Товариство лісівників України

Новина


21
бер

Відбулося чергове засідання Наукової ради з проблем лісознавства та лісівництва

Учасники засідання обговорили питання щодо необхідності внесення змін і доповнень до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».
19 березня в Президії Національної академії наук (м. Київ) відбулося чергове засідання Наукової ради з проблем лісознавства та лісівництва під головуванням члена-кореспондента НАН України директора УкрНДІЛГА Віктора ТКАЧА. 
Засідання пройшло у змішаному онлайн-офлайн форматі, тому в заході змогли взяти участь всі 20 членів ради. Відкрив засідання з вітальним словом академік НАН України Володимир РАДЧЕНКО – академік-секретар Відділення загальної біології НАН України, при якому у 2012 році й було створено Наукову раду.
Учасники засідання обговорили питання щодо необхідності внесення змін і доповнень до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». З відповідною доповіддю виступив проректор з наукової роботи Національного лісотехнічного університету України, доктор с.-г. наук, професор Василь ЛАВНИЙ. Він висвітлив закордонний досвід застосування оцінки впливу на довкілля в лісовому господарстві та порівняв його з вітчизняним, зазначивши його відповідні особливості та вказавши на недоліки.
 
Під час обговорення доповіді виступили члени Наукової ради, а також запрошені, зокрема академіки НАН України Яків ДІДУХ, Володимир РАДЧЕНКО, Ігор ЄМЕЛЬЯНОВ, Леонід РУДЕНКО, члени-кореспонденти НАН і НААН України Віктор ТКАЧ, Наталія ЗАІМЕНКО, Петро ЛАКИДА, Михайло ХВЕСИК, доктори наук, професори Андрій БІЛОУС, Іван ДАНИЛИК, Григорій КРИНИЦЬКИЙ, завідувач кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції ННІ лісового і садово-паркового господарства НУБіП і голова Товариства лісівників України Юрій МАРЧУК, начальник Управління лісового господарства та відтворення лісів Держлісагентства Ігор БУДЗІНСЬКИЙ.
Виступаючі зазначали, що процедуру оцінки впливу на довкілля (ОВД) здійснюють згідно з Директивою Європейського Союзу про оцінку впливу на навколишнє середовище (2014 р.). Водночас кожній державі надається право визначати проєкти господарської діяльності, які підлягають ОВД з урахуванням національних особливостей. Загалом в країнах Європейського Союзу стосовно лісогосподарської діяльності оцінці впливу на довкілля підлягає лише діяльність, пов’язана зі зміною цільового призначення земель, наприклад під час будівництва доріг загальнодержавного значення, ліній електропередач, газо- і трубопроводів, кар’єрів, створення лісів на землях сільськогосподарського та іншого (окрім лісогосподарського) призначення. Рубки в лісах (за винятком тих, що віднесені до об’єктів природно-заповідного фонду) підлягають оцінці впливу на довкілля лише за умови зміни цільового призначення лісових земель. 
У Законі України «Про оцінку впливу на довкілля» перелік планованої діяльності стосовно лісів є необґрунтовано ширшим, порівняно з вимогами європейських конвенцій і директив. Зокрема, ОВД на противагу європейському законодавству підлягають всі суцільні та поступові рубки головного користування та суцільні санітарні рубки на площі понад один гектар. Проте здійснення цих заходів вже регламентовано відповідними Законами та постановами Кабінету Міністрів України, якими діяльність, пов’язана з негативним впливом на довкілля, не допускається. Тому чинна редакція Закону не сприяє своєчасному проведенню господарських заходів у лісах, ушкоджених пожежами, хворобами, шкідниками тощо. 
Учасники засідання наголосили, що в зв’язку з гострою необхідністю внесення відповідних змін і доповнень до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та інших законодавчих актів стосовно управління лісами групою народних депутатів подано на розгляд Верховної Ради проєкт Закону № 9516 від 20.07.2023 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ефективного управління лісами на основі ведення лісового господарства на принципах наближеного до природи лісівництва, адаптованого до кліматичних змін, збереження біорізноманіття в лісах». Проєктом Закону, зокрема, обґрунтовано внесення суттєвих змін до процедури ОВД стосовно лісогосподарської діяльності. 
За результатами обговорень і дебатів було опрацьовано й одностайно ухвалено відповідне рішення Наукової ради, яке передбачає необхідність врахування прогресивного досвіду розвинених країн ЄС стосовно оцінювання впливу лісогосподарської діяльності на довкілля для узгодження національного законодавства з європейським. 
Було вирішено, що зазначений проєкт Закону № 9516 від 20.07.2023 є обґрунтованим і його доцільно взяти за основу під час подальшого опрацювання Комітетом Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування. Також було запропоновано, зокрема, вилучити з пункту 21 частини 2 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» стосовно переліку видів планованої діяльності, які підлягають оцінці впливу на довкілля, суцільні й поступові рубки головного користування.
На засіданні було акцентовано увагу на необхідності розроблення звітів з ОВД виключно профільними науково-дослідними установами та закладами вищої освіти, а також на необхідності внесення змін до «Загальних методичних рекомендацій щодо змісту та порядку складання звітів з оцінки впливу на довкілля» в напрямку спрощення цих рекомендацій і врахування лише основних аспектів, пов’язаних із впливом лісогосподарської діяльності на зміну клімату.
Рішення Наукової ради найближчим часом буде надіслано до Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування, Кабінету Міністрів, РНБО, Міносвіти, Міндовкілля, Держлісагентства.

 

Рішення
Наукової ради з проблем лісознавства та лісівництва 
м. Київ 19 березня 2024 р.

Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з наукової роботи Національного лісотехнічного університету України доктора с.-г. наук, професора Лавного Василя Володимировича «Про необхідність внесення змін та доповнень до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”», Наукова рада з проблем лісознавства та лісівництва відзначає таке: 
Національне лісове законодавство в Україні сформовано з урахуванням принципів сталого розвитку. Проте необхідно враховувати, що Україною визначений стратегічний курс розвитку, пов’язаний із інтеграцією в європейський простір. Тому актуальною є діяльність щодо узгодження національного законодавства з європейським. У розвинених країнах світу з метою контролю за господарською, зокрема й лісогосподарською, діяльністю розроблений механізм оцінювання її впливу на довкілля.
Процедуру оцінки впливу на довкілля (ОВД) здійснюють згідно з Директивою Європейського Союзу про оцінку впливу на навколишнє середовище (2014 р.). Водночас кожній державі надається право визначати проєкти господарської діяльності, які підлягають ОВД з урахуванням національних особливостей.
Загалом в країнах Європейського Союзу стосовно лісогосподарської діяльності оцінці впливу на довкілля підлягає лише діяльність, пов’язана зі зміною цільового призначення земель, зокрема під час будівництва доріг загальнодержавного значення, ліній електропередач, газо- і трубопроводів, кар’єрів, створення лісів на землях сільськогосподарського та іншого (окрім лісогосподарського) призначення. Рубки в лісах (за винятком тих, що віднесені до об’єктів природно-заповідного фонду) підлягають оцінці впливу на довкілля лише за умови зміни цільового призначення лісових земель. 
Проте, в Законі України «Про оцінку впливу на довкілля» перелік планованої діяльності стосовно лісів є необґрунтовано ширшим, порівняно з вимогами європейських конвенцій і директив, що ускладнює умови для реалізації ідеї сталого розвитку лісового господарства.
Згідно з цим Законом (стаття 3, частина 2, пункт 21) оцінці впливу на довкілля на противагу європейському законодавству підлягають, зокрема, всі суцільні та поступові рубки головного користування та суцільні санітарні рубки на площі понад один гектар. Проте здійснення цих заходів регламентовано відповідними Законами та постановами Кабінету Міністрів України, якими діяльність, пов’язана з негативним впливом на довкілля, не допускається.
Чинний механізм планування та здійснення господарських заходів у лісах затверджують і погоджують центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового господарства (Міндовкілля), та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства (Держлісагентство). Цей механізм вже передбачає врегулювання питань, пов’язаних із недопущенням негативного впливу лісогосподарських заходів на довкілля.
Чинна редакція Закону «Про оцінку впливу на довкілля» не сприяє своєчасному проведенню господарських заходів у лісах, ушкоджених пожежами, хворобами, шкідниками тощо. Методичні рекомендації щодо складання звітів з ОВД, розроблені Міндовкілля, також потребують перегляду у зв’язку з їхнім надмірним переобтяженням зайвою інформацією, яку не потрібно враховувати для ОВД. 
Реалізація проєктів щодо оцінки впливу на довкілля (яку попередньо необхідно здійснити) є довготривалою – шість місяців і більше. Це призводить до активізації процесів ослаблення та всихання лісів, погіршення виконання ними різноманітних еколого-захисних функцій, а також негативно впливає на їхнє біологічне різноманіття та зумовлює значні економічні збитки, пов’язані з погіршенням якості заготовленої деревини, а також зі зменшенням податкових надходжень у бюджети різних рівнів. 
До розроблення звітів з ОВД майже не залучають фахівців профільних науково-дослідних установ і закладів вищої освіти, а перевагу надають товариствам з обмеженою відповідальністю.
У зв’язку з гострою необхідністю внесення відповідних змін і доповнень до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та інших законодавчих актів стосовно управління лісами групою народних депутатів подано на розгляд Верховної Ради проєкт Закону № 9516 від 20.07.2023 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ефективного управління лісами на основі ведення лісового господарства на принципах наближеного до природи лісівництва, адаптованого до кліматичних змін, збереження біорізноманіття в лісах». 
Проєктом Закону, зокрема, передбачено внесення суттєвих змін до процедури ОВД стосовно лісогосподарської діяльності. Проте водночас вкрай важливо врахувати, що згідно з європейським законодавством проведення планових головних і суцільних санітарних рубок (окрім об’єктів природно-заповідного фонду) не потребує процедури ОВД.
З метою збереження біорізноманіття лісів, посилення їхніх багатогранних еколого-захисних функцій в умовах глобальної зміни клімату та з урахуванням Директиви Європейського Союзу про оцінку впливу на навколишнє середовище (2014 р.), а також Указів Президента України «Про деякі заходи щодо збереження та відтворення лісів» (від 07.06.2021 № 228/2021) і «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 вересня 2022 року "Про охорону, захист, використання та відтворення лісів України в особливий період"» (від 29.09.2022 № 675/2022) Наукова рада з проблем лісознавства і лісівництва вирішила:
1.Наукову доповідь проректора з наукової роботи Національного лісотехнічного університету України, доктора с.-г. наук, професора Лавного В. В. «Про необхідність внесення змін та доповнень до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”» взяти до відома, відзначити актуальність комплексного підходу стосовно оцінювання впливу лісогосподарської діяльності на довкілля з метою прийняття екологічно збалансованих та науково обґрунтованих рішень в процесі організації й ведення лісового господарства.
2.Враховуючи, що Україною визначений стратегічний курс розвитку, пов’язаний з інтеграцією в Європейський Союз, а також у зв’язку з необхідністю узгодження національного законодавства з європейським, вважати за потрібне врахувати прогресивний досвід розвинених європейських країн стосовно оцінювання впливу лісогосподарської діяльності на довкілля.
3.Підтримати проєкт Закону № 9516 від 20.07.2023 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ефективного управління лісами на основі ведення лісового господарства на принципах наближеного до природи лісівництва, адаптованого до кліматичних змін, збереження біорізноманіття в лісах» і вважати можливим взяти його за основу. 
Зважаючи, що здійснення процедури оцінки впливу на довкілля під час проведення суцільних і поступових рубок головного користування є екологічно недоцільним, також рекомендувати народним депутатам-членам Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування під час доопрацювання проєкту Закону № 9516 вилучити з пункту 21 частини 2 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» стосовно переліку видів планованої діяльності, які підлягають оцінці впливу на довкілля, суцільні й поступові рубки головного користування.
4.Вважати за необхідне, що розроблення звітів з оцінки впливу на довкілля доцільно здійснювати виключно профільним науково-дослідним установам і закладам вищої освіти.
5.Просити Міндовкілля України внести зміни до чинної редакції «Загальних методичних рекомендацій щодо змісту та порядку складання звітів з оцінки впливу на довкілля» в напрямку спрощення цих рекомендацій і врахування лише основних аспектів, пов’язаних із впливом лісогосподарської діяльності на зміну клімату.
6.Рішення Наукової ради з проблем лісознавства і лісівництва направити до Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування, Кабінету Міністрів, РНБО, Міносвіти, Міндовкілля, Держлісагентства.
 
Голова Наукової ради,
член-кореспондент НАН України          В. П. Ткач
Секретар Наукової ради                  О. В. Кобець