Товариство лісівників України

Новина


18
сер

Верховна Рада України заборонила реорганізовувати і корпоратизовувати ліси під час війни

15 серпня 2022 року Верховна Рада України прийняла у II читанні законопроєкт №7605 "Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації деяких питань примусового відчуження та вилучення майна в умовах правового режиму воєнного стану". За проголосували 278 нардепів. Метою і завданням проєкту Закону є вдосконалення та оптимізація процедури та механізму проведення примусового відчуження та вилучення майна в умовах правового режиму воєнного стану для підвищення економічної безпеки, захисту суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості держави від збройної агресії Російської Федерації. Під час голосування депутати ВР України 244 голосами підтримали поправку до законопроекту №7605 депутата Верховної Ради України Ольги Василевської - Смаглюк, в якій йдеться про заборону реорганізації та корпоратизації лісів на час дії воєнного стану та 1 рік після його закінчення.
Про заборону проводити реорганізацію і корпоратизацію лісогосподарських підприємств йдеться у ПРИКІНЦЕВИХ ПОЛОЖЕННЯХ 
 Пропонуємо ознайомитися з текстом Законопроєкту №7605, який подано на підпис Президента України:

              З А К О Н  У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації деяких питань примусового відчуження та вилучення майна в умовах правового режиму воєнного стану Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :

I. Внести зміни до таких законів України:
1. Пункт 1 частини першої статті 4 Закону України "Про Раду національної безпеки і оборони України" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 35, ст. 237; 2015 р., № 4, ст. 14; 2019 р., № 4, ст. 32) доповнити
абзацом тринадцятим такого змісту:
"необхідності примусового відчуження або вилучення рухомого майна, що використовується чи може використовуватися для забезпечення діяльності підприємств оборонно-промислового комплексу України і щодо якого існує ризик переривання його функціонування у зв’язку з перебуванням такого майна на території адміністративно-територіальної одиниці України, щодо якої існує загроза її тимчасової окупації та межі якої розташовані на відстані не більше 30 кілометрів від району ведення воєнних (бойових) дій або від тимчасово окупованої території".
2. У Законі України "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 15, ст. 99):
1) статтю 4 доповнити частинами четвертою та п’ятою такого змісту:
"4. Примусове відчуження або вилучення рухомого майна, що використовується чи може використовуватися для забезпечення діяльності підприємств оборонно-промислового комплексу України і щодо якого існує ризик переривання його функціонування у зв’язку з перебуванням такого майна на території адміністративно-територіальної одиниці України, щодо якої існує загроза її тимчасової окупації та межі якої розташовані на відстані не більше 30 кілометрів від району ведення воєнних (бойових) дій або від тимчасово окупованої території, здійснюється на підставі рішення Ради національної безпеки і оборони України.
Рада національної безпеки і оборони України не пізніше наступного дня після прийняття відповідно до абзацу першого цієї частини рішення, введеного в дію указом Президента України, направляє зазначене рішення до
Кабінету Міністрів України та доручає військовому командуванню забезпечити збереження такого майна.
5. Примусово відчужене або вилучене відповідно до частини четвертої цієї статті рухоме майно не пізніше п’яти календарних днів з дня отримання Кабінетом Міністрів України відповідного рішення Ради національної безпеки і оборони України передається за рішенням Кабінету Міністрів України у встановленому ним порядку суб’єкту господарювання державного сектору економіки";
2) частину третю статті 7 доповнити абзацом другим такого змісту:
"Право державної власності на рухоме майно, що використовується чи може використовуватися для забезпечення діяльності підприємств оборонно- промислового комплексу України і щодо якого існує ризик переривання його функціонування у зв’язку з перебуванням такого майна на території адміністративно-територіальної одиниці України, щодо якої існує загроза її тимчасової окупації та межі якої розташовані на відстані не більше 30 кілометрів від району ведення воєнних (бойових) дій або від тимчасово окупованої території, виникає з дня введення в дію указом Президента України рішення Ради національної безпеки і оборони України про примусове відчуження або вилучення такого майна".
3. Частину другу статті 15 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 28, ст. 250 із наступними змінами) доповнити пунктом 47 такого змісту:
"47) прийняття рішень про внесення пропозиції до Ради національної безпеки і оборони України, погодженої обласною військовою адміністрацією, щодо здійснення примусового відчуження або вилучення рухомого майна, що використовується чи може використовуватися для забезпечення діяльності підприємств оборонно-промислового комплексу України і щодо якого існує ризик переривання його функціонування у зв’язку з перебуванням такого майна на території адміністративно-територіальної одиниці України, щодо якої існує загроза її тимчасової окупації та межі якої розташовані на відстані не більше 30 кілометрів від району ведення воєнних (бойових) дій або від тимчасово окупованої території".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.

2. Статтю 18 Закону України "Про управління об’єктами державної власності" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 46, ст. 456) доповнити пунктом 8 такого змісту:
"8. У період дії воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні", та протягом одного року з дня його припинення або скасування реорганізація, корпоратизація державних унітарних комерційних підприємств, які перебувають у сфері управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, а також реорганізація центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, забороняється".

   Голова Верховної Ради України                                        Р. СТЕФАНЧУК
     м. К и ї в
     15 серпня 2022 року
     № 2505ІХ

Файл для перегляду:
1441518.pdf319 Ki