Товариство лісівників України

Новина


24
лип

УВАГА! Стартує конкурс на кращий дитячий малюнок на тему «Лісівник – краща професія»

ПОЛОЖЕННЯ
проведення  конкурсу на кращий дитячий малюнок  на тему   «Лісівник – краща професія»

Мета конкурсу:

 Головною  метою конкурсу є підвищення рівня усвідомлення молодшими школярами ролі та значення лісу в житті людини.

Завдання конкурсу:

- формування екологічної свідомості особистості;
- ознайомлення з лісівничими та екологічними проблемами регіону;
- розширення та поглиблення знань з основ лісівництва;
- виявлення обдарованої та талановитої молоді і залучення її до співпраці з лісівничою громадськістю;
- активізація лісівничо-просвітницької діяльності.

Учасники конкурсу

   До участі у конкурсі запрошуються учні молодших класів (1-4 клас) загальноосвітніх середніх навчальних закладів, розташованих на території діяльності філій ДП «Ліси України».

Оформлення матеріалів

   На конкурс подаються малюнки формату А-4. Малюнки, виконані на папері іншого формату не розглядаються.
На окремому аркуші необхідно вказати:
- назву малюнка;
- прізвище, ім’я автора;
- вік;
- школа, клас.

Керівництво конкурсом

    Керівництво конкурсом, підведення підсумків та визначення переможців здійснюють  оргкомітети (конкурсні комісії), склад яких, затверджують:
− на першому етапі (рівень філій ДП «Ліси України») − керівники філій ДП «Ліси України»  і відповідних первинних організацій Товариства лісівників України;
− на обласному етапі – керівники регіональних офісів ДП «Ліси України»; 
− на загальноукраїнському етапі – представники керівництва ДП «Ліси України», представники Товариства лісівників України.
До складу регіональних конкурсних комісій включаються:
- керівники та представники філій ДП «Ліси України»– 3 чол.;
- представники відділів освіти (за згодою) – 3 чол.;
- представник Товариства лісівників України – 1 чол.;

Критерії оцінки малюнка

При оцінюванні робіт враховується вміння викладення теми, художнє виконання, оригінальність ідеї.
Етапи та терміни проведення конкурсу
Підсумки конкурсу проводяться в три етапи:

1 етап – до 15 серпня – рівень філій ДП «Ліси України»;
2 етап – до 30 серпня – на регіональному рівні;
3 етап – до 10 вересня – на  центральному рівні. 

На кожному рівні проведення конкурсу визначаються три переможці. 

 
Роботи, які зайняли перше місце на рівні філій ДП «Ліси України» (1 етап), з поміткою „Конкурс на кращий малюнок” направляються на адресу регіональних офісів ДП «Ліси України» й беруть участь у конкурсі на регіональному рівні.
Роботи, які зайняли перше місце переможців регіонального рівня (2 етап),  направляються на адресу центрального офісу ДП «Ліси України» й беруть участь у загальноукраїнському (третьому) етапі конкурсу. 
Нагородження переможців конкурсу кожного етапу організовується керівниками філій ДП «Ліси України», відповідних організацій Товариства лісівників України. 
Переможці конкурсу відзначаються цінними подарунками на регіональному рівні – за рахунок коштів обласних та регіональних організацій Товариства.
На центральному рівні – за рахунок коштів Президії Всеукраїнської ради Товариства.

Адреса оргкомітету конкурсу: 

                               01601, м. Київ                         
                               вул. Шота Руставелі, 9а
                               Товариство лісівників України
Матеріали надсилаються з поміткою „Конкурс на кращий дитячий малюнок”.