Товариство лісівників України

Новина


01
вер

Відповідь Державної регуляторної служби України на звернення ТЛУ щодо переліку інвазійних видів дерев, заборонених до використання

На адресу Товариства лісівників України надійшла відповідь від Державної регуляторної служби України. Нагадаємо, що вже більше як півроку триває дискусія між науковцями, лісівниками і Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України, яка стосується Наказу Міндовкілля «Про затвердження Переліку інвазійних видів дерев із значною здатністю до неконтрольованого поширення, заборонених до використання у процесі відтворення лісів». Товариство лісівників України звертає увагу на те, що даний Наказ не пройшов регуляторну експертизу. З відповідним листом ТЛУ звернулося до Державної регуляторної служби України.
9 серпня 2023 року відбулася нарада, організована Державною регуляторною службою України, а вчора, 31 серпня на адресу Товариства лісівників України надійшов протокол наради і  лист – відповідь ДРС У .  Сьогодні публікуємо протокол і відповідь ДРС України: 

ПРОТОКОЛ № ___ наради щодо звернення Всеукраїнської громадської організації «Товариство лісівників України» 

09.08.2023 м. Київ
Голова - Олексій КУЧЕР Секретар – Оксана РАТУШНА 
ПРИСУТНІ: КРАСНОЛУЦЬКИЙ Олександр Васильович – перший заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, СМАЛЬ Віктор Ігорович – т.в.о. Голови Державного агентства лісових ресурсів України, РАДЧЕНКО Володимир Григорович – директор Наукового центру екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу Інституту еволюційної екології Національної академії наук України, МАРЧУК Юрій Миколайович – Голова Всеукраїнської громадської організації «Товариство лісівників України», ПІНЧУК Андрій Петрович – завідувач кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій, доцент Навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства, ТКАЧ Віктор Петрович – директор Українського науководослідного інституту лісового господарства та агролісомеліоратизації імені Г.М. Висоцького, ЛАВНИЙ Василь Володимирович – проректор з наукової роботи Національного лісотехнічного університету України, ГАЙДА Юрій Іванович – доктор сільськогосподарських наук, професор Національного університету «Чернігівська політехніка», ДЕРБАЛЬ Аліса Олексіївна – заступник директора Департаменту державної регуляторної політики та дерегуляції ДРС, КОСТЮЧЕНКО Наталія Петрівна – завідувач сектору організаційно-аналітичної роботи Департаменту державної регуляторної політики та дерегуляції ДРС.
Порядок денний: 1. Щодо звернення Всеукраїнської громадської організації «Товариство лісівників України» від 02.08.2023 № 09/28 (ЗВГ № М-130/9-23 від 03.08.2023) (далі – ГО) стосовно проведення експертизи наказу Міністерства захисту довкілля та природніх ресурсів України від 03.04.2023 № 184 «Про затвердження Переліку інвазійних видів дерев із значною здатністю до неконтрольованого поширення, заборонених для використання у процесі відтворення лісів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 19.04.2023 за № 641/39697 (далі – наказ № 184).
СЛУХАЛИ: 1. КУЧЕРА О.В., який повідомив, що до ДРС надійшло звернення Всеукраїнської громадської організації «Товариство лісівників України» щодо проведення експертизи наказу № 184. Також Голова зазначив, що надання роз’яснень положень законодавства з питань реалізації державної регуляторної політики,зокрема в частині віднесення проєктів нормативно-правових актів, які належать чи не належать до категорії регуляторних, є виключною компетенцією ДРС, її дискреційним повноваженням, визначеним Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – Закон). Також він зазначив, що проєкт наказу № 184 в порядку, визначеному статтею 21 Закону, на погодження до ДРС не надходив.
2. МАРЧУКА Ю.М., який висловив власну позицію щодо регуляторного впливу при формуванні переліку інвазійних видів дерев у зв’язку з його довгостроковою дією на формування агроландшафтів на півдні та сході України та їх вплив на урожайність сільгоспкультур. Також доповідач повідомив, що у зверненні вказано про те, що 16.02.2023 в НУБіП проведено круглий стіл, присвячений обговоренню питання про перелік інвазійних видів дерев. На думку Голови ГО, при формуванні переліку Міндовкіллям не були враховані пропозиції круглого столу щодо врахування особливостей географічної зональності країни. Як зауважив пан Марчук, необхідно внести зміни до наказу № 184, а саме щодо затвердження переліків по ботаніко-географічних зонах, де буде враховано багато чинників (ґрунти, кількість опадів, здатність дерев до захворювання тощо).
3. ПІНЧУКА А. П., ТКАЧА В.П., ЛАВНОГО В.В., ГАЙДУ Ю.І., які підтримали позицію Марчука Ю.М.
4. КРАСНОЛУЦЬКОГО О. В., який поінформував присутніх учасників наради, що наказ № 184 розроблений та затверджений на основі наукового звіту 2019 року. Краснолуцький О.В. запропонував науковцям надати оновлений науковий звіт про проведені дослідження на підтримку позиції, висловленої учасниками наради, який і може слугувати підставою для внесення змін до вищезазначеного наказу.
5. СМАЛЯ В.І., який поінформував, що наказ № 184 значною мірою впливає на діяльність суб’єктів господарювання, які належать до сфери управління ДП «Ліси України» та інших лісгоспів, в частині виконання програми «Зелена країна», що діє на підставі Указу Президента України від 07.06.2021 №228/2021 та відповідно до якої має бути виконано дві складові:
1) висадження 1 млрд. нових дерев за три роки;
2) збільшення площі, укритої лісами, на 1 млн. га на наступні 10 років.
3 Оскільки окремі види рослин потрапили до інвазійного списку, можливо зауважити, що виконання програми потрапляє під певний ризик.
6. КУЧЕРА О.В., який акцентував увагу Краснолуцького О.В. на тому, що наказ № 184 розроблено та затверджено на виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 20.12.2022 № 1410 «Про внесення змін до Правил відтворення лісів» (далі – постанова № 1410).
Проєкт постанови № 1410 погоджено ДРС рішенням від 29.11.2022 № 458.
Водночас наказом № 184 виконується пункт 2 постанови № 1410 щодо затвердження переліку.
Разом з тим, пунктом 8 Правил відтворення лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2007 № 303, передбачено, що відтворення лісів у всіх природно-кліматичних зонах здійснюється на лісотипологічній основі відповідно до потенційних лісорослинних умов, природно-кліматичних умов з дотриманням вимог лісокультурного (лісонасіннєвого) районування. Оскільки дія Переліку інвазійних видів дерев (наказ № 184) поширюється на всю територію України, можна дійти висновку про те, що в ньому не враховані вимоги пункту 8 Правил відтворення лісів щодо відтворення лісів, у тому числі природно-кліматичних умов.
ВИРІШИЛИ: Взяти до уваги позицію усіх учасників наради при розгляді звернення ГО «Товариство лісівників України» та правовому аналізі наказу №184. 
Голова                                              Олексій КУЧЕР
 
 
 

Голові Всеукраїнської громадської організації «Товариство лісівників України» Юрію МАРЧУКУ 
 Щодо проведення експертизи наказу Міндовкілля від 03.04.2023 № 184 
Шановний Юрію Миколайовичу! 

Державна регуляторна служба України розглянула Ваше звернення від 02.08.2023 № 09/28 (ЗВГ № М-130/9-23 від 03.08.2023) (далі – звернення) щодо проведення експертизи наказу Міндовкілля від 03.04.2023 № 184 «Про затвердження Переліку інвазійних дерев із значною здатністю поширення, заборонених для використання у процесі відтворення», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.04.2023 за № 641/39697 (далі – наказ № 184) на предмет його регуляторного впливу при формуванні переліку інвазійних видів у зв’язку з його довгостроковою дією на формування агроландшафтів на Півдні та Сході України та їх впливу на урожайність сільгоспкультур та повідомляє.
Відповідно до статті 30 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» до повноважень уповноваженого органу (ДРС) щодо здійснення державної регуляторної політики належить, зокрема, здійснення експертизи регуляторних актів центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади на їх відповідність вимогам статей 4, 5, 8–13 цього Закону, прийняття у разі виявлення порушень цих вимог рішень про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики.
З метою здійснення всебічного аналізу наказу № 184 на його відповідність вимогам статей 4, 5, 8–13 цього Закону, ДРС звернулось до заінтересованих центральних органів виконавчої влади з проханням надати інформацію та копії документів, які надавались для проходження проєктом наказу № 184 процедури погодження та реєстрації в Міністерстві юстиції України (лист від 15.08.2023 № 3271/20). У зв’язку з вищевикладеним інформацію про проведену роботу та необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики буде надано додатково. Разом з тим, надаємо копію Протоколу № 9 наради щодо звернення Всеукраїнської громадської організації «Товариство лісівників України». Додаток: на 3 арк. у 1 прим. 
З повагою 
Голова Державної регуляторної служби України               Олексій КУЧЕР

Файл для перегляду:
Protokol_naradi_po_NNo184_invaziini_vidi.pdf301 Ki
3271_zvernennja_GO_pomizhk.pdf344 Ki