Товариство лісівників України
Ш. Руставелі, 9-А, 54
місто Київ, Україна , 01601
+38 (044) 235-23-48

Новина


30
жов

Запрошуємо до обговорення: доопрацьований проект Закону«Про внесення змін до Лісового кодексу України щодо посилення захисту лісів та тваринного світу»

Запрошуємо до обговорення: доопрацьований проект Закону України «Про внесення змін до Лісового кодексу України щодо посилення захисту лісів та тваринного світу» (порівняльна таблиця). Зауваження та пропозиції просимо направляти на адресу Товариства лісівників України vr-tlu@ukr.net
 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про внесення змін до Лісового кодексу України

 щодо посилення захисту лісів та тваринного світу»

Зміст положення (норми) чинного законодавства

Зміст положення (норми) запропонованого

проекту акта

Лісовий кодекс України

Стаття 281. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства

 

2) здійснює державний контроль за додержанням нормативно-правових актів щодо ведення лісового господарства

 

 

6) координує здійснення заходів з охорони лісів від пожеж та захисту від шкідників і хвороб;

 

 

 

8) бере участь у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації кадрів для лісового господарства;

 

Стаття 281. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства

 

2) здійснює державний контроль за додержанням нормативно-правових актів щодо лісового та природоохоронного законодавства

 

6) координує здійснення заходів з охорони лісів від пожеж та захисту від шкідників і хвороб, лісопатологічного моніторингу, обліку, систематизації осередків шкідників і хвороб лісу та прогнозування їх розвитку;

 

8) бере участь у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації кадрів для лісового та мисливського господарства, в тому числі надає консультації з питань лісового, мисливського господарства та полювання;

Стаття 37. Питання, що регулюються нормативно-правовими актами з ведення лісового господарства

10) здійснення охорони лісів від пожеж;

 

11) здійснення захисту лісів від шкідників і хвороб;

 

Стаття 37. Питання, що регулюються нормативно-правовими актами з ведення лісового господарства

10) здійснення охорони лісів від пожеж та порушень лісового та природоохоронного законодавства;

11) здійснення захисту лісів від шкідників і хвороб, наслідків стихійних лих та впливу антропогенних факторів;

Стаття 64. Основні вимоги щодо ведення лісового господарства

5) здійснювати охорону лісів від пожеж, захист від шкідників і хвороб, незаконних рубок та інших пошкоджень;

6) раціонально використовувати лісові ділянки.

Стаття 64. Основні вимоги щодо ведення лісового господарства

5) здійснювати охорону лісів від пожеж та порушень лісового та природоохоронного законодавства;

6) здійснення захисту лісів від шкідників і хвороб, наслідків стихійних лих та впливу антропогенних факторів;

7) раціонально використовувати лісові ділянки

Стаття 86. Організація охорони і захисту лісів

Організація охорони і захисту лісів передбачає здійснення комплексу заходів, спрямованих на збереження лісів від пожеж, незаконних рубок, пошкодження, ослаблення та іншого шкідливого впливу, захист від шкідників і хвороб.

Власники лісів і постійні лісокористувачі зобов'язані розробляти та проводити в установлений строк комплекс протипожежних та інших заходів, спрямованих на збереження, охорону та захист лісів. Перелік протипожежних та інших заходів, вимоги щодо складання планів цих заходів визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового господарства, органами місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень.

 

Відсутній

 

 

Захист лісів від шкідників і хвороб забезпечується шляхом <s>систематичного спостереження</s> за станом лісів, своєчасного виявлення осередків шкідників і хвороб лісу, здійснення профілактики виникнення таких осередків, їх локалізації і ліквідації.

 

 

 

 

 

 

Охорона і захист лісів може здійснюватись із застосуванням авіації. Зона авіаційної охорони і захисту лісів визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового господарства з урахуванням замовлень власників лісів і постійних лісокористувачів.

 

Забезпечення охорони і захисту лісів покладається на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства та органи місцевого самоврядування, власників лісів і постійних лісокористувачів відповідно до цього Кодексу.

Відсутній

Стаття 86. Організація охорони і захисту лісів

Організація охорони і захисту лісів передбачає здійснення комплексу заходів, спрямованих на збереження лісів від пожеж, незаконних рубок, пошкодження, ослаблення та іншого шкідливого впливу, захист від шкідників і хвороб.

Власники лісів і постійні лісокористувачі зобов'язані розробляти та проводити в установлений строк комплекс протипожежних заходів, заходів з поліпшення санітарного стану лісів та інших заходів, спрямованих на збереження, охорону та захист лісів. Перелік протипожежних та інших заходів, вимоги щодо складання планів цих заходів визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового господарства, органами місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень.

Заходи з поліпшення санітарного стану лісів здійснюються відповідно до Санітарних правил в лісах України, які затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Захист лісів від шкідників і хвороб забезпечується шляхом постійного нагляду власниками лісів та постійними лісокористувачами за станом лісів, своєчасного виявлення осередків шкідників і хвороб лісу, здійснення профілактики виникнення таких осередків, їх локалізації і ліквідації. Види, обсяги, строки та особливості здійснення цих заходів визначаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, який для здійснення лісопатологічного моніторингу може створювати відповідні організації.

Охорона і захист лісів може здійснюватись із застосуванням авіації, безпілотних літальних апаратів, засобів космічного зондування тощо. Зона авіаційної охорони і захисту лісів визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового господарства з урахуванням замовлень власників лісів і постійних лісокористувачів.

Забезпечення охорони і захисту лісів покладається на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства та органи місцевого самоврядування, власників лісів і постійних лісокористувачів відповідно до цього Кодексу.

Заходи з охорони і захисту лісів, що перебувають у державній власності, проводяться за рахунок коштів державного бюджету, у лісах комунальної власності - місцевого бюджету, у лісах приватної власності - за кошти їх власників. Проведення заходів з охорони і захисту лісів може здійснюватися за рахунок інших джерел не заборонених Законом.

Стаття 89. Здійснення охорони і захисту лісів

Охорону і захист лісів на території України здійснюють:

державна лісова охорона, яка діє у складі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового господарства та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери їх управління;

 

 

 

 

 

 

 

 

лісова охорона інших постійних лісокористувачів і власників лісів.

Відсутній

 

 

Державна лісова охорона має статус правоохоронного органу.

Порядок діяльності державної лісової охорони та лісової охорони визначається положенням, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

Стаття 89. Здійснення охорони і захисту лісів

Охорону і захист лісів на території України здійснюють:

державна лісова охорона, яка діє у складі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, його територіальних органів та органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового господарства, керівників, головних лісничих державних лісогосподарських, лісомисливських та мисливських підприємств, в частині здійснення ними повноважень, визначених пунктами 1, 3, 7, 8 13 та 14 частини першої статті 91 цього Кодексу, головних мисливствознавців державних лісогосподарських, лісомисливських та мисливських підприємств, окремих працівників лісовпорядних та лісозахисних організацій, в частині здійснення ними повноважень, визначених пунктами 1, 7, 8, 10, 15 та 17 частини першої статті 91 цього Кодексу;

лісова охорона постійних лісокористувачів та їх господарських об’єднань і власників лісів.

Працівники державної лісової охорони та лісової охорони власників лісів і постійних лісокористувачів повинні мати відповідну фахову лісівничу освіту.

Державна лісова охорона має статус правоохоронного органу.

Порядок діяльності державної лісової охорони та лісової охорони постійних лісокористувачів та їх господарських об’єднань і власників лісів, а також перелік посад, що відносяться до них, визначаються положеннями, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 91. Повноваження посадових осіб державної лісової охорони

Посадові особи державної лісової охорони мають право:

1) безперешкодно обстежувати в установленому законодавством порядку ліси, що перебувають у власності чи користуванні громадян і юридичних осіб;

2) перевіряти у встановленому порядку в громадян і юридичних осіб наявність дозволів та інших документів на використання лісових ресурсів і користування лісами;

 

3) складати протоколи та розглядати відповідно до законодавства справи про адміністративні правопорушення, про правопорушення у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів;

 

4) зупиняти транспортні засоби та проводити огляд речей, транспортних засобів, знарядь, добутої в лісі продукції та інших предметів;

 

5) у разі неможливості встановлення особи правопорушника лісового законодавства на місці вчинення правопорушення доставляти його до органів Національної поліції або в органи місцевого самоврядування для складення протоколу про адміністративне правопорушення;

 

6) у разі порушення лісового законодавства вилучати в установленому законом порядку у громадян і юридичних осіб документи, добуті лісові ресурси, знаряддя їх добування, а також транспортні засоби, що були знаряддям правопорушення, та вирішувати питання про їх подальшу належність і використання;

 

 

 

 

7) проводити у випадках, встановлених законом, фотографування, звукозапис, кіно- і відеозйомку як допоміжний засіб для запобігання порушенням у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів;

 

8) викликати громадян, у тому числі посадових осіб, для одержання від них усних або письмових пояснень у зв'язку з порушенням ними лісового законодавства;

 

9) безперешкодно відвідувати територію і приміщення підприємств, установ та організацій, які здійснюють добування, зберігання або перероблення продуктів лісу, з метою здійснення нагляду за законністю використання лісових ресурсів;

10) визначати за затвердженими таксами і методиками розмір збитків, завданих лісовому <s>господарству;</s>

11) анульовувати дозволи або інші документи на право використання лісових ресурсів у випадках порушення лісового законодавства;

 

 

12) приймати рішення про обмеження або заборону господарської та іншої діяльності;

13) направляти у відповідні державні органи матеріали про притягнення осіб до дисциплінарної, адміністративної і кримінальної відповідальності, позови до суду;

 

 

14) подавати позови до суду про відшкодування втрат лісогосподарського виробництва, а також повернення самовільно або тимчасово зайнятих лісових ділянок, строк користування якими закінчився;

 

 

15) давати обов'язкові для виконання приписи з питань, що належать до їх повноважень.

Відсутній

 

 

 

 

Відсутній

 

 

 

 

Посадові особи державної лісової охорони можуть мати й інші повноваження відповідно до закону.

Посадові особи державної лісової охорони забезпечуються форменим одягом.

Відсутній

 

 

Відсутній

 

 

 

Посадові особи державної лісової охорони мають право на зберігання, носіння і застосування спеціальних засобів та зброї в порядку, встановленому законодавством, та використовувати спеціальні транспортні засоби з кольорографічним забарвленням і написом з емблемою.

Стаття 91. Повноваження посадових осіб державної лісової охорони

Посадові особи державної лісової охорони мають право:

1) вільно відвідувати і безперешкодно обстежувати в установленому законодавством порядку ліси, що перебувають у власності чи користуванні громадян і юридичних осіб;

2) перевіряти у встановленому порядку в громадян і юридичних осіб наявність дозволів та інших документів на використання лісових ресурсів і користування лісами та на право полювання і використання ресурсів державного мисливського фонду;

3) складати протоколи та розглядати відповідно до законодавства справи про адміністративні правопорушення, про правопорушення у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів, а також у галузі мисливського господарства та полювання;

4) зупиняти транспортні та інші засоби пересування та проводити огляд речей, транспортних засобів, знарядь, добутих лісових ресурсів та продукції полювання, знарядь полювання та інших предметів;

5) у разі неможливості встановлення особи правопорушника лісового законодавства або законодавства у галузі мисливського господарства та полювання на місці вчинення правопорушення доставляти його до органів Національної поліції або в органи місцевого самоврядування для складення протоколу про адміністративне правопорушення;

6) у разі порушення лісового законодавства або законодавства у галузі мисливського господарства та полювання вилучати в установленому законом порядку у громадян і юридичних осіб документи на право використання лісових ресурсів та на право полювання, добуті деревину та інші продукти лісу, незаконно добуті мисливські тварини і продукцію, що з них вироблена, знаряддя їх добування, а також транспортні засоби, що були знаряддям правопорушення, та вирішувати питання про їх подальшу належність і використання;

7) проводити у випадках, встановлених законом, фотографування, звукозапис, кіно- і відеозйомку як допоміжний засіб для запобігання порушенням у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів, а також у галузі мисливського господарства та полювання;

8) викликати громадян, у тому числі посадових осіб, для одержання від них усних або письмових пояснень у зв'язку з порушенням ними лісового законодавства або законодавства у галузі мисливського господарства та полювання;

9) безперешкодно відвідувати територію і приміщення підприємств, установ та організацій, які здійснюють добування, зберігання або перероблення продуктів лісу, з метою здійснення нагляду за законністю використання лісових ресурсів;

10) визначати за затвердженими таксами і методиками розмір збитків, завданих лісовому або мисливському господарству;

11) анульовувати дозволи або інші документи на право використання лісових ресурсів у випадках порушення лісового законодавства, а також використання ресурсів державного мисливського фонду в разі порушення законодавства у галузі мисливського господарства та полювання;

12) приймати рішення про обмеження або заборону господарської та іншої діяльності;

13) направляти у відповідні державні органи матеріали про притягнення осіб, які порушили лісове законодавство або законодавства у галузі мисливського господарства та полювання, до дисциплінарної, адміністративної і кримінальної відповідальності, позови до суду;

14) подавати позови до суду про відшкодування втрат лісогосподарського виробництва або збитків, завданих внаслідок порушення законодавства у галузі мисливського господарства та полювання а також повернення самовільно або тимчасово зайнятих лісових ділянок, мисливських угідь, строк користування якими закінчився;

15) давати обов'язкові для виконання приписи з питань, що належать до їх повноважень;

16) вносити пропозиції відповідним органам виконавчої влади та приписи постійним лісокористувачам і власникам лісів щодо заборони відвідування лісів населенням і в'їзду до них транспортних засобів та заборони полювання в лісових масивах у період високої пожежної небезпеки;

17) проводити перевірки додержання лісокористувачами, власниками лісів та користувачами мисливських угідь вимог нормативно – правових актів і нормативних документів з питань ведення лісового господарства та у галузі мисливського господарства та полювання.

Посадові особи державної лісової охорони можуть мати й інші повноваження відповідно до закону.

Посадові особи державної лісової охорони забезпечуються форменим одягом, засобами зв’язку.

Порядок та правила носіння форменого одягу посадовими особами державної лісової охорони затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Посадовим особам державної лісової охорони видається службове посвідчення, форма якого затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового та мисливського господарства.

Посадові особи державної лісової охорони мають право на зберігання, носіння і застосування спеціальних засобів та зброї в порядку, встановленому законодавством, та використовувати спеціальні транспортні засоби з кольорографічним забарвленням і написом з емблемою.

Стаття відсутня

Стаття 911. Повноваження посадових осіб лісової охорони постійних лісокористувачів та їх господарських об’єднань і власників лісів

Посадові особи лісової охорони на відповідній території постійного лісокористувача та власника лісів мають право:

1) складати протоколи відповідно до законодавства про адміністративні правопорушення, про правопорушення у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів;

2) зупиняти на території лісового фонду транспортні та інші засоби пересування та проводити огляд речей, транспортних засобів, знарядь, добутої в лісі продукції та інших предметів;

3) у разі неможливості встановлення особи правопорушника лісового законодавства на місці вчинення правопорушення доставляти його до органів Національної поліції або в органи місцевого самоврядування для складення протоколу про адміністративне правопорушення;

4) направляти у відповідні державні органи матеріали про притягнення осіб, які порушили лісове законодавство до дисциплінарної, адміністративної і кримінальної відповідальності, позови до суду;

5) проводити у випадках, встановлених законом, фотографування, звукозапис, кіно- і відеозйомку як допоміжний засіб для запобігання порушенням у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів;

Посадові особи лісової охорони можуть мати й інші повноваження відповідно до закону.

Посадові особи лісової охорони забезпечуються форменим одягом. На лісову охорону поширюється порядок та правила носіння і норми забезпечення форменим одягом, що діють для державної лісової охорони.

Посадові особи лісової охорони мають право на зберігання, носіння і застосування спеціальних засобів та зброї в порядку, встановленому законодавством, та використовувати спеціальні транспортні засоби з кольорографічним забарвленням і написом з емблемою.

Стаття 92. Соціально-правовий захист посадових осіб державної лісової охорони

 

Держава гарантує захист честі, гідності, здоров'я, життя, майна посадових осіб державної лісової охорони і членів їх сімей від злочинних посягань та інших протиправних дій.

 

 

Посадові особи державної лісової охорони підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

 

Посадові особи державної лісової охорони забезпечуються службовими жилими приміщеннями відповідно до законодавства.

 

 

Шкода, заподіяна знищенням або пошкодженням майна посадової особи державної лісової охорони чи членів її сім'ї у зв'язку з виконанням нею службових обов'язків, компенсується в повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України з наступним стягненням цієї суми з винних осіб.

 

 

 

 

 

Відсутній

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відсутній

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відсутній

 

 

 

 

 

Відсутній

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Річна заробітна плата посадової особи державної лісової охорони, що береться для нарахування розміру одноразової допомоги, включає всі види грошових виплат, які одержала посадова особа за час роботи за останньою посадою за рік, що передував рокові загибелі або ушкодження здоров'я.

 

 

Порядок відшкодування шкоди, заподіяної майну, посадовій особі державної лісової охорони чи членам її сім'ї встановлюється Кабінетом Міністрів України.

 

 

 

 

 

 

Відсутній

Стаття 92. Соціально-правовий захист посадових осіб державної лісової охорони та лісової охорони постійних лісокористувачів та їх господарських об’єднань і власників лісів

Держава гарантує захист честі, гідності, здоров'я, життя, майна посадових осіб державної лісової охорони та лісової охорони постійних лісокористувачів та їх господарських об’єднань і власників лісів членів їх сімей від злочинних посягань та інших протиправних дій.

Посадові особи державної лісової охорони та лісової охорони постійних лісокористувачів та їх господарських об’єднань і власників лісів підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Посадові особи державної лісової охорони та лісової охорони постійних лісокористувачів та їх господарських об’єднань і власників лісів забезпечуються службовими житловими приміщеннями відповідно до законодавства.

Шкода, заподіяна знищенням або пошкодженням майна, посадової особи державної лісової охорони та лісової охорони постійних лісокористувачів та їх господарських об’єднань і власників лісів чи членів її сім'ї у зв'язку з виконанням нею службових обов'язків, компенсується в повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України з наступним стягненням цієї суми з винних осіб, у випадках підпорядкування постійних лісокористувачів – обласним Радам народних депутатів, або об’єднаним територіальним громадам – з бюджетів відповідних рівнів.

Одноразова грошова допомога у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності посадової особи державної лісової охорони та лісової охорони постійних лісокористувачів та їх господарських об’єднань і власників лісів (далі одноразова грошова допомога), гарантована державою соціальна виплата, що призначається і виплачується особам, які згідно з цим Законом мають право на її отримання, у разі:

загибелі (смерті) посадової особи державної лісової охорони та лісової охорони постійних лісокористувачів та їх господарських об’єднань і власників лісів під час виконання нею службових обов'язків;

смерті посадової особи державної лісової охорони та лісової охорони постійних лісокористувачів та їх господарських об’єднань і власників лісів, що настала внаслідок нещасного випадку, що мали місце в період виконання нею службових обов'язків;

встановлення посадовій особі державної лісової охорони та лісової охорони постійних лісокористувачів та їх господарських об’єднань і власників лісів, що настала внаслідок поранення (травми або каліцтва), отриманого під час виконання нею службових обов'язків або встановлення інвалідності особі після її звільнення від виконання службових обов'язків державної лісової охорони та лісової охорони власників лісів і постійних лісокористувачів внаслідок нещасного випадку, що мав місце в період виконання нею службових обов'язків;

отримання посадовою особою державної лісової охорони та лісової охорони постійних лісокористувачів та їх господарських об’єднань і власників лісів поранення (травми або каліцтва) під час виконання нею службових обов'язків, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення їй інвалідності.

Призначення і виплата одноразової грошової допомоги не здійснюються, якщо загибель (смерть), поранення (травма або каліцтво), інвалідність, часткова втрата працездатності без визначення інвалідності посадової особи державної лісової охорони та лісової охорони постійних лісокористувачів та їх господарських об’єднань і власників лісів є наслідком:

учинення нею діяння, яке є кримінальним або адміністративним правопорушенням;

учинення нею дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння;

навмисного спричинення собі тілесного ушкодження, іншої шкоди своєму здоров’ю або самогубства (крім випадку доведення особи до самогубства, який доведений судом);

подання особою свідомо неправдивої інформації про призначення і виплату одноразової грошової допомоги.

У випадках, зазначених у абзаці другому та третьому частини п’ятої цієї статті, право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги мають члени сім'ї, батьки та утриманці загиблої (померлої) посадової особи державної лісової охорони та лісової охорони постійних лісокористувачів та їх господарських об’єднань і власників лісів.

Члени сім'ї та батьки загиблої (померлої) посадової особи державної лісової охорони та лісової охорони постійних лісокористувачів та їх господарських об’єднань і власників лісів визначаються відповідно до Сімейного кодексу України. Утриманцями для цілей передбачених цією статтею вважаються неповнолітні або непрацездатні особи, які не були членами сім'ї загиблої (померлої) посадової особи державної лісової охорони та лісової охорони постійних лісокористувачів та їх господарських об’єднань і власників лісів, але не менш як п'ять років одержували від неї матеріальну допомогу, що була для неї єдиним або основним джерелом засобів до існування.

Річна заробітна плата посадової особи державної лісової охорони та лісової охорони постійних лісокористувачів та їх господарських об’єднань і власників лісів, що береться для нарахування розміру одноразової допомоги, включає всі види грошових виплат, які одержала посадова особа за час роботи за останньою посадою за рік, що передував рокові загибелі або ушкодження здоров'я.

Порядок відшкодування шкоди, заподіяної майну, посадовій особі державної лісової охорони та лісової охорони постійних лісокористувачів та їх господарських об’єднань і власників лісів чи членам її сім'ї і Порядок, розміри та умови виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності посадової особи державної лісової охорони та лісової охорони постійних лісокористувачів та їх господарських об’єднань і власників лісів встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Працівники державної лісової охорони, які мають статус правоохоронного органу, користуються пільгами, передбаченими для правоохоронних органів згідно з чинним законодавством.

Народний депутат України                                                                                                                                                             О.Бондаренко (059)

«___» _______________ 2020 р.

 

Файл для перегляду:
TP-OKHORONA_LISIV-26.10.doc117 Ki