Товариство лісівників України

Новина


30
бер

Відбулося засідання Наукової ради з проблем лісознавства та лісівництва

24 березня в Президії Національної академії наук (м. Київ) відбулося засідання Наукової ради з проблем лісознавства та лісівництва під головуванням члена-кореспондента НАН України директора УкрНДІЛГА Віктора ТКАЧА.
Слід зазначити, що в березні поточного року рішенням бюро Відділення загальної біології НАН України був затверджений оновлений склад ради. Відкрив засідання з вітальним словом академік-секретар Відділення загальної біології НАН України, академік НАН України Володимир РАДЧЕНКО.

Учасники засідання обговорили проблеми інвазійності інтродукованих деревних видів. З доповіддю «Лісівничо-селекційна цінність та проблема інвазійності інтродукованих деревних видів в умовах глобальної зміни клімату» виступила завідувач відділу селекції, генетики та біотехнології УкрНДІЛГА Світлана ЛОСЬ.
Під час обговорення доповіді виступили члени Наукової ради, а також запрошені, зокрема академіки НАН України Яків ДІДУХ, Володимир РАДЧЕНКО, Ігор ЄМЕЛЬЯНОВ, Леонід РУДЕНКО, члени-кореспонденти НАН і НААН України Максим НЕЦВЕТОВ, Володимир ОСАДЧИЙ, Наталія ЗАІМЕНКО, Петро ЛАКИДА, доктори наук Юрій ГАЙДА, Юрій ДЕБРИНЮК, Іван ДАНИЛИК, Григорій КРИНИЦЬКИЙ, начальник Управління лісового господарства та відтворення лісів Держлісагентства Ігор БУДЗІНСЬКИЙ, голова Товариства лісівників України Юрій МАРЧУК.

Фахівці зазначали, що в умовах посилення антропотехногенного навантаження на лісові екосистеми, створюючи лісові насадження і господарюючи в них, необхідно своєчасно здійснювати практичні заходи щодо запобігання поширенню інвазійних деревних видів із урахуванням природно-кліматичного районування України. Водночас слід також враховувати міжнародний досвід щодо порушеного питання, керуватися Конвенцією ООН про біологічне різноманіття (19.12.2022, Монреаль), згідно з якою країни зобов’язалися впроваджувати заходи щодо усунення, мінімізації або пом’якшення впливу інвазійних і чужорідних видів на біорізноманіття та екосистемні послуги. Доцільно використовувати ті інтродуковані деревні види, які негативно не впливають на біоценози аборигенних деревних видів.
Учасники засідання наголосили на необхідності під час лісовідновлення та лісорозведення використовувати аборигенні й інтродуковані види дерев, що не є загрозою для збереження біорізноманіття та сприяють підвищенню стійкості лісових екосистем у сучасних умовах. Відзначили неприпустимість використання інтродуцентів, здатних негативно впливати на природні біоценози, займати місце аборигенних видів, пригнічувати їх або утворювати з ними природні гібриди.

Також було акцентовано увагу на необхідності продовження наукових досліджень щодо оцінювання ризиків використання в лісовому господарстві інтродукованих видів, здатних проявляти інвазійну активність.

За результатами обговорень і дебатів було опрацьовано відповідне рішення, зокрема щодо підготовки пропозицій до Міндовкілля та Держлісагентства стосовно розроблення та періодичного перегляду переліку видів із високою інвазійною активністю та порядку поводження з ними, недопущення введення в лісові насадження інтродукованих видів, здатних негативно впливати на природні біоценози, посилення контролю за поширенням видів, які виявляють високу інвазійну активність. Було запропоновано внести до переліку інвазійних певні деревні види, зокрема айлант найвищий, аралію маньчжурську, в’яз карликовий (низький, приземистий), каркас західний, клен ясенелистий, павловнію (види та гібриди), черемху пізню, ясен пенсільванський.

Олексій Кобець
учений секретар УкрНДІЛГА
старший дослідник, канд. с.-г. наук