Товариство лісівників України
Ш. Руставелі, 9-А, 54
місто Київ, Україна , 01601
+38 (044) 235-23-48

Новина


21
січ

УВАГА, Конкурс ТЛУ!

Товариство лісівників України оголошує про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу дослідницьких робіт випускників учнівських лісництв (у 2021 році присвячений 30-річчю Незалежності України та 100-річчю з дня народження Бориса Миколайовича Лук’янова, міністра лісового господарства України 1966–1979 рр.)
- Конкурс проводиться щороку з метою створення умов для професійного розвитку учнівської молоді учнівських лісництв, стимулювання їхнього інтересу до дослідницької роботи, оволодіння ними інноваційними технологіями у галузі лісового й садово-паркового господарства та деревообробних технологій. Щорічний конкурс присвячується одному з видатних лісівників України.
- У Конкурсі можуть брати участь учні 11-х класів закладів загальної середньої освіти, що є випускниками учнівських лісництв.
- Товариство лісівників України (далі – ТЛУ) проводить Конкурс за підтримки Державного агентства лісових ресурсів України та Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН України.
 
 Конкурс оголошується не пізніше 1 лютого рішенням Президії  ВР ТЛУ за трьома дослідницькими спрямуваннями: 
 - ліс та лісові ресурси у житті людини;
 - рослини урбанізованого середовища та озеленення населених пунктів;
 - вироби з деревини та раціональне використання деревинних ресурсів.
 Завдання Конкурсу
Основними завданнями Конкурсу є:
виявлення та розвиток обдарованих учнів, сприяння реалізації їх дослідницьких здібностей;
стимулювання самовдосконалення учнівської молоді;
популяризація професій лісівничого спрямування, а також досягнень науки, техніки й інноваційних технологій у галузі лісового й садово-паркового господарства та деревооброблювальних технологій;
залучення провідних вчених, наукових, науково-педагогічних працівників до активної роботи з обдарованою учнівською молоддю.
 Вимоги до наукових робіт
1. На Конкурс подаються самостійно підготовлені дослідницькі роботи (далі – Роботи) учнів 11 класів закладів загальної середньої освіти які є учнями учнівських лісництв. 
2. Роботи повинні ґрунтуватися на певних науковій та експериментальній базах, містити дані особисто проведених дослідів, спостережень чи пошукової роботи, результати їх опрацювання, аналізу й узагальнення, посилання на відповідні наукові джерела; відображати власну позицію молодого дослідника.
3. У роботах мають бути чітко визначені: мета, об’єкт і предмет дослідження, завдання, методи дослідження, відмінність і перевага запропонованих підходів і результатів.
4. До роботи мають бути додані відгуки наукового керівника,  який підтверджує достовірність наведених у роботі результатів, а також рецензія фахівця відповідного напряму (досвідченого педагогічного, наукового чи науково-педагогічного працівника, спеціалістів лісового господарства).
5. Дослідницькі роботи оформлюються відповідно до вимог (див. додаток):