Товариство лісівників України

Новина


21
гру

За фінансової підтримки Товариства лісівників України побачила світ книга за ред. В.Л. Мєшкової "МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З НАГЛЯДУ, ОБЛІКУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ПОШИРЕННЯ ШКІДНИКІВ І ХВОРОБ ЛІСУ ДЛЯ РІВНИННОЇ ЧАСТИНИ УКРАЇНИ"

Методичні вказівки з нагляду, обліку та прогнозування поширення шкідників і хвороб лісу для рівнинної частини України / За ред. В.Л. Мєшкової. Виконавці: В.Л. Мєшкова, О.М. Кукіна, Ю.Є. Скрильник, О.В. Зінченко, І.М. Соколова, К. В. Давиденко,С.В. Назаренко, І.О. Бобров, О.І. Борисенко, В.Л. Борисова, Я.В. Кошеляєва. – Харків: ТОВ Планета-Прінт , 2020. – 92 с.
Методичні вказівки розроблені на основі багаторічних досліджень, проведених науковцями лабораторії захисту лісу УкрНДІЛГА, ДП «Степовий ім. В.М. Виноградова філіал УкрНДІЛГА», ДП «Новгород-Сіверська ЛНДС УкрНДІЛГА», СДЛП «Харківлісозахист».
У рекомендаціях визначено зміст нагляду, об’єкти, місця, терміни та ознаки його проведення стосовно комах-хвоєлистогризів, листоїдів, мінерів, стовбурових шкідників, хвороб хвої, листя, судинних, некрозно- ракових хвороб, кореневих і стовбурових гнилей на сосні, дубі, березі, ясені, липі, клені, в’язі тощо. Наведено критерії для оцінювання принадності насаджень для 10 видів комах-хвоєлистогризів.
Наведені матеріали можуть бути використані у діяльності фахівців лісового господарства, наукових і проектних організацій та у навчальному процесі викладачами та студентами навчальних закладів ІІ–IV рівнів акредитації.
Схвалено Вченою радою УкрНДІЛГА: протокол No 5 від 29 січня 2020 р.
Затверджено науково-технічною радою Держлісагентства: протокол No 12 від 17 червня 2020 р.
Рецензенти:  А.Ф. Гойчук – професор кафедри лісівництва Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор сільськогосподарських наук, професор
А.Б. Марченко – доцент кафедри технологій у рослинництві та захисту рослин Білоцерківського національного аграрного університету, доктор сільськогосподарських наук, доцент Д.О. Батуркін – т.в.о. директора ДСЛП «Харківлісозахист»
              УДК 630.45
ISBN      978-617-7897-00-1 © Мєшкова В. Л., 2020
              © УкрНДІЛГА ім. Г. М. Висоцького, 2020

Файл для перегляду:
Method_naglyad_oblik_prognoz_DRUK.pdf1,82 Mi