Товариство лісівників України
Ш. Руставелі, 9-А, 54
місто Київ, Україна , 01601
+38 (044) 235-23-48

Новина


05
вер

Продовжуємо публікацію законопроектів, розроблених експертами Товариства лісівників України і направлених на вдосконалення законодавчої бази ведення лісового господарства, які потребують негайного розгляду та схвалення (частина 4)

Презентувати законопроекти і правки до діючих законів буде Голова Товариства лісівників України Юрій Марчук під час проведення круглого столу під назвою «Лісова політика України: першочергові завдання", який відбудеться 11-го вересня 2019-го року в НУБіП. Організаторами заходу є Держліагентство, Товариство лісівників України і науковці Національного університету біоресурсів і природокористування (НУБіП) за підтримки АПД.   Представляємо проекти Законів України: «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо негайного подолання кризової ситуації, що склалась у зв’язку із незаконним полюванням», «Про внесення змін до статті 39 Закону України «Про тваринний світ» (щодо охорони тваринного світу)».   Свої пропозиції, побажання, присилайте на адресу ТЛУ : vr-tlu@ukr.net. Сподіваємося, на вашу небайдужість і активність.
Проект

З А К О Н   У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо негайного подолання кризової ситуації, що склалася у зв'язку із незаконним полюванням
____________________________________________________

I. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради України, 1984, додаток до № 51, ст.1122) такі зміни:

1) у частині першій статті 85:
виключити слова "попередження або";
слова " шести до шістдесяти" замінити словами "ста до ста п’ятдесяти";
слова " тридцяти до дев’яноста" замінити словами "ста п’ятдесяти до двохсот";

2) у частині другій статті 85:
слова " шістдесяти до ста двадцяти" замінити словами "двохсот до двохсот п’ятдесяти";
виключити слова ", які є приватною власністю порушника,";
слова " дев’яноста до ста п’ятдесяти" замінити словами "двохсот п’ятдесяти до трьохсот";

3) доповнити статтею 85-2 такого змісту:
"Стаття 85-2. Незаконна реалізація добутих тварин, їх частин та мисливських трофеїв (шкір, опудал, черепів)
Реалізація добутих тварин або їх частин, мисливських трофеїв (шкір, опудал, черепів) в громадських місцях, на ринках, в закладах торгівлі та громадського харчування без підтверджуючих документів про їх добування або договорів з мисливськими господарствами -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від ста до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно добутих об'єктів тваринного світу і на посадових осіб - від ста п’ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно добутих об'єктів тваринного світу."
5) доповнити статтею 188-49 такого змісту:
"Стаття 188-49. Невиконання розпоряджень (приписів) посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політики у сфері лісового та мисливського господарства

Невиконання розпоряджень (приписів) посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політики у сфері лісового та мисливського господарства, ненадання їм необхідної інформації або надання неправдивої інформації, вчинення інших перешкод для виконання покладених на них обов'язків -
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян."

6) статтю 221:
після цифр "85-1" доповнити цифрами "85-2";

7) статтю 241:
після цифр "188-5" доповнити цифрами "188-49";

8) у статті 242:
абзац перший після цифр "188-5" доповнити цифрами "188-49";
абзац третій виключити;

9) у частині першій статті 255:
абзац перший пункту 1 після цифр "51-2" доповнити цифрами "85-2";
абзац "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, уповноважених підрозділів ветеринарної міліції (статті 42-1, 42-2, 107, 166-22, 188-22);" пункту 1 викласти в такій редакції:
"центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, (статті 42-1, 42-2, 85-2, 107, 166-22, 188-22);";
абзац "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства (частини друга і п’ята статті 85, статті 85-1, 88-1, 90);" пункту 1 викласти в такій редакції:
"центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства (частини друга і п’ята статті 85, статті 85-1, 85-2, 88-1, 90);";
абзац "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів (частини друга, четверта та п'ята статті 85, статті 85-1, 88, 88-1, 88-2, 90, 91, 164 - в частині порушення порядку провадження господарської діяльності, пов'язаної з раціональним використанням, відтворенням та охороною природних  ресурсів (земля, надра, поверхневі води, атмосферне повітря, тваринний та рослинний світ, природні ресурси територіальних вод, континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України, добування і використання риби та інших водних живих ресурсів), поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами;" пункту 1 після цифр "85-1" доповнити цифрами "85-2";
абзац "служби державної охорони природно-заповідного фонду України (частини друга, четверта і п'ята статті 85, статті 90, 91);" пункту 1 після слів "статті 85" доповнити словами ", статті 85-2";
доповнити пунктом 15 такого змісту:
"15) єгері та посадові особи користувачів мисливських угідь (частини друга статті 85).";

10) пункт 20 частини другої статті 255 виключити слова "уповноважених на охорону державного мисливського фонду";

11) у статті 258 виключити слова "частиною першою статті 85, якщо розмір штрафу не перевищує семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,".


2. Внести до Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст.131) такі зміни:

1) у частині першій статті 248:
після слів "Червоної книги України," додати слова "або полювання з використанням теплові зорів,";
слова "ста до двохсот" замінити словами "трьохсот до чотирьохсот";

2) у частині другій статті 248:
слова "двохсот до чотирьохсот" замінити словами "чотирьохсот до вісімсот";

3) Примітку до статті 248 викласти у наступній редакції:
"Примітка. Істотною шкодою у статтях 248-249, якщо вона полягає у заподіянні матеріальних збитків, вважається така шкода, яка у десять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.";
4) у частині першій статті 249:
слова "ста до двохсот" замінити словами "трьохсот до чотирьохсот";

2) у частині другій статті 249:
слова "двохсот до чотирьохсот" замінити словами "чотирьохсот до вісімсот".

3. Внести до Закону України "Про мисливське господарство та полювання" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., №18, ст.132) такі зміни:

1) частини другу та третю статті 43 викласти у наступній редакції:
"Такси для обчислення розміру відшкодування збитків, завданих державному мисливському фонду унаслідок порушення законодавства в сфері мисливського господарства та полювання, встановлюються від розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян у наступних ставках за одну особину
за незаконне добування або знищення:
олень європейський та плямистий – 3530;
кабан – 1950;
козуля – 1950;
лань – 1950;
муфлон – 1950;
бобер – 470;
борсук – 470;
заєць-русак – 412;
бабак – 294;
куниці лісова і кам’яна – 147;
вовк -118;
ондатра – 95;
нутрія вільна – 95;
норка американська – 95;
білка – 59;
кролик дикий – 59;
єнотовидний собака – 59;
лисиця – 59;
шакал – 59;
фазан – 118;
галагаз – 89;
гуска сіра, білолоба велика, гуменник – 89;
кеклик – 59;
куріпка сіра – 59;
голуб (крім голуба-синяка)– 47;
качка (крім гоголя, черні білоокої, савки, огара, алагаза, гаги звичайної, лутка, крохалів, черні червонодзьобої, нерозня, креха середнього, каменярки, казарок білощокої та червоноволої) – 47;
кулик (крім кулика-сороки, ходуличника, шилодзьобки, кроншнепів, чайки, лежня, дерихвоста, поручайника, крем'яшника, чорниша, перевізника, фіфі, зуйка морського, малого, великодзьобого, галстучника, пісочників, плавунців, баранця великого)– 24;
лиска – 24;
перепілка – 24;
інші мисливські птахи – 24.
за знищення чи пошкодження гнізда, нори, іншого житла тварин, а також бобрової загати – за таксою на відповідний вид тварин, збільшений у п’ять разів;
за кожне вилучене чи пошкоджене яйце – 50% на відповідний вид птаха;
за кожен вилучений чи пошкоджений ембріон у незаконно добутої тварини – 50% від такси на відповідний вид тварин;
за кожне знищене чи пошкоджене штучне гніздо птахів – за фактичною вартістю, збільшеною у десять разів;
за знищення чи пошкодження солонців, годівниць, вишок для спостереження та добування тварин, вказівних знаків, інших біотехнічних споруд, сіно та зерносховищ - за фактичною вартістю, збільшеною у п’ять разів;
за знищення чи пошкодження посівів кормових рослин - за фактичною вартістю, збільшеною у три рази.
У разі неможливості вилучення незаконно добутої продукції полювання, порушник, крім відшкодування збитків, завданих внаслідок порушення законодавства у сфері мисливського господарства та полювання, відшкодовує вартість незаконно добутої продукції полювання, яка становить 50 відсотків такси, встановленої частиною другою цієї статті.".

4. Пункт 38 Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженого Законом України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 47, ст. 532), виключити.

ІІ.      Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Голова Верховної Ради
України
 

Порівняльна таблиця розміщена у додатках.

 
 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо негайного подолання кризової ситуації, що склалась у зв’язку із незаконним полюванням»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Сучасний стан ведення мисливського господарства потребує посилення юридичної відповідальності за порушення законодавства по охороні мисливських угідь. Численні випадки браконьєрства лише підтверджують недієвість законодавства про адміністративні правопорушення яке не змінювалося багато років. Відсутність норми про право на складання протоколів про порушення правил полювання службовими особами УТМР, мисливських клубів та інших користувачів мисливських угідь недержавної форми власності унеможливлює своєчасну фіксацію правопорушень, особливо в нічний час.
Сучасне законодавство не передбачає відповідальності за реалізацію м’яса та мисливських трофеїв в закладах харчування та торгівлі не підтвердженими документами на добування мисливських тварин. Також не передбачені такі функції контролю в новостворених центральних органах виконавчої влади.
Сучасні браконьєри не тільки озброєні краще ніж охорона мисливських угідь, а й використовують на полюванні тепловізори, які заборонені відповідними міжнародними конвенціями. В той же час, законодавство не передбачає відповідальності за їх застосування. Фактично встановлений поріг істотної шкоди не передбачає кримінальної відповідальності за відстріл навіть великих копитних таких як лось чи олень.
Тому на сьогодні існує нагальна потреба вдосконалення правового регулювання юридичної відповідальності за правопорушення в сфері мисливського господарства. Зволікання з прийняттям необхідних законодавчих актів сприятиме росту браконьєрства та зменшення популяції диких тварин.
На вирішення перелічених проблем спрямований проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо негайного подолання кризової ситуації, що склалася в зв’язку з незаконним полюванням.

2. Цілі та завдання прийняття акта
Основними цілями законопроекту є:
-    підвищення ефективності охорони мисливських угідь;
-    удосконалення норм Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, запровадження нових складів правопорушень у сфері мисливського господарства;
-    забезпечення можливості всіх представників охорони мисливських угідь на складання протоколів про порушення правил полювання;
-    забезпечення контролю за реалізацією мисливських тварин та трофеїв.

3. Загальна характеристика і основні положення акта
Проектом передбачається внесення ряду змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, Закону України «Про мисливське господарство та полювання» основними з яких є:
-    підвищення штрафів за правопорушення в сфері мисливського господарства та полювання та використання добутих тварин;
-    посилення кримінальної відповідальності за браконьєрство;
-    уточнення та посилення функцій органів центральної виконавчої влади з контролю за веденням мисливського господарства та полювання і використанням добутих мисливських тварин;
-    надання права на складання протоколів про адміністративні правопорушення відповідним працівникам мисливських господарств.
Досягти поставлених цілей пропонується наступним чином:
1) збільшити адміністративну відповідальність (ст.85 КУпАП) за порушення правил використання об’єктів тваринного світу.
2) ввести відповідальність (ст. 85-2 КУпАП) за незаконну реалізацію добутих тварин, їх частин та мисливських трофеїв (шкір, опудал, черепів).
3) ввести відповідальність (ст. 188-49 КУпАП) за невиконання розпоряджень (приписів) посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері лісового та мисливського законодавства.
4) надати право (ст. 255 КУпАП) єгерям та посадовим особам користувачів мисливських угідь на складання протоколу про адміністративні правопорушення.
5) ввести кримінальну відповідальність (ст. 248 ККУ) за полювання з використанням теплові зорів.
6) встановити розмір істотної шкоди (ст. 248 – 249 ККУ) за заподіяння матеріальних збитків, якщо така у сорок, або більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян. Це дозволить ввести кримінальну відповідальність за всі випадки незаконного добування копитних тварин.
7) збільшити такси за відшкодування збитків (ст. 43 ЗУ «Про мисливське господарство та полювання») завданих унаслідок порушень законодавства в галузі мисливського господарства та полювання.
8) враховуючи індивідуальний характер видачі дозвільних документів на право полювання виключно користувачами мисливських угідь, в залежності від затвердженого в установленому порядку ліміту добування мисливських тварин та птахів, виключити п. 38 Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності затвердженого ЗУ «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності».

4. Стан нормативно-правової бази
До сфери правового регулювання законопроекту належать Кодекс України про адміністративні правопорушення, Кримінальний кодекс України, Закон України «Про мисливське господарство та полювання», Закон України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності».

5. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація акту не потребує додаткових витрат з бюджету та обумовлює надходження додаткових коштів до держбюджету.

6. Прогноз результатів
Внаслідок реалізації акту очікується підвищення ефективності охорони мисливських угідь, зменшення кількості браконьєрства та підвищення рівня невідворотності покарання за вчинення правопорушень в сфері мисливського господарства та полювання.

7. Громадські обговорення
Проект Закону розглянуто та підтримано на Всеукраїнському науково-практичному семінарі «Мисливське господарство України: бізнес, елітна розвага чи соціальна послуга?» та круглому столі з питань реформування мисливської галузі, що відбувся 2 червня 2017 року в Національному університеті біоресурсів і природокористування України за участю представників користувачів мисливських угідь, науковців, освітян та громадських організацій.
Проект Закону підтримано одноголосно Громадською Радою при Державному агентстві лісових ресурсів України 29 червня 2017 року.

Народний депутат України  
 
 
З А К О Н    У К Р А Ї Н И
«Про внесення змін до статті 39 Закону України «Про тваринний світ» (щодо охорони тваринного світу)»

   Верховна Рада України   п о с т а н о в л я є :

     I. В частині п’ятій статті 39 Закону України «Про тваринний світ» (Відомості Верховної Ради України (ВВР) 2002 р., №14, ст. 97; 2015 р., №25, ст.194) слова «у період масового» замінити словами «у місцях».

ІI. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Голова Верховної Ради                                                                     
              України

 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про внесення змін до статті 39 Закону України «Про тваринний світ» (щодо охорони тваринного світу)»

Редакція законодавчого акту

Редакція законодавчого акту з урахуванням змін

Закон України «Про тваринний світ»

     Стаття 39. Охорона середовища існування, умов розмноження, шляхів міграції тварин

 

     Підприємства, установи,   організації   і    громадяни    при

здійсненні  будь-якої діяльності,  що впливає або може вплинути на стан   тваринного   світу,   зобов'язані   забезпечувати   охорону середовища  існування,  умов розмноження і шляхів міграції тварин.

    При   цьому  зазначені  суб’єкти  спільно  з  центральним  органом виконавчої  влади,  що  забезпечує формування державної політики у сфері  охорони  навколишнього  природного  середовища, центральним органом  виконавчої  влади,  що реалізує державну політику у сфері лісового   та   мисливського   господарства,   органом   місцевого самоврядування  вживають заходів щодо визначення місць розмноження диких   тварин  та  своєчасно  інформують  населення  про  правила поведінки, яких необхідно дотримуватися в таких місцях.

     Під час   розміщення,   проектування  та  забудови  населених пунктів,  підприємств,  споруд та  інших  об'єктів,  удосконалення існуючих  і впровадження нових технологічних процесів,  введення в господарський обіг цілинних  земель,  заболочених,  прибережних  і зайнятих  чагарниками  територій,  меліорації  земель,  здійснення лісових  користувань  і  лісогосподарських   заходів,   проведення геологорозвідувальних   робіт,   видобування   корисних копалин, визначення місць випасання і прогону свійських тварин, розроблення туристичних  маршрутів  та  організації місць відпочинку населення повинні  передбачатися  і  здійснюватися  заходи  щодо  збереження середовища  існування  та  умов  розмноження тварин,  забезпечення недоторканності ділянок,   що  становлять  особливу  цінність  для збереження тваринного світу.

     Під час  розміщення,  проектування і будівництва залізничних, шосейних,  трубопровідних та інших транспортних магістралей, ліній електропередачі  і  зв'язку,  а  також  каналів,  гребель та інших гідротехнічних споруд повинні розроблятися і здійснюватися заходи, які забезпечували б збереження шляхів міграції тварин.

     Введення в  експлуатацію  об'єктів  і застосування технологій без забезпечення їх  засобами  захисту  тварин  та  середовища  їх існування забороняються.

     У  період масового розмноження диких тварин, з 1 квітня до 15 червня,  забороняється проведення робіт та заходів, які є джерелом підвищеного  шуму та неспокою (пальба, проведення вибухових робіт, феєрверків,   санітарних   рубок   лісу,   використання   моторних маломірних суден, проведення ралі та інших змагань на транспортних засобах).

     Випалювання  сухої рослинності або її залишків здійснюється в порядку,  встановленому  центральним  органом виконавчої влади, що забезпечує   формування   державної   політики   у  сфері  охорони навколишнього природного середовища.

     З метою збереження і поліпшення  екологічного  стану  окремих територій, визначених в установленому законом порядку  такими,  що мають особливу цінність як середовище існування рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення,  та  цінних  видів  тварин, центральний  орган  виконавчої  влади,  що  забезпечує  формування державної   політики  у  сфері  охорони  навколишнього  природного середовища  може  розробляти  і  запроваджувати  для цих територій більш  суворі  екологічні  нормативи,  ніж  ті, що встановлені для всієї території України.

     Експлуатація гідротехнічних   та   інших   споруд  на  водних

об'єктах,   встановлення   гідрологічного    режиму    і    режиму

водоспоживання та інша діяльність,  що впливає чи може вплинути на стан середовища існування диких тварин,  повинні  здійснюватися  з урахуванням  вимог  охорони тваринного світу,  інтересів рибного і мисливського господарства.

     Гідромеліоративні роботи та промислове рибальство  у  місцях, які   за  рішенням  уповноважених  органів  виконавчої  влади,  що здійснюють   управління   та   регулювання   у   галузі   охорони, використання і відтворення тваринного світу, визначені як такі, що мають  особливе  значення  для перебування водноболотних птахів та напівводних   ссавців   (бобри,   хохулі  тощо),  здійснюються  за погодженням  із  центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну  політику  у сфері лісового та мисливського господарства, та  центральним  органом  виконавчої  влади,  що реалізує державну політику  у  сфері рибного господарства, а на території Автономної Республіки  Крим  - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань мисливського господарства та полювання.

     Стаття 39. Охорона середовища існування, умов розмноження, шляхів міграції тварин

 

     Підприємства, установи,   організації   і    громадяни    при

здійсненні  будь-якої діяльності,  що впливає або може вплинути на стан   тваринного   світу,   зобов'язані   забезпечувати   охорону середовища  існування,  умов розмноження і шляхів міграції тварин.

    При   цьому  зазначені  суб’єкти  спільно  з  центральним  органом виконавчої  влади,  що  забезпечує формування державної політики у сфері  охорони  навколишнього  природного  середовища, центральним органом  виконавчої  влади,  що реалізує державну політику у сфері лісового   та   мисливського   господарства,   органом   місцевого самоврядування  вживають заходів щодо визначення місць розмноження диких   тварин  та  своєчасно  інформують  населення  про  правила поведінки, яких необхідно дотримуватися в таких місцях.

     Під час   розміщення,   проектування  та  забудови  населених пунктів,  підприємств,  споруд та  інших  об'єктів,  удосконалення існуючих  і впровадження нових технологічних процесів,  введення в господарський обіг цілинних  земель,  заболочених,  прибережних  і зайнятих  чагарниками  територій,  меліорації  земель,  здійснення лісових  користувань  і  лісогосподарських   заходів,   проведення геологорозвідувальних   робіт,   видобування   корисних копалин, визначення місць випасання і прогону свійських тварин, розроблення туристичних  маршрутів  та  організації місць відпочинку населення повинні  передбачатися  і  здійснюватися  заходи  щодо  збереження середовища  існування  та  умов  розмноження тварин,  забезпечення недоторканності ділянок,   що  становлять  особливу  цінність  для збереження тваринного світу.

     Під час  розміщення,  проектування і будівництва залізничних, шосейних,  трубопровідних та інших транспортних магістралей, ліній електропередачі  і  зв'язку,  а  також  каналів,  гребель та інших гідротехнічних споруд повинні розроблятися і здійснюватися заходи, які забезпечували б збереження шляхів міграції тварин.

     Введення в  експлуатацію  об'єктів  і застосування технологій без забезпечення їх  засобами  захисту  тварин  та  середовища  їх існування забороняються.

     У  місцях розмноження диких тварин, з 1 квітня до 15 червня,  забороняється проведення робіт та заходів, які є джерелом підвищеного  шуму та неспокою (пальба, проведення вибухових робіт, феєрверків,   санітарних   рубок   лісу,   використання   моторних маломірних суден, проведення ралі та інших змагань на транспортних засобах).

     Випалювання  сухої рослинності або її залишків здійснюється в порядку,  встановленому  центральним  органом виконавчої влади, що забезпечує   формування   державної   політики   у  сфері  охорони навколишнього природного середовища.

     З метою збереження і поліпшення  екологічного  стану  окремих територій, визначених в установленому законом порядку  такими,  що мають особливу цінність як середовище існування рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення,  та  цінних  видів  тварин, центральний  орган  виконавчої  влади,  що  забезпечує  формування державної   політики  у  сфері  охорони  навколишнього  природного середовища  може  розробляти  і  запроваджувати  для цих територій більш  суворі  екологічні  нормативи,  ніж  ті, що встановлені для всієї території України.

     Експлуатація гідротехнічних   та   інших   споруд  на  водних

об'єктах,   встановлення   гідрологічного    режиму    і    режиму

водоспоживання та інша діяльність,  що впливає чи може вплинути на стан середовища існування диких тварин,  повинні  здійснюватися  з урахуванням  вимог  охорони тваринного світу,  інтересів рибного і мисливського господарства.

     Гідромеліоративні роботи та промислове рибальство  у  місцях, які   за  рішенням  уповноважених  органів  виконавчої  влади,  що здійснюють   управління   та   регулювання   у   галузі   охорони, використання і відтворення тваринного світу, визначені як такі, що мають  особливе  значення  для перебування водноболотних птахів та напівводних   ссавців   (бобри,   хохулі  тощо),  здійснюються  за погодженням  із  центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну  політику  у сфері лісового та мисливського господарства, та  центральним  органом  виконавчої  влади,  що реалізує державну політику  у  сфері рибного господарства, а на території Автономної Республіки  Крим  - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань мисливського господарства та полювання.

 
 
 
 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення змін до статті 39 Закону України «Про тваринний світ» (щодо охорони тваринного світу)»

1.    Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо охорони тваринного світу) внесені зміни до статті 39 Закону України «Про тваринний світ». Зокрема, частину п’яту зазначеної статті викладено в наступній редакції: «У період масового розмноження диких тварин, з 1 квітня до 15 червня, забороняється проведення робіт та заходів, які є джерелом підвищеного шуму та неспокою (пальба, проведення вибухових робіт, феєрверків, санітарних рубок лісу, використання моторних маломірних суден, проведення ралі та інших змагань на транспортних засобах)».
З набранням чинності зазначеними змінами в роботі сільськогосподарських товаровиробників, лісогосподарських підприємств, органів рибоохорони, органів місцевого самоврядування встановлено численні законодавчі обмеження ведення господарської діяльності. Зазначені  заборони діють на всіх територіях (землі сільськогосподарського призначення, лісові землі, парки, водні об’єкти та інші), проте не всі перераховані території є місцем масового розмноження тварин (ліси вздовж доріг, населених пунктів, парки і т.д.).
Питання створення сприятливих умов для розмноження диких тварин повинно вирішуватися через визначення місць розмноження згідно частини першої статті 39 Закону України «Про тваринний світ». Такий підхід вирішить питання оптимального співвідношення тваринного світу та господарської діяльності.

2.    Мета законопроекту
Метою прийняття проекту Закону є врегулювання місця дії заборон, встановлених частиною четвертою статті 39 Закону України «Про тваринний світ», відновлення балансу між господарською діяльністю та природоохоронними заходами, зокрема, створення сприятливих умов для розмноження диких тварин.
Завданнями законопроекту є встановлення заборони проведення робіт та заходів, які є джерелом підвищеного шуму та неспокою не тільки у конкретно визначений період часу (з 1 квітня до 15 червня), а й у визначених місцях розмноження диких тварин згідно частини першої статті 39 Закону України «Про тваринний світ».

3.    Загальна характеристика та основні положення законопроекту
Проект Закону України «Про внесення змін до статті 39 Закону України «Про тваринний світ» вносить зміни  до частини пятої статті 39 Закону України «Про тваринний світ». Зокрема, діюча заборона на проведення робіт та заходів, які є джерелом підвищеного шуму та неспокою у визначений період (з 1 квітня до 15 червня) буде доповнена місцем її дії, яке буде визначатися згідно частини першої даної статті.
    
4. Місце законопроекту в системі законодавства
У даній сфері правового регулювання діють Конституція України, Кодекс про адміністративні правопорушення, Закони України «Про тваринний світ», «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про мисливське господарство та полювання», «Про природно-заповідний фонд України».
Реалізація положень даного законопроекту після його прийняття не потребуватиме внесення змін до інших Законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування
Проект Закону не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Обґрунтування очікуваних наслідків застосування законопроекту після його прийняття
Прийняття Закону врегулює місце дії частини п’ятої статті 39 Закону України «Про тваринний світ», відновить баланс між господарською діяльністю та природоохоронними заходами, зокрема, створенням сприятливих умов для розмноження диких тварин.