Товариство лісівників України

Новина


19
лют

Законопроєкт № 3526 про посилення захисту лісів, запобігання пожежам прийнято у другому читанні

Законопроєкт № 3526 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту лісів, запобігання пожежам на землях лісового та водного фонду, торфовищах та на землях інших категорій» прийнято у другому читанні і в цілому, як Закон
Про це повідомив на своїй сторінці у мережі Фейсбук Про це повідомив на своїй сторінці у мережі Фейсбук Голова Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко 
За це проголосувало 311 народних депутати.
Щороку в Україні спостерігається тенденція до збільшення пожеж у природних екосистемах, зокрема у 2020 році кількість пожеж збільшилася у понад 1,6 рази.
Однією із найбільших загроз пожежонебезпечного періоду є випалювання сухої рослинності або її залишків, що наносить непоправної шкоди не лише рослинному і тваринному світу, а довкіллю в цілому.
Метою прийнятого Закону є посилення захисту лісів, запобігання пожежам на землях лісового та водного фонду, торфовищах та на землях інших категорій, підвищення ефективності управління та контролю у цій сфері, надання додаткових підстав для притягнення до відповідальності за порушення правил пожежної безпеки в природних екосистемах.
 - Зміни вносяться до Водного кодексу України, Кодексу цивільного захисту України, Земельного кодексу України, законів України «Про оренду землі», «Про рослинний світ», «Про тваринний світ», «Про охорону земель», якими:
!забороняється знищення або пошкодження рослинності, випалювання сухої рослинності або її залишків на землях водного фонду, у тому числі у прибережних захисних смугах та на островах;
!передбачається уточнити повноваження центральних та місцевих органів влади;
!забезпечення пожежної безпеки покладається на власника (власників) земельної ділянки та іншого об’єкта нерухомого майна, або наймачів (орендарів) земельної ділянки та іншого об’єкта нерухомого майна, якщо це обумовлене договором найму (оренди), та на керівника (керівників) суб’єкта господарювання.
 

          ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту лісів, запобігання пожежам на землях лісового та водного фонду, торфовищах та на землях інших категорій
1. Обґрунтування необхідності прийняття акта
В Україні спостерігається стала тенденція до збільшення пожеж в лісах, на землях водного фонду, сільськогосподарського та рекреаційного призначення, торфовищах інших категоріях земель через необережне поводження з вогнем, унаслідок масових сільськогосподарських палів, що часто призводить до масштабних пожеж. Площа таких пожеж лише у державному лісовому фонді України щороку складає понад 10 тис. га. Відповідно до оцінки міжнародних експертів у 2019 році Україна зайняла перше місце серед країн Європи щодо пожеж у сільськогосподарських та водно-болотних угіддях, які наносять непоправної шкоди довкіллю, рослинному та тваринному світу, знищують види рослин і тварин, які підлягають захисту та занесені до Червоної Книги України.
Випалювання сухої рослинності або її залишків є причиною погіршення стану довкілля, зокрема, забруднення атмосферного повітря; висока температура негативно впливає на родючість ґрунтів; випалювання сухої рослинності та її залишків нерідко спричиняє пожежі на сусідніх земельних ділянках, лісових масивах, полезахисних лісових смугах, що знаходяться поруч з ділянкою, на якій здійснюється таке випалювання.
З року в рік ситуація погіршується, а кількість пожеж в природних екосистемах зростає. При цьому власники і землекористувачі, в тому числі орендарі, практично не несуть відповідальності за порушення вимог законодавства. Також, у чинному законодавстві відсутні чіткі повноваження місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо запобігання виникненню пожеж, а Національна поліція не має повноважень щодо розгляду справ про порушення правил пожежної безпеки в лісах та при виконанні сільськогосподарських робіт.
Така ситуація, загрожує екологічній безпеці держави, особливо зважаючи на глобальні зміни клімату, високі температури повітря та катастрофічне зменшення опадів.
При цьому санкції, передбачені за порушення вимог чинного законодавства, не спонукають суб’єктів господарювання, громадян та посадових осіб дотримуватись його вимог. Так, більшість статей Кодексу України про адміністративні правопорушення, які стосуються охорони довкілля та захисту лісів, не змінювались з 1997 року і не відповідають сучасним економічним умовам та засобам ведення господарської діяльності. 
Залишається надзвичайно низьким у порівнянні з завданою шкодою розмір санкцій, який розраховується від офіційно встановленого розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (17 грн.).
13 квітня 2020 року Верховною Радою було прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою збереження довкілля (щодо посилення відповідальності за дії, спрямовані на забруднення атмосферного повітря та знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу)», у якому змінами до Кодексу України про адміністративні правопорушення та до Кримінального кодексу України було запроваджено значне збільшення штрафних санкцій за забруднення атмосферного повітря, знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу, порушення вимог пожежної безпеки в лісах та самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків. Та наразі є нагальним посилення адміністративної відповідальності за іншими статтями за порушення вимог природоохоронного законодавства, усунення дисбалансу між фактичним розміром заподіяної навколишньому природному середовищу шкоди та сумою існуючих санкцій, а також підвищення ефективності державного управління та здійснення державного контролю у цій сфері.
2. Цілі і завдання проекту Закону
Метою проекту Закону є посилення захисту лісів посилення захисту лісів, запобігання пожежам на землях лісового та водного фонду, торфовищах та на землях інших категорій, підвищення ефективності управління та контролю у цій сфері, посилення адміністративної відповідальності за порушення правил пожежної безпеки в лісах, сільськогосподарських угіддях та інших природних екосистемах.
3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту 
Проектом Закону передбачається внесення змін до Водного кодексу України, Кодексу цивільного захисту України, Земельного кодексу України, Законів України,  Кодексу України про адміністративні правопорушення, законів України «Про рослинний світ», «Про тваринний світ», «Про охорону земель», «Про оренду землі». 
Пропонується уточнити повноваження центральних та місцевих органів влади, надати повноваження органам Національної поліції щодо розгляду справ про порушення правил пожежної безпеки в лісах та при виконанні сільськогосподарських робіт, посилити адміністративну відповідальність, покласти обов’язок щодо запобігання випалюванню сухої рослинності та відповідальність за порушення правил пожежної безпеки, у тому числі і на власників та користувачів (орендарів) відповідних територій та об’єктів.
4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання
В даній сфері правового регулювання діють Конституція України, Водний кодекс, Земельний кодекс України, Кодекс цивільного захисту України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, закони України «Про рослинний світ», «Про тваринний світ», «Про охорону земель», «Про оренду землі».
5. Фінансово-економічне обґрунтування
Введення в дію зазначеного проекту Закону не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України та буде сприяти його наповненню.
6. Обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків застосування законопроекту після його прийняття
Прийняття проекту Закону забезпечить можливість здійснювати ефективні та системні заходи щодо захисту лісів та збереження природних екосистем, посилення захисту лісів, запобігання пожежам на землях лісового та водного фонду, торфовищах та на землях інших категорій, підвищить ефективність управління та контролю, посилить відповідальність у цій сфері, що сприятиме мінімізації кількості і масштабів пожеж.
 Реалізація проекту Закону не призведе до негативних соціально-економічних та інших наслідків, відповідає інтересам держави та місцевих громад.
Народний депутат України                                О.Бондаренко (059)