, 77-1, 104-1, 108 та 188-5
замінити словами «статті 52 - 53-4, 54-56, 77-1, 104-1, 108 та 188-5».
 
2. У Законі України «Про охорону навколишнього природного
середовища» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, № 41,
ст.546):
1) у пункті «о» частини першої статті 20: 
після слова «середовища» доповнити словами «, в тому числі для
випалювання рослинності або її залишків в сільському господарстві»;
2) доповнити статтею 54-1 такого змісту:
«Стаття 54-1. Охорона навколишнього природного середовища від
пожеж, викликаних необережним погодженням з вогнем, випалюванням сухої
рослинності тощо
Місцеві ради, підприємства, установи, організації та громадяни при
здійсненні своєї діяльності зобов'язані вживати необхідних заходів щодо
запобігання та недопущення пожеж, випалювання сухої рослинності, в тому
числі сільськогосподарських палів, в населених пунктах, рекреаційних і
заповідних зонах, в місцях масового скупчення і розмноження диких тварин,
на сільськогосподарських землях тощо.».
 
3. У Лісовому кодексі України (Відомості Верховної Ради України,
1994, № 17, ст.99):
1) частину другу та третю статті 12 викласти в такій редакції: 
«Громадяни та юридичні особи можуть мати у власності ліси, створені
ними або які виникли природним шляхом (самосівні) на набутих у власність у
встановленому порядку земельних ділянках деградованих і малопродуктивних
угідь, без обмеження їх площі.
Ліси, створені громадянами та юридичними особами або які виникли
природним шляхом (самосівні) на земельних ділянках, що належать їм на
праві власності, перебувають у приватній власності цих громадян і юридичних
осіб.»
 
4. У Законі України «Про оренду землі» (Відомості Верховної Ради
України (ВВР), 1998, № 46-47, ст.280):
 1) частину першу статті 15 викласти у наступній редакції:
«Істотними умовами договору оренди землі є:
об’єкт оренди (кадастровий номер, місце розташування та розмір
земельної ділянки);
строк дії договору оренди;
орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, способу та умов
розрахунків, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її
несплату;
умови збереження родючості ґрунтів.»;
 2) частину другу статті 25 доповнити абзацом четвертим такого змісту:
«виконувати встановлені щодо об’єкта оренди умови збереження
родючості ґрунтів, в тому числі протипожежні заходи, в обсязі, передбаченому
законом або договором оренди землі;».
 
5. У Законі України «Про рослинний світ» (Відомості Верховної
Ради України (ВВР), 1999, № 22-23, ст.198):
 1) частину першу статті 25:
після слів «захист від» доповнити словом «пожеж,»;
 2) пункт 4 частини першої статті 26:
після слів «світу, від» доповнити словом «пожеж,».
 
6. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради
України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131):
 1) у частині першій статті 245:
слова «від трьохсот до п’ятисот» замінити словами «від п’ятисот до
тисячі».
 
7. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України
(ВВР), 2002, № 3-4, ст.27):
 1) частину третю статті 56 викласти в наступній редакції:
«3. Громадяни і юридичні особи в установленому порядку можуть
набувати у власність земельні ділянки деградованих і малопродуктивних угідь
для залісення, та ділянки, на яких заліснення пройшло (відбулося) природним
шляхом.»;
 2) пункт «ґ» частини першої статті 96 викласти в наступній редакції:
«ґ) підвищувати родючість ґрунтів та зберігати інші корисні властивості
землі, не допускаючи сільськогосподарських палів;».
 
8. У Законі України «Про тваринний світ» (Відомості Верховної
Ради України (ВВР), 2002, № 14, ст.97):
1) у частині шостій статті 39:
слово «здійснюється» замінити словами «забороняється, за винятком
здійснення її».
 
9. У Законі України «Про охорону земель» (Відомості Верховної
Ради України (ВВР), 2003, № 39, ст.349):
1) абзац 5 частини першої статті 35:
після слів «при здійсненні» доповнити словом «протипожежних,»;
 2) абзац 11 частини першої статті 35:
після слів «захист земель від» доповнити словами
«сільськогосподарських палів,»;
 3) частину п’яту статті 36:
після слова «від» доповнити словами «сільськогосподарських палів,».
 
10. Кодекс цивільного захисту України (Відомості Верховної Ради
(ВВР), 2013, № 34-35, ст.458):
 1) у пункті 8 частини першої статті 19:
після слів «а також» доповнити словом «протипожежного,»;
 2) у пункті 8 частини другої статті 19:
після слів «а також» доповнити словом «протипожежного,»;
 3) у пункті 19 частини першої статті 20:
після слів «пожежної безпеки,» доповнити словами «в тому числі при
виконанні сільськогосподарських робіт,»;
 4) у пункті 4 частини другої статті 21:
після слова «радіаційного» доповнити словами «та протипожежного»;
 5) у пункті 6 частини другої статті 21:
після слів «надзвичайних ситуацій» доповнити словами «, в тому числі
про лісові та сільськогосподарські пожежі»;
 6) у частині третій статті 55:
після слова «власників» доповнити словом «(орендарів)»;
 
IІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний  строк з дня
опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та
інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом;
розробити методику визначення шкоди, заподіяної внаслідок пожеж та
порядок;
розробити порядок відшкодування витрат органам Державної служби
України з надзвичайних ситуацій та постійним лісокористувачам, що
здійснені ними під час ліквідації пожеж.
 
 
Голова Верховної Ради 
України                                                                           А.В. ПАРУБІЙ

 

 

 

 

Щодо проекту Закону України «Про ринок лісоматеріалів» асоціації «Меблідеревпром»

Експерти асоціації  «Меблідеревпром» розробили проект Закону України «Про ринок лісоматеріалів». Ознайомившись з документом,  Голова Товариства лісівників України Юрій Марчук висловив до нього наступні зауваження:

«Основне зауваження до Проекту Закону «Про ринок лісоматеріалів» підготовленого деревообробниками України.

Пункт 3 прикінцевих положень Закону передбачає на протязі 6 місяців після введення Закону в дію проведення реструктуризації держлісгоспів і виділення деревообробних підрозділів в окремі юридичні особи.

ЗАПЕРЕЧУЮ: перехідний період не менше року, якщо всі користувачі в т. ч. держлісгоспи закуповують лісометеріали на аукціонних торгах тоді сенсу в реструктуризації не має. Або держлісгоспу вигідно переробляти деревину по аукціонних цінах або ні. Тоді питання реструктуризації або відмова від переробки буде автоматично».

Законопроекти щодо удосконалення системи фінансування та розвитку лісового господарства для фінансування робіт з ведення лісового і мисливського господарства, внесені на розгляд Верховної Ради України

З 2016 року в Державному бюджеті України припинено державне  фінансування заходів з ведення лісового та мисливського господарства. 
На півдні та сході України, незважаючи на низьку лісистість, ліси виконують важливу природоохоронну функцію (охорона ґрунтів від ерозії, підвищення врожайності сільськогосподарських культур, очищення забрудненого повітря тощо), забезпечують екологічну стабільність держави і потребують посиленого захисту та охорони. 
Постійне недофінансування  має негативні наслідки для лісової галузі в лісодефіцитних областях, зокрема:
- зупинені роботи з лісорозведення – створення нових захисних насаджень на малопродуктивних і деградованих землях, у тому числі полезахисних лісових смуг;
- не здійснюється на належному рівні охорона лісу від незаконних рубок, зарплата працівників лісової охорони менша за мінімальну;
- не проводяться заходи з охорони і захисту лісу від пожеж, шкідників та хвороб;
- припинено облаштування протипожежних розривів та мінералізованих смуг і догляд за ними, утримання та забезпечення функціонування лісових  пожежних станцій і пунктів спостереження, утримання тимчасових пожежних наглядачів, упорядження рекреаційних ділянок, гасіння лісових пожеж та протипожежна пропаганда;
- різко збільшуються площі шкідників та хвороб лісу;
- не здійснюються лісовпорядні роботи, що унеможливлює  довгострокове планування лісогосподарських  заходів;
- припинено вирощування посадкового матеріалу, що унеможливлює  у подальшому створення лісових насаджень.
Без державної підтримки лісогосподарські підприємства нелісоресурсних областей не можуть забезпечити ведення лісового та мисливського господарства в повному обсязі. З початку 2016 року і до сьогодні звільнилося понад 2100 висококваліфікованих фахівців лісової галузі. 
Метою прийняття внесених на розгляд Верховної  Ради України законопроектів (Їхні номери наступні: 8238, 8239, 8240, 8241, 8242, 8246)  є забезпечення удосконалення системи фінансування та розвитку лісового господарства для фінансування робіт з ведення лісового і мисливського господарства, охорони і захисту лісів, створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг, у тому числі, південно-східного регіону України.