Товариство лісівників України

Новина


20
бер

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення втрат лісогосподарського виробництва»

Повідомлення
про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення втрат лісогосподарського виробництва»

1. Розробник: 
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.
2. Стислий виклад змісту проекту:
Метою прийняття акта є приведення нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України у відповідність із вимогами Закону України від 19 жовтня 2022 року № 2698-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства щодо охорони земель».
3. Спосіб оприлюднення проекту акта:
Проект акта та аналіз регуляторного впливу оприлюднено на офіційному вебсайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.
4. Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції
від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань:
Зауваження та пропозиції приймаються протягом місяця.
5. Зауваження та пропозиції надсилати на адресу:
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру, вул. Святослава Хороброго, 3, м. Київ, 03151, тел.: 299 35 38; land_oz@land.gov.ua.
В. о. Голови Державної
служби України з питань
геодезії, картографії та кадастру                                   Сергій ЗАВАДСЬКИЙ

ПРОЕКТ
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від                    2023 р.             №  
Київ


Про затвердження Порядку визначення втрат
лісогосподарського виробництва


Відповідно до частини п’ятої статті 207 Земельного кодексу України
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Порядок визначення втрат лісогосподарського виробництва, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
Прем’єр-міністр України                                                       Денис ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від __________ 2023 р. № ____


ПОРЯДОК
визначення втрат лісогосподарського виробництва

1. Цей Порядок встановлює процедуру визначення та відшкодування втрат лісогосподарського виробництва.
2. Втрати лісогосподарського виробництва, спричинені вилученням лісових земель і чагарників (вкритих лісовою рослинністю земель, незімкнутих лісових культур, лісових розсадників, плантацій, рідколісся, згарищ, загиблих насаджень, зрубів, галявин, лісових шляхів, просік, протипожежних розривів   тощо), для використання їх у цілях, не пов’язаних з веденням лісового господарства, визначаються на основі нормативів втрат по Автономній Республіці Крим, областях, містах Києву та Севастополю за формулою
Рв = Пд × Нв × Кі,
де Рв – розмір втрат лісогосподарського виробництва, тис. гривень;
Пд – площа ділянки лісових земель і чагарників, що вилучається, гектарів;
Нв – норматив втрат лісогосподарського виробництва, тис. гривень (згідно
з додатком 1 до Порядку); Кі – коефіцієнт продуктивності лісових земель
і чагарників за типами лісорослинних умов (згідно з додатком 2 до Порядку).
У разі якщо розмір втрат лісогосподарського виробництва, визначений за формулою, наведеною у цьому пункті, менший за розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки лісогосподарського призначення, то втрати лісогосподарського виробництва відшкодовуються у розмірі 100 відсотків її нормативної грошової оцінки.
У випадку якщо нормативну грошову оцінку земельної ділянки лісогосподарського призначення не проведено, розмір втрат лісогосподарського виробництва, визначений за формулою, наведеною у цьому пункті, не може бути меншим від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області.
У разі якщо нормативну грошову оцінку земельної ділянки  лісогосподарського призначення не проведено, а розмір втрат лісогосподарського виробництва, визначений за формулою, наведеною у цьому пункті, менший від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області, то втрати лісогосподарського виробництва відшкодовуються у розмірі 100 відсотків нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області.
3. Втрати лісогосподарського виробництва,  спричинені  обмеженням прав власників землі і землекористувачів, у тому числі орендарів, або погіршенням  якості земель, зумовленим впливом діяльності підприємств, установ та організацій, визначаються за формулою
Рв = (1–К) × Нв × Пд,
де Рв – розмір втрат, тис. гривень; К – коефіцієнт зниження продуктивності угіддя; Нв – середній розмір втрат із розрахунку на 1 гектар, що визначається відповідно до пункту 2 цього Порядку; Пд – площа ділянки, гектарів.
Для визначення показника зниження продуктивності лісових земель і чагарників використовуються дані лісотаксації.
4. Відшкодування втрат лісогосподарського виробництва, спричинених вилученням лісових земель і чагарників для цілей, не пов’язаних із веденням лісового господарства, провадиться юридичними і фізичними особами в шестимісячний термін після затвердження в установленому порядку проекту землеустрою щодо відведення їм земельних ділянок або після внесення відомостей до Державного земельного кадастру (у визначених законом випадках – якщо проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок не розробляється), а у випадках поетапного освоєння відведених земельних ділянок для добування корисних копалин відкритим способом – у міру їх фактичного надання.
Контроль за дотриманням порядку визначення та відшкодуванням втрат лісогосподарського виробництва здійснюють Держгеокадастр та його територіальні органи.
Розмір втрат лісогосподарського виробництва (у випадках, передбачених законом) розраховується суб’єктом господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою, відповідно до Закону України «Про землеустрій» (далі – виконавець).
Розрахунок розміру втрат лісогосподарського виробництва (у випадках, передбачених законом) є складовою проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
Якщо проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок не розробляється, то розрахунок розміру втрат лісогосподарського виробництва складається та підписується до внесення відомостей до Державного земельного кадастру виконавцем на замовлення заінтересованої юридичної або фізичної особи.
Після підписання виконавцем розрахунку розміру втрат лісогосподарського виробництва юридична або фізична особа в п’ятиденний термін надсилає примірник розрахунку розміру втрат лісогосподарського виробництва на офіційну адресу територіального органу Держгеокадастру за місцем розташування земельної ділянки.
Розрахунок розміру втрат лісогосподарського виробництва складається у трьох примірниках, один з яких залишається у виконавця, другий – у замовника, третій – у територіальному органі Держгеокадастру.
Матеріали проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у тому числі розрахунок втрат лісогосподарського виробництва (у випадках, передбачених законом), які надійшли до Державного фонду документації із землеустрою та оцінки земель, надаються за запитом на інформацію відповідно до Положення про Державний фонд документації із землеустрою та оцінки земель, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1553 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 46, ст. 3039).
__________________

Додаток 1
до Порядку визначення втрат
лісогосподарського виробництва

НОРМАТИВИ
втрат лісогосподарського виробництва

Додаток 2
до Порядку визначення втрат
лісогосподарського виробництва

КОЕФІЦІЄНТИ ПРОДУКТИВНОСТІ

лісових земель і чагарників за типами лісорослинних умов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від _______ 2023 р. № ____

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. № 1279 “Про розміри та Порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню” (Офіційний вісник України, 1997 р., № 47, стор. 40).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 р. № 2274 «Про внесення доповнення до постанови  Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. № 1279» (Офіційний вісник України, 1999 р., № 50, стор. 93, ст. 2463).
3. Абзац сьомий змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. № 478 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України» (Офіційний вісник України, 2004 р., № 15, стор. 93, ст. 1048).
4. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2010 р. № 619 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (Офіційний вісник України, 2010 р., № 55, стор. 141, ст. 1867).
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 р. № 259 «Про внесення зміни до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. № 1279» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 20, стор. 56, ст. 836).
6. Пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2011 р. № 1115 «Про внесення змін до деяких постанов  Кабінету Міністрів України» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 85, стор. 11, ст. 3102).
7. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 р. № 482 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 61, стор. 41, ст. 2078).
8. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2017 р. № 949 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 100, стор. 92, ст. 3082).
__________________