Товариство лісівників України

Новина


29
тра

Стратегія біорізноманіття ЄС до 2030 року: Повернення природи у наше життя

Європейська Комісія прийняла нову Стратегію ЄС щодо біорізноманіття до 2030 р. та пов’язаний з нею План дій – довгостроковий план охорони природи та відновлення деградованих екосистем (від 20.05.2020, COM (2020) 380 final).
У контексті ситуації з COVID-19 стратегія біологічного різноманіття має на меті підвищити стійкість суспільства до майбутніх загроз, таких як вплив кліматичних змін, лісові пожежі, продовольча безпека чи спалахи захворювань.

Стратегія наголошує, що пандемія COVID-19 робить необхідність охорони та відновлення природи ще більш нагальною. «Пандемія – це усвідомлення зв’язків між нашим власним здоров’ям та здоров’ям екосистем. Ризик виникнення та поширення інфекційних захворювань збільшується в міру знищення природи. Захист та відновлення біорізноманіття та добре функціонуючих екосистем є ключовим фактором для підвищення нашої стійкості та запобігання виникненню та поширенню майбутніх захворювань» йдеться в стратегії. Одним з орієнтирів для відновлення стане Угода «The European Green Deal».

Стратегія містить конкретні зобов’язання та дії, які мають бути виконані на території ЄС до 2030 року, включаючи:

Створення більш масштабної мережі природоохоронних територій на суші та в морі, створення нових та розширення існуючих заповідних територій. Щонайменше 30% суші та 30% моря повинні мати охоронний статус. Принаймні третина охоронюваних територій – 10% суходолу та 10% морських акваторій мають бути під суворою охороною. Особлива увага має бути приділена пралісам та старовіковим лісам, торфовищам, лукам, заболоченим територіям. Важливим є створення екологічних коридорів для запобігання генетичної ізоляції, забезпечення міграції видів та підтримання здоров’я екосистем.

Ключові зобов’язання до 2030 року:

1. Законодавчо захищені мінімум 30% суходолу та 30% морських акваторій ЄС й поєднані екологічними коридорами, як частина Транс-Європейської Екомережі.

2. Суворо охороняється щонайменше третина заповідних територій ЄС, включаючи всі праліси, що залишилися в ЄС, і старовікові лісові масиви.

3. Забезпечене ефективне управління всіма охоронюваними територіями, визначені чіткі цілі та заходи щодо збереження та здійснюється належний моніторинг.

План відновлення природи ЄС – це низка конкретних зобов’язань та дій щодо відновлення деградованих екосистем у ЄС до 2030 року та їх стійкого управління. Зменшення тиску на оселища та види, а також забезпечення сталого використання всіх екосистем, відновлення природи, обмеження ущільнення ґрунтів, подолання забруднення та інвазивних чужорідних видів, план створить робочі місця, узгодить економічну діяльність з розвитком природи та допоможе забезпечити довгострокову продуктивність та цінність природного капіталу.

1. Законодавчі обов’язкові цілі ЄС щодо відновлення природи, які мають бути запропоновані до 2021 року, підлягають оцінці впливу. До 2030 року відновлюються значні території деградованих та багатих вуглецем екосистем; середовища існування та види демонструють не погіршення тенденцій та статусу збереження; і принаймні 30% досягають сприятливого статусу збереження або принаймні демонструють позитивні тенденції.

2. Зменшення кількості запилювачів змінюється на збільшення.

3. Ризик та використання хімічних пестицидів знижується на 50%, а використання більш небезпечних пестицидів – на 50%.

4. Принаймні 10% сільськогосподарських угідь мають високий ступінь ландшафтного різноманіття.

5. Щонайменше 25% сільськогосподарських угідь перебуває під управлінням органічного землеробства, і значно збільшується використання агроекологічних методів.

6. У ЄС посаджено три мільярди нових дерев, повністю дотримуючись екологічних принципів.

7. Значний прогрес досягнуто в галузі санації забруднених ділянок ґрунту.

8. Відновлено щонайменше 25 000 км річок з вільною течією.

9. На 50% зменшується кількість видів з Червоного списку, яким загрожують інвазивні чужорідні види.

10. Втрати поживних речовин від добрив зменшуються на 50%, що призводить до скорочення використання добрив щонайменше на 20%.

11. Міста з принаймні 20 000 жителів мають амбітний Urban Greening Plan.

12. Жодні хімічні пестициди не використовуються в чутливих районах, таких як міські зелені зони ЄС.

13. Негативні впливи на чутливі види та середовища існування, в тому числі на морське дно через риболовлю та видобуток, суттєво зменшуються для досягнення хорошого екологічного стану.

14. Прилов всіх чутливих видів усувається або зменшується до рівня, який дозволяє відновити і зберегти види.

Для досягнення цих цілей Європейська Комісія створить нову управлінську структуру European biodiversity governance framework. Буде запроваджений новий механізм моніторингу з метою оцінки прогресу та коригувальних дій. Особлива увага буде приділена заходам для стимулювання та усунення бар’єрів для прийняття природоохоронних рішень, оскільки це може призвести до значних можливостей для бізнесу та зайнятості у різних секторах і є запорукою нововведень для економічних чи суспільних потреб.

Боротьба з втратою біорізноманіття повинна підтримуватися обгрунтованою наукою. Інвестування в дослідження, інновації та обмін знаннями буде ключовим для збору даних та розробки найкращих природоохоронних рішень. Комісія також створить у 2020 році новий Центр знань про біорізноманіття у тісній співпраці з Європейським агентством з навколишнього середовища.

Для подолання втрат біорізноманіття та відновлення екосистем потрібні значні державні та приватні інвестиції на національному та європейському рівні. Це означатиме максимальне використання всіх відповідних програм та інструментів фінансування ЄС. Для задоволення потреб цієї стратегії, включаючи інвестиційні пріоритети для Натура 2000 та екологічну інфраструктуру, необхідно закласти щонайменше 20 мільярдів євро на рік для витрат на природу. Для цього буде потрібно мобільне приватне та державне фінансування на національному рівні та на рівні ЄС, в тому числі через низку різних програм у наступному довгостроковому бюджеті ЄС. Оскільки відновлення природи зробить великий внесок у кліматичні цілі, значна частина 25% бюджету ЄС, закладеного на кліматичні дії, буде інвестована на біорізноманіття та «nature-based» рішення.