Товариство лісівників України
Ш. Руставелі, 9-А, 54
місто Київ, Україна , 01601
+38 (044) 235-23-48

Новина


29
жов

Проект Закону про ринок деревини

У Верховній Раді зареєстровано проєкт Закону 4197-1 від 26.10.2020 щодо врегулювання ринку деревини та відносин, пов’язаних із купівлею-продажем деревини.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України про ринок деревини

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Проект Закону “Про ринок деревини” (далі - проект) розроблений з метою врегулювання ринку деревини та відносин, пов’язаних з купівлею-продажем деревини, та спрямований на розвиток ринкових відносин у лісопромисловому комплексі.
Проект усуває проблему низької відповідальності учасників ринку за порушення умов співпраці, що наразі є однією з ключових проблем функціонування ринку необробленої деревини, передбачає запровадження відповідальності власників лісу та постійних лісокористувачів за відмову постачати покупцям саме той обсяг, і ту якість деревини, за яку покупці сплатили визначену договором ціну. 
Законопроект встановлює відповідальність покупців за невиконання умов договору купівлі-продажу (наприклад, несплату ціни деревини за  договором купівлі-продажу). Такі порушення з боку покупців є досить поширеними і завдають значної матеріальної шкоди лісовим господарствам, оскільки останні втрачають час та можливість продати деревину за ринковою ціною іншим покупцям. 
Врегульовує необмежену дискрецію постійних лісокористувачів при укладанні прямих договорів купівлі-продажу деревини, що призводить до значного викривлення умов купівлі-продажу деревини для різних покупців, знижує підзвітність постійних лісокористувачів в частині продажу деревини, і, таким чином, є суттєвим корупціогенним фактором. 
Проект встановлює  єдині чіткі правила для укладення усіх договорів купівлі-продажу деревини (крім продажу для соціальних потреб та потреб держави: держзакупівлі, потреби нацбезпеки та оборони) та передбачає конкурсні умови для укладення таких договорів, а саме - укладення за результатами проведення електронних аукціонів.
Також проект детально та комплексно врегульовує функціонування лісового порталу, який є важливим інструментом в досягненні відкритості, публічності та контролю за діяльністю учасників ринку деревини. 
Загалом, положення проекту спрямовані на досягнення балансу інтересів учасників ринку деревини, розвиток ринкових відносин у лісопромисловому комплексі з метою забезпечення деревиною потреб споживачів на принципах вільної і добросовісної конкуренції та сталого використання лісових ресурсів.
2. Мета і завдання законопроекту
Метою законопроекту є комплексне врегулювання відносин, пов’язаних з купівлею-продажем деревини, а також визначення правових, економічних та організаційних засад функціонування ринку деревини, що сприятиме розвитку цього ринку і забезпеченню інтересів усіх його учасників. Також проект спрямований на узгодження положень Закону про ринок деревини з рядом інших законів в частині роботи лісового порталу, який є важливою частиною забезпечення максимальної публічності ринку деревини. 
3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту Проектом Закону пропонується:
- запровадити обов’язковість подання та публічність інформації щодо обсягів, ціни продажу та покупців необробленої деревини, як важливого природного ресурсу, що знаходиться у власності народу України;
- зробити публічною інформацію про всю наявну пропозицію щодо продажу необробленої деревини та надати до неї доступ усім учасникам ринку, що забезпечить рівні конкурентні умови для доступу всіх покупців до сировини;
- встановити відповідальність власників лісу та постійних лісокористувачів за відмову постачати покупцям визначену договором купівлі-продажу деревину;
- передбачити відповідальність покупців деревини за невиконання умов договору купівлі-продажу, зокрема, за несплату згідно з умовами договору купівлі-продажу;
- запровадити обов'язкове декларування деревообробної діяльності та розповсюдити його на постійних лісокористувачів та власників лісів державної і комунальної власності, що здійснюють власну деревообробку; 
- визначити чіткі функції лісового порталу, як інструменту підвищення прозорості ринку, та врахувати при його створенні вже наявного прогресивного функціоналу Системи електронного обліку деревини;
- розмежувати повноваження Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів та Держагенства лісових ресурсів з метою уникнення конфлікту інтересів в частині одночасного формування та реалізації політики;
- врегулювати застосування оферти та його акцептування як інструменту купівлі-продажу необробленої деревини, зокрема, шляхом забезпечення прозорого та підзвітного механізму ціноутворення за договорами оферти;
- надати лісовим господарствам можливість визначати обмеження щодо покупців деревини, а саме - визначати, що покупцями окремих лотів можуть бути виключно деревообробні підприємства.
4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання
Основними нормативно-правовим актами, що регулюють правовідносини у цій сфері, є Конституція України, Лісовий кодекс України, Закон України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних» та інші акти.
5. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація проекту Закону потребує додаткових витрат з державного бюджету.
6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акту 
Прийняття та введення в дію цього Закону забезпечить сталий розвиток ринку деревини, дозволить належно захистити права та інтереси усіх добросовісних учасників ринку, надасть можливість державі та громадськості здійснювати контроль за обсягами заготівлі деревини, що дозволить урегулювати питання з неконтрольованими та незаконними заготівлею та реалізацією деревини. 
Народні депутати України     
Ініціатор(и) законопроекту:
Підласа Роксолана Андріївна (IX скликання)
Заблоцький Мар'ян Богданович (IX скликання)
Овчинникова Юлія Юріївна (IX скликання)
Андрійович Зіновій Мирославович (IX скликання)
Криворучкіна Олена Володимирівна (IX скликання)
Мовчан Олексій Васильович (IX скликання)
Мотовиловець Андрій Вікторович (IX скликання)
Прощук Едуард Петрович (IX скликання)
Василенко Леся Володимирівна (IX скликання)
Чернєв Єгор Володимирович (IX скликання)
Бондаренко Олег Володимирович (IX скликання)
Железняк Ярослав Іванович (IX скликання)
Маріковський Олександр Валерійович (IX скликання)
Задорожний Андрій Вікторович (IX скликання)
Приходько Борис Вікторович (IX скликання)
Юрчишин Ярослав Романович (IX скликання)
Кисилевський Дмитро Давидович (IX скликання)  
 
         ПРОЕКТ
       ЗАКОН УКРАЇНИ
       Про ринок деревини
Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади функціонування ринку деревини, регулює відносини, пов’язані з купівлею-продажем деревини, спрямований на розвиток ринкових відносин у лісопромисловому комплексі, з метою забезпечення деревиною потреб споживачів на принципах вільної і добросовісної конкуренції та сталого використання лісових ресурсів.
Розділ І
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: 
адміністратор електронної торгової системи — юридична особа, визначена Кабінетом Міністрів України за пропозицією центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища; 
декларація про деревообробну діяльність — документ установленого зразка про здійснення суб’єктом господарювання переробки деревини, в тому числі постійними лісокористувачами та власниками деревини (в разі здійснення власної деревообробки) переробки деревини як основного виду господарської діяльності, обсяги придбаної деревини та виготовленої продукції; 
деревина (деревна сировина) — повалені дерева, деревні хлисти, круглі і колоті лісоматеріали, пнева і подрібнена деревина, а також відходи лісозаготівель, призначені для переробки чи палива; 
електронна торгова система (ЕТС) — інформаційно-телекомунікаційна система, яка забезпечує розміщення, оприлюднення інформації, обмін інформацією і документами в електронному вигляді, необхідними для проведення аукціону та включає центральну базу даних та електронні майданчики, які взаємодіють з центральною базою даних; 
електронний аукціон — спосіб продажу лота деревини з використанням можливостей ЕТС та електронних майданчиків, за яким переможцем визначається учасник, який у ході торгів запропонував найвищу ціну;
електронний аукціон із зниженням стартової ціни — спосіб продажу лота в ЕТС, за яким організатор аукціону знижує стартову ціну лота відповідно до Порядку продажу деревини, затвердженого Кабінетом Міністрів України;
електронний аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій — спосіб продажу лота, за яким стартова ціна лота покроково знижується в ході електронного аукціону, з подальшою можливістю додаткового подання цінових пропозицій;
електронний майданчик – апаратно-програмний комплекс, який через систему Internet забезпечує можливість усім учасникам користуватись сервісами ЕТС у процесі проведення електронних аукціонів; 
гарантійний внесок —кошти, що становлять визначену у відсотках частину стартової ціни лота, яка вноситься потенційним учасником електронного аукціону для забезпечення виконання його зобов’язання щодо участі в електронному аукціоні;
інші суб’єкти господарювання, які здійснюють купівлю деревини (далі — інші покупці) — суб’єкти господарювання, у тому числі нерезиденти, які купують деревину для потреб, не пов’язаних із виробництвом продукції з деревини або переробкою деревини;
квартальний план заготівлі деревини — документ встановленої форми, у якому зазначається обсяг деревини, що планується до заготівлі власниками лісів і постійними лісокористувачами від усіх видів рубок протягом одного календарного кварталу;
крок електронного аукціону — надбавка (дисконт), на яку в ході електронного аукціону здійснюється підвищення або зниження ціни лота;
лісовий портал — відкрита, загальнодоступна геоінформаційна, інформаційно-телекомунікаційна система, що забезпечує створення, зберігання та оприлюднення інформації у сфері лісового господарства, користування сервісами з автоматичним обміном інформацією і документами, доступ до якої здійснюється за допомогою мережі Інтернет;
лот — партія деревини (заготовленої або такої, яка планується до заготівлі) або зобов’язання поставити таку партію деревини в майбутньому, що пропонується для продажу в розрізі сортименту та класу якості відповідно до національних стандартів;
оператор електронного майданчика — юридична особа, яка має право використовувати електронний майданчик та діє відповідно до договору, укладеного з адміністратором ЕТС; 
організатор електронного аукціону (далі — організатор) — власник лісу або постійний лісокористувач, який здійснює заготівлю деревини на території України та організовує її продаж;
оферта — розміщена в ЕТС пропозиція укласти договір купівлі-продажу деревини;
переробка деревини — здійснення фізичних (механічних), хімічних та інших технологічних операцій з деревиною для отримання продукції;
персональний кабінет — веб-сторінка лісового порталу, за допомогою якої учасники ринку деревини реалізують права та обов’язки, передбачені цим Законом;
протокол про результати електронного аукціону — документ, що формується ЕТС за результатами проведення електронного аукціону та акцептування оферти і є підставою для укладення договору купівлі-продажу деревини;
ринок деревини — сукупність відносин, що виникають між учасниками ринку під час здійснення купівлі-продажу деревини;
річний план заготівлі деревини — документ встановленої форми, у якому зазначається обсяг деревини, що планується до заготівлі власниками лісів і постійними лісокористувачами від усіх видів рубок протягом одного календарного року;
стартова ціна лота — ціна, з якої розпочинається електронний аукціон щодо кожного лота;
суб’єкти господарювання, які здійснюють переробку деревини (далі — суб’єкти перероблення деревини) — це суб’єкти господарювання, які здійснюють виробництво продукції з деревини, а також виробництво продукції, у технологічному процесі виготовлення якої використовується деревина; 
технічний адміністратор — юридична особа, визначена центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, що здійснює заходи зі створення та супроводу програмного забезпечення лісового порталу, здійснює інші заходи, визначені цим Законом; 
учасник аукціону — суб’єкт господарювання, який виявив намір взяти участь в електронному аукціоні з продажу деревини, пройшов процедуру реєстрації для участі в електронному аукціоні та отримав підтвердження про реєстрацію;
ціна продажу — ціна, за якою лот продано покупцю у спосіб, визначений цим Законом;
центральна база даних — сукупність технічних та програмних засобів у складі інтерфейсів програмування додатків, модулів електронних аукціонів, допоміжних програмних сервісів та баз даних, що забезпечують можливість проведення процедури аукціону в електронній формі та гарантують рівний доступ до інформації учасникам аукціону в електронній формі. Поточна використовувана версія програмного коду всіх складових центральної бази даних є відкритою та загальнодоступною.
Інші терміни в цьому Законі вживаються у значеннях, наведених у Лісовому кодексі України, Господарському кодексі України, Цивільному кодексі України, Законі України “Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів”.
Стаття 2. Законодавство у сфері регулювання ринку деревини
Законодавство у сфері регулювання ринку деревини складається з Конституції України, Лісового кодексу України, Закону України “Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів”, цього та інших законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері ринку деревини.
Реалізація положень цього Закону здійснюється зокрема, але не виключно, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища (далі — Порядок продажу деревини). 
Стаття 3. Сфера дії Закону 
Дія цього Закону поширюється на діяльність учасників ринку деревини лісів, державної та комунальної власності, а також на діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування та операторів, електронних майданчиків, які залучені до процесу продажу деревини.
Дія цього Закону також може поширюватись на учасників ринку деревини щодо лісів, які перебувають у приватній власності, за ініціативою таких учасників, якщо інше не передбачено законом.
Розділ ІІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РИНКУ ДЕРЕВИНИ
Стаття 4. Декларація про деревообробну діяльність
Щорічно, в період з 1 жовтня по 31 жовтня, суб’єкти перероблення деревини здійснюють декларування деревообробної діяльності. 
Декларація про деревообробну діяльність містить відомості про суб’єкта декларування, інформацію про обсяг переробки деревини і випуск продукції переробки деревини за останні 12 місяців, про деревину, що переробляється та його прогнозну потребу у деревині на наступний календарний рік. 
Декларація про деревообробну діяльність подається центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства в електронній формі з використанням електронного цифрового підпису через персональний кабінет суб’єкта перероблення деревини на лісовому порталі.
Форма декларації про деревообробну діяльність затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства.
Декларації про деревообробну діяльність підлягають оприлюдненню на лісовому порталі відповідно до Порядку продажу деревини. 
Стаття 5. Перелік суб’єктів перероблення деревини
Перелік суб’єктів перероблення деревини формується автоматично в електронній формі, оновлюється щорічно на підставі поданих декларацій про деревообробну діяльність та оприлюднюється на лісовому порталі.
Стаття 6. Лісовий портал
1. Забезпечення ведення лісового господарства та інформаційне забезпечення ринку деревини здійснюється з допомогою лісового порталу, який знаходиться в державній власності та є офіційним джерелом інформації про стан лісів, ведення лісового господарства та ринок деревини в Україні.
2. Лісовий портал забезпечує:
можливість користування сервісами та відображення інформації єдиної державної системи електронного обліку деревини;
можливість ведення лісовпорядкування в електронній формі;
функціонування персонального кабінету;
можливість подання в електронній формі декларацій про деревообробну діяльність;
можливість отримання суб’єктом господарювання, який здійснює переробку деревини в електронній формі сертифікату походження деревини з якої виготовлено вироби на основі декларації про деревообробну діяльність;
можливість подання, погодження та затвердження матеріалів лісовпорядкування, поділу лісів на категорії, розрахункових лісосік та змін до них, а також автоматичного формування та відображення переліку суб’єктів перероблення деревини;
можливість подання та публікацію річних і квартальних планів заготівлі деревини, а також звітів (для громадськості) про основні результати лісогосподарської діяльності, у тому числі відомостей про власну переробку деревини постійними лісокористувачами та власниками лісів державної і комунальної форми власності;
можливість публікації орієнтовних графіків проведення електронних аукціонів з продажу необробленої деревини;
можливість отримання спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів в електронному вигляді;
можливість користування сервісами електронного реєстру спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів ;
можливість користування схемою розміщення об'єктів переробки деревини;
можливість користування сервісами перевірки походження деревини;
можливість здійснення інших заходів, пов’язаних з веденням лісового господарства;
оприлюднення в публічному доступі інформації про Національну інвентаризацію лісів, державний лісовий кадастр, моніторинг лісів;
оприлюднення в публічному доступі матеріалів лісовпорядкування, поділу лісів на категорії, розрахункових лісосік;
оприлюднення в публічному доступі інформації про заплановані рубки, заплановані і здійсненні заходи з відтворення лісів;
оприлюднення в публічному доступі картографічних матеріалів та таксаційних описів лісових ділянок включно з усіма основними характеристиками лісів (вік, породний склад, запас деревини, повнота, категорія лісу, заплановані рубки тощо).
відображення стану моніторингу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених і контролю за перевищенням обсягу їх внутрішнього споживання;
відображення аналітичних та статистичних даних, що стосуються лісового господарства та ринку деревини;
контроль за повнотою заповнення декларацій про деревообробну діяльність;
доступ до інших відомостей та документів, визначених законодавством.
3. Власники лісів, постійні лісокористувачі і суб’єкти перероблення деревини реєструються на лісовому порталі та отримують доступ до персонального кабінету на безоплатній основі. 
4. Технічний адміністратор забезпечує доступ до персонального кабінету, документів та інформації лісового порталу, здійснює заходи зі створення, доопрацювання та супроводу програмного забезпечення лісового порталу, відповідає за його технічне і технологічне забезпечення, збереження та захист даних, оприлюднення інформації у формі відкритих даних.
5. Використання лісового порталу є обов’язковим для всіх лісокористувачів та власників лісів незалежно від форми власності під час ведення лісового господарства.
6. Вимоги до функціонування лісового порталу та доступу до інформації на порталі визначаються Кабінетом Міністрів України.
Стаття 7. Оприлюднення інформації про ринок деревини
У випадках та порядку, передбаченому цим законом та Порядком продажу деревини організатори, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, залучені до процесу функціонування ринку деревини, оприлюднюють інформацію та документи на лісовому порталі або в ЕТС відповідно.
Розділ ІІІ
ОСНОВНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ДЕРЕВИНИ
Стаття 8. Принципи функціонування ринку деревини
Функціонування ринку деревини здійснюється на принципах:
законності;
змагальності та добросовісної конкуренції;
забезпечення сталого використання лісових ресурсів;
захисту навколишнього природного середовища;
недискримінаційного доступу учасників до ринку деревини;
рівності, відкритості та прозорості;
забезпечення конкурентних умов продажу та купівлі деревини;
повного, своєчасного та достовірного інформування про заплановані обсяги заготівлі деревини, лоти з продажу деревини та їх купівлі;
відповідальності учасників ринку за недотримання правил ринку деревини.
Стаття 9. Учасники ринку деревини
1. До учасників ринку деревини належать власники лісів і постійні лісокористувачі, суб’єкти господарювання, які здійснюють переробку деревини, суб’єкти господарювання, які купують деревину для потреб, пов’язаних із виробництвом продукції з деревини, та інші покупці.
Стаття 10. Річні та квартальні плани заготівлі деревини
Власники лісів і постійні лісокористувачі, щорічно, не пізніше 1 жовтня подають центральному органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, план заготівлі деревини наступного календарного року за встановленою ним формою, а також щоквартально, не пізніше 45 днів до завершення поточного кварталу, подають план заготівлі деревини наступного календарного кварталу. 
План заготівлі деревини подається в електронній формі з використанням електронного цифрового підпису за допомогою персонального кабінету на лісовому порталі та оприлюднюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 
Центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, формує зведений річний план заготівлі деревини та не пізніше 15 жовтня оприлюднює його на лісовому порталі. 
Перевірка інформації, викладеної в річних та квартальних планах заготівлі деревини, виправлення або уточнення планів здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Стаття 11. Договірне забезпечення функціонування ринку деревини
Учасники ринку деревини здійснюють діяльність на договірних засадах, шляхом укладання договорів купівлі-продажу деревини та інших договорів, передбачених законодавством (далі — договір купівлі-продажу деревини), за результатами продажу деревини відповідно до статті 12 цього Закону. Договори купівлі-продажу деревини формуються на підставі типового договору купівлі-продажу деревини.
Форму типового договору купівлі-продажу деревини затверджує Кабінет Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища. 
Умови договору купівлі-продажу деревини, що підписується сторонами, не повинні відрізнятися від змісту істотних умов такого договору та умов продажу лота, що оприлюднені в оголошенні про проведення електронного аукціону. Особливості визначення умов продажу лота можуть встановлюватись Порядком продажу деревини.
Порядком продажу деревини також регулюється право організатора встановлювати додаткові вимоги до покупців лота, а також критерії встановлення таких вимог. 
Істотними умовами договору купівлі-продажу деревини є:
відомості про предмет продажу у розрізі класів якості, відповідно до чинних державних стандартів;
обсяг деревини;
ціна продажу деревини;
передача (поставка) лота покупцю;
відповідальність покупця за не сплату або неповну сплату ціни продажу лота, за відмову від прийняття лота за договором, інші порушення умов договору, у розмірі 30 % від ціни продажу лота;
відповідальність організатора за відмову у передачі (поставці) лота за договором, за невідповідність лота опису в оголошенні про проведення аукціону, інші порушення умов договору, у розмірі 30 % від ціни продажу лота.
Визначення випадків, за яких відмова покупця від прийняття лота за договором та відмова організатора у передачі (поставці) лота за договором не тягнуть за собою такої відповідальності здійснюється згідно з Порядком продажу деревини. 
Істотні умови договору купівлі-продажу деревини не можуть змінюватися, крім випадків, визначених Порядком продажу деревини.
Договори купівлі-продажу деревини, стороною яких є постійні лісокористувачі, діють в межах істотних умов договору до моменту їх виконання (сплати ціни продажу лота та передачі лоту покупцю).
Центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, в межах здійснення державного контролю за дотриманням вимог нормативно-правових актів щодо ведення лісового господарства щорічно не пізніше 20 січня готує та публікує в загальному доступі на лісовому порталі перелік покупців та організаторів, до яких за підсумками попереднього року застосовувалася відповідальність, передбачена частиною четвертою цієї статті. У переліку зазначаються щодо кожного покупця та організатора: його повна юридична назва, код ЄДРПОУ, причини застосування відповідальності, кількість випадків та розмір відповідальності за кожною причиною.
Стаття 12. Продаж деревини
1. Продаж деревини здійснюється у відповідності до цього Закону та згідно Порядку продажу деревини.
2. Продаж деревини, заготовленої власниками лісів та постійними лісокористувачами, а також деревини, що планується до заготівлі, здійснюється виключно шляхом проведення електронних аукціонів та на умовах оферти в ЕТС, крім випадків продажу деревини:
для задоволення потреб національної безпеки та оборони, подолання наслідків надзвичайних ситуацій, стихійних лих;
відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”;
для задоволення потреб бюджетних установ та населення на опалення;
для потреб індивідуального будівництва і ремонту будівель (для фізичних осіб у роздріб).
3. Особливості правових відносин, що виникають чи можуть виникнути в процесі продажу деревини, порядок проведення електронних аукціонів, функціонування електронної торгової системи, права та обов'язки адміністратора, оператора, організатора та учасника аукціону, а також розмір та порядок сплати гарантійних внесків та плати за участь в аукціоні переможця визначаються Порядком продажу деревини.
4. Центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, щоквартально розробляє і не пізніше, ніж за 45 днів до завершення поточного кварталу, публікує на лісовому порталі, а також на своєму офіційному веб-сайті, та направляє до своїх обласних управлінь орієнтовний графік проведення електронних аукціонів з продажу деревини наступного кварталу заготівлі.
Стаття 13. Принципи формування цін
1. Ціна продажу деревини формується конкурентно на електронних аукціонах за принципом пропонування найвищої ціни за лот, крім випадків, передбачених цим Законом.
2. Стартова ціна лота визначається відповідно до Порядку продажу деревини. 
Стаття 14. Продаж деревини на умовах оферти
1. Якщо для участі в електронному аукціоні подано заяву на участь від одного покупця, модуль аукціону не запускається, а організатор приймає рішення про продаж лоту безпосередньо такому покупцеві за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни.
У такому разі вважається, що такий покупець прийняв (акцептував) оферту організатора. 
2. Умовами оферти є умови продажу лота, оприлюднені в оголошенні про проведення електронного аукціону, у тому числі, умови договору купівлі-продажу лоту. 
3. Акцепт оферти покупцем є підставою для підписання протоколу про результати електронного аукціону та укладання договору купівлі-продажу з організатором.
4. Продаж деревини на умовах оферти не може бути здійснений на повторних електронних аукціонах з продажу лота. 
Стаття 15. Продаж деревини на електронних аукціонах
1. Продаж деревини на електронних аукціонах, крім аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій, здійснюється за наявності не менше двох учасників електронного аукціону та вважається таким, що відбувся, у разі здійснення на електронному аукціоні не менше одного кроку аукціону на підвищення стартової ціни.
2. Якщо лот, який пропонувався для продажу на електронному аукціоні, не продано, крім випадку, передбаченого статтею 14 цього Закону, проводяться повторні електронні аукціони з продажу цього лота. Повторні електронні аукціони можуть бути проведені у вигляді аукціону зі зниженням стартової ціни, аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій.
Механізм проведення електронного аукціону може також передбачати наявність кількох переможців.
Вид електронного аукціону, що проводиться, порядок та черговість проведення електронних аукціонів, відсоток, на який знижується стартова ціна лота для повторних аукціонів, та інші особливості проведення електронних аукціонів визначаються Порядком продажу деревини. 
3. Відомості про учасників аукціону не підлягають розголошенню до завершення аукціону.
4. Підставою для укладання договору купівлі-продажу деревини є протокол про результати електронного аукціону, який формується та оприлюднюється ЕТС автоматично в день завершення електронного аукціону в електронній формі.
5. Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу про результати електронного аукціону або договору купівлі-продажу та/або не здійснив оплату за договором купівлі-продажу деревини позбавляється права на участь у подальших аукціонах з продажу того самого лота (об’єкта).
Стаття 16. Продаж деревини фізичним особам
1. Власники лісів і постійні лісокористувачі здійснюють роздрібний продаж деревини фізичним особам для потреб індивідуального будівництва, ремонту будівель та опалення.
Граничний обсяг роздрібного продажу деревини фізичним особам може бути встановлений Порядком продажу деревини. 
2. Договір купівлі-продажу деревини з фізичною особою укладається на підставі її заяви.
3. Договори купівлі-продажу деревини, укладені з фізичними особами, оприлюднюються відповідно до Порядку продажу деревини. 
Стаття 17. Транспортування деревини з місць заготівлі
1. Транспортування деревини з місць заготівлі здійснюється при наявності товарно-транспортної накладної в порядку встановленому законодавством.
2. Товарно-транспортна накладна заповнюється власником деревини.
3. Форма товарно-транспортної накладної та інструкція щодо її заповнення визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту та центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства.
4. Забороняється встановлювати обмеження щодо переміщення деревини та продукції її переробки на території України, крім випадків, визначених законами України.
Розділ ІV
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ДЕРЕВИНИ
Стаття 18. Відповідальність за порушення законодавства у сфері регулювання ринку деревини
Суб’єкти ринку деревини, винні у порушенні цього Закону, несуть відповідальність відповідно до законодавства. 
Розділ VІ
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, крім статті 6, яка набирає чинності з дати початку роботи лісового порталу, але не пізніше ніж 1 січня 2022 року, та пункту 4 цього розділу, який набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування Закону.
2. Договори купівлі-продажу деревини та інші договори з відчуження деревини, передбачені законодавством, що були укладені до набрання чинності цим Законом та стороною яких є постійні лісокористувачі, діють в межах істотних умов договору до моменту їх виконання (сплати ціни продажу деревини та передачі деревини покупцю). Істотні умови таких договорів не можуть змінюватися, крім випадків, визначених Порядком продажу деревини. Зазначені договори підлягають оприлюдненню відповідно до Порядку продажу деревини. 
3. Установити, що до приведення законодавства у відповідність з цим Законом інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
4. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) У Лісовому Кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 21, ст. 170):
Статтю 1 доповнити частиною десятою 
«лісовий портал — відкрита, загальнодоступна геоінформаційна, інформаційно-телекомунікаційна система, що забезпечує створення, зберігання та оприлюднення інформації у сфері лісового господарства, користування сервісами з автоматичним обміном інформацією і документами, доступ до якої здійснюється за допомогою мережі Інтернет».
Частину другу статті 14 доповнити пунктом 
"7) використовувати лісовий портал у випадках, визначених законодавством України".
Частину другу статті 19 абзац доповнити пунктом 
"9) використовувати лісовий портал у випадках, визначених законодавством України".
Частину першу статті 35 доповнити пунктом
«9) використання лісового порталу» .
Частину першу статті 37 доповнити пунктом 
«13) вимоги до функціонування лісового порталу та доступу до інформації на порталі».
В частині другій статті 38 після слів "відтворення лісів" доповнити словами "функціонування лісового порталу та доступу до інформації на порталі".
Статтю 39 доповнити частиною третьою «Поділ лісів на категорії здійснюється з використанням лісового порталу».
Статтю 43 доповнити частиною п’ятою «Обчислення, погодження та затвердження розрахункової лісосіки здійснюється з використанням лісового порталу».
Статтю 46 доповнити пунктом «17) використання лісового порталу.»
В частині першій статті 47 після слів «за єдиною системою» додати «з використанням лісового порталу».
Статтю 48 доповнити частиною шостою «Матеріали лісовпорядкування розробляються, затверджуються та погоджуються з використанням лісового порталу».
Статтю 49 доповнити частиною четвертою «Державний лісовий кадастр ведеться з використанням лісового порталу».
Статтю 55 доповнити частиною четвертою «Державний моніторинг лісів здійснюється з використанням лісового порталу».
Статтю 55-1 доповнити частиною шостою «Національна інвентаризація лісів здійснюється з використанням лісового порталу»
В статті 69
частину другу викласти у такій редакції "Спеціальний дозвіл на заготівлю деревини (лісорубний квиток) видається органом виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства з використанням лісового порталу в паперовій або електронній формі.»
частину п’яту виключити
частину восьму доповнити абзацом наступного змісту «невідповідність матеріалам лісовпорядкування, вимогам природоохоронного законодавства».
В статті 70 частину першу викласти в редакції «Заготівля деревини здійснюється при використанні лісових ресурсів у порядку рубок головного користування, що проводяться в стиглих і перестійних деревостанах, та всіх інших видів рубок».
Частину четверту виключити.
Статтю 84 доповнити частиною третьою «Заходи щодо поліпшення якісного складу лісів здійснюються з використанням лісового порталу».
Статтю 97 викласти в наступній редакції :
«Стаття 97. Лісовий портал
1. Забезпечення ведення лісового господарства та інформаційне забезпечення ринку деревини здійснюється з допомогою лісового порталу, який знаходиться в державній власності та є офіційним джерелом інформації про стані лісів, ведення лісового господарства та ринок деревини в Україні.
2. Лісовий портал забезпечує:
можливість користування сервісами та відображення інформації єдиної державної системи електронного обліку деревини;
можливість ведення лісовпорядкування в електронній формі;
функціонування персонального кабінету;
можливість подання в електронній формі декларацій про деревообробну діяльність;
можливість отримання деревопереробником в електронній формі сертифікату походження деревини, з якої виготовлено вироби на основі декларації про деревообробну діяльність;
можливість подання, погодження та затвердження матеріалів лісовпорядкування, поділу лісів на категорії, розрахункових лісосік та змін до них;
автоматичне формування та відображення переліку суб’єктів перероблення деревини;
можливість подання та публікацію річних і квартальних планів заготівлі деревини, а також звітів (для громадськості) про основні результати лісогосподарської діяльності, у тому числі відомостей про власну переробку деревини постійними лісокористувачами та власниками лісів державної і комунальної форми власності;
можливість публікації орієнтовних графіків проведення електронних аукціонів з продажу необробленої деревини;
можливість отримання спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів в електронному вигляді;
можливість користування сервісами електронного реєстру спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів ;
можливість користування схемою розміщення об'єктів переробки деревини;
можливість користування сервісами перевірки походження деревини;
можливість здійснення інших заходів, пов’язаних з веденням лісового господарства;
оприлюднення в публічному доступі інформації про Національну інвентаризацію лісів, державний лісовий кадастр, моніторинг лісів;
оприлюднення в публічному доступі матеріалів лісовпорядкування, поділу лісів на категорії, розрахункових лісосік;
оприлюднення в публічному доступі інформації про заплановані рубки, заплановані і здійсненні заходи з відтворення лісів;
оприлюднення в публічному доступі картографічних матеріалів та таксаційних описів лісових ділянок включно з усіма основними характеристиками лісів (вік, породний склад, запас деревини, повнота, категорія лісу, заплановані рубки тощо).
відображення стану моніторингу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених і контролю за перевищенням обсягу їх внутрішнього споживання;
відображення аналітичних та статистичних даних, що стосуються лісового господарства та ринку деревини;
контроль за повнотою заповнення декларацій про деревообробну діяльність;
доступ до інших відомостей та документів, визначених законодавством.
3. Власники лісів, постійні лісокористувачі і суб’єкти перероблення деревини реєструються на лісовому порталі та отримують доступ до персонального кабінету на безоплатній основі. 
4. Технічний адміністратор забезпечує доступ до персонального кабінету, документів та інформації лісового порталу, здійснює заходи зі створення, доопрацювання та супроводу програмного забезпечення лісового порталу, відповідає за його технічне і технологічне забезпечення, збереження та захист даних, оприлюднення інформації у формі відкритих даних.
5. Використання лісового порталу є обов’язковим для всіх лісокористувачів та власників лісів незалежно від форми власності під час ведення лісового господарства.
6. Вимоги до функціонування лісового порталу та доступу до інформації на порталі визначаються Кабінетом Міністрів України».
2) У Законі України "Про національну інфраструктуру геопросторових даних" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2020, № 37, ст.277) додаток доповнити пунктом 35 такого змісту:
«35. Лісові ресурси
Межі лісових ділянок, породний склад, вік, запас деревини, категорія лісів, таксаційні описи лісових ділянок».
5. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Голова
Верховної Ради України Д. О. Разумков

Файл для перегляду:
Projekt_z-nu_pro_rinok_derevini_4197-1_vid_26.10.2020.pdf499 Ki