Товариство лісівників України
Ш. Руставелі, 9-А, 54
місто Київ, Україна , 01601
+38 (044) 235-23-48

Новина


27
бер

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства енергетики та захисту довкілля України «Про затвердження Інструкції з ведення електронного обліку деревини» 26 Березня 2020

Оголошення: Регуляторна діяльність Консультації з громадскістю
 Метою прийняття проекту наказу Міністерства енергетики та захисту довкілля України «Про затвердження Інструкції з ведення електронного обліку деревини» (далі – проєкт акта) є нормативне врегулювання питання електронного обліку деревини, встановлення достовірного обсягу внутрішнього споживання лісоматеріалів необроблених для досягнення цілі 9.6 Програми діяльності Кабінету Міністрів України.

Враховуючи стратегічну важливість лісогосподарської галузі, процеси обліку заготівлі та реалізації деревини потребують нормативного врегулювання, що дозволить знизити ризики щодо проявів корупціогенних чинників та збільшити надходження до бюджету.
Тому є необхідним ведення електронного обліку деревини з використанням сучасних електронних сервісів, здатних забезпечити достовірну та оперативну інформацію про походження, заготівлю та реалізацію деревини.
Інструкція встановлює порядок ведення електронного обліку деревини для всіх лісокористувачів та власників лісів. Прийняття проєкту акта стане кроком на шляху створення в Україні єдиної державної системи електронного обліку деревини.

Назва органу виконавчої влади, що розробив регуляторний акт
Міністерство енергетики та захисту довкілля України.

Назва структурного підрозділу, що розробив регуляторний акт, адреса та телефон
Департамент охорони природних ресурсів, екомережі та біобезпеки Міністерства енергетики та захисту довкілля України, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, тел. (044) 206-31-15.

Зазначений проект наказу та аналіз регуляторного впливу оприлюднено на офіційному веб-сайті Мінекоенерго: www.menr.gov.ua.

Строк прийняття зауважень та пропозицій до зазначеного комплекту документів від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань становить один місяць з дня оприлюднення.

Зауваження та пропозиції надаються на офіційний веб-сайт або адресу Мінекоенерго (kanc@mev.gov.ua, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, тел. (044) 206-31-15).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
              Міністерство енергетики та захисту довкілля України

НАКАЗ

Про затвердження Інструкції
з ведення електронного
обліку деревини

Відповідно до пункту 6 Порядку проведення моніторингу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених і контролю за неперевищенням обсягу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 4 грудня 2019 року № 1142, пункту 9 Положення про Міністерство енергетики та захисту довкілля України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року № 32 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2019 року № 847),
н а к а з у ю:

1. Затвердити Інструкцію з ведення електронного обліку деревини, що додається.
2. Управлінню координації, реалізації та моніторингу в сфері використання природних ресурсів забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
3.Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4.Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. Міністра        Віталій ШУБІН     
    ІНСТРУКЦІЯ
з ведення електронного обліку деревини

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Ця Інструкція встановлює порядок ведення електронного обліку деревини власниками лісів і постійними лісокористувачами                                     (далі – лісокористувачі).
2. Інструкція розроблена у відповідності до Порядку проведення моніторингу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених і контролю за неперевищенням обсягу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 року № 1142.
3. У цій Інструкції терміни вживаються в такому значенні:
деревина – лісоматеріали, деревні хлисти та ялинки новорічні;
деревина дров’яна непромислового використання – лісоматеріали хвойних та листяних порід деревини, розрізані вздовж і поперек та/або колоті, що використовуються у якості палива в таких побутових пристроях для спалювання деревини, як печі, каміни і системи центрального опалення;
деревина дров’яна промислового використання – лісоматеріали хвойних та листяних порід деревини у вигляді колод, очищених від сучків, як правило з корою, призначені для промислового використання у виробництві теплової та електроенергії, трісок, стружок, піролізу, гідролізу тощо.
деревний хлист – стовбур поваленого дерева, очищений від гілок, верховіття та пенькової частини;
ділова деревина – усі круглі і колоті лісоматеріали, окрім деревини дров’яної промислового і непромислового використання та хмизу;
довгомірний лісоматеріал – деревний хлист, довгоття, довгомірний сортимент, комбіноване довгоття;
круглі лісоматеріали – лісоматеріали, отримані поперечним поділом стовбура поваленого дерева;
лісоматеріали – деревні матеріали, отримані шляхом поділу на частини повалених дерев та деревних колод (уздовж чи впоперек) для подальшого використання чи перероблення;
партія лісоматеріалів – будь-яка кількість лісоматеріалів, оформлена одним товаросупровідним документом;
розкряжування – поперечне розрізання стовбура дерева на частини (сортименти);
сортимент – лісоматеріал круглий цільового призначення;
штабель лісоматеріалів – сукупність лісоматеріалів (круглих, довгомірних, довгоття, комбінованого довгоття, деревних хлистів, деревини дров’яної), рівно вкладених кількома паралельними за висотою шарами; ширина штабеля рівна довжині лісоматеріалів у ньому;
хмиз – лісоматеріали діаметром менше 4 см та довжиною до 6 м, що складаються з тонких стовбурів, верховіття, гілок та сучків;
ялинки новорічні – хвойні деревні рослини у зрубаному вигляді або такі, що зростають у контейнерах, і призначені для прикрашення до свята Нового року або Різдва.
Інші терміни у цій Інструкції вживаються у значеннях, визначених Порядком проведення моніторингу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених і контролю за неперевищенням обсягу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 року № 1142.
4. Основними завданнями електронного обліку деревини є:
своєчасне та достовірне відображення інформації про рух деревини;
моніторинг використання лісових ресурсів;
підтвердження походження, заготівлі та реалізації лісоматеріалів необроблених, запобігання їх нелегальному обігу.
5. Основними джерелами надходження деревини є:
рубки головного користування;
рубки формування та оздоровлення лісів та інші заходи, пов’язані з веденням лісового господарства;
інші заходи, не пов’язані з веденням лісового господарства.
6. Заготовлена деревина поділяється на такі види:
круглі лісоматеріали;
довгомірні лісоматеріали;
деревина дров’яна промислового використання;
деревина дров’яна непромислового використання;
хмиз;
ялинки новорічні.
7. Для електронного обліку деревини встановлюється наступний породний поділ:
сосна, ялина, ялиця, модрина та інші хвойні породи;
дуб, бук, ясен, клен, граб, акація та інші твердолистяні породи;
береза, вільха, осика, тополя та інші м’яколистяні породи.
8. Електронний облік деревини дров’яної непромислового використання здійснюється за наступними групами порід:
перша група – береза, дуб, бук, ясень, граб, клен, модрина;
друга група – сосна, вільха;
третя група – ялина, кедр, ялиця, осика, липа, тополя, верба.
9. Способами електронного обліку деревини є:
облік за партіями – внесення інформації про круглі лісоматеріали за породами, їх розмірами та якісними характеристиками з прив’язкою кожної колоди, що належить до цієї партії, до однієї бирки;
облік штабелями – внесення інформації про круглі лісоматеріали за породами, їх розмірами та якісними характеристиками з прив’язкою всіх колод у штабелі до однієї бирки;
поколодний облік – внесення інформації про круглі лісоматеріали за породами, їх розмірами та якісними характеристиками з прив’язкою однієї колоди до однієї бирки;
поштучний облік – внесення інформації про ялинки новорічні за породами, їх розмірами та якісними характеристиками з прив’язкою однієї ялинки новорічної до однієї бирки.
10. Для ведення електронного обліку деревини застосовуються наступні форми обліку:
1)   специфікація приймання деревини від заготівлі (додаток 1);
2)   щоденник приймання деревини від заготівлі (додаток 2);
3) щоденник приймання деревини від розкряжування довгомірних лісоматеріалів (додаток 3);
4) специфікація-накладна приймання деревини після зміни якості (додаток 4);
5)   специфікація-накладна на відправлення деревини залізницею/водним шляхом (додаток 5);
6)  товарно-транспортна накладна (ліс) (далі – ТТН-ліс) (додаток 6).
11. Для забезпечення функціонування єдиної державної системи електронного обліку деревини (далі – система обліку деревини) адміністратор системи обліку деревини (далі – адміністратор) формує довідники про: лісокористувачів; користувачів системи обліку деревини (далі – користувачі); види деревини; породи деревини; групи діаметрів; класи якості; види рубок; умови поставок; назву валют; контрагентів; діапазони номерів бирок (самоклейних етикеток).
12. Для забезпечення ведення електронного обліку деревини лісокористувачі вносять до системи обліку деревини інформацію про: підрозділи підприємств, спеціальні дозволи на використання лісових ресурсів; договори підряду, наряд-акти на виконання робіт; посади та прізвища відповідальних осіб для роботи на кишеньковому персональному комп’ютері (далі – КПК); номери бирок, закріплені за відповідальними особами; контрагентів (через подання заявки адміністратору); договори щодо реалізації деревини.
13. Внесення інформації до системи обліку деревини є обов’язковим для лісокористувачів під час здійснення ними заготівлі та реалізації деревини.
ІІ. ОБЛІК ЗАГОТОВЛЕНОЇ ДЕРЕВИНИ
1. Електронний облік деревини починається з приймання її безпосередньо у місцях виконання робіт із заготівлі деревини.
До початку приймання деревини від заготівлі відповідальна особа лісокористувача на КПК здійснює обмін даними із системою обліку деревини.
2. В день заготівлі деревини відповідальні особи заміряють та маркують кожен деревний хлист і сортимент відповідно до розділу 4                                             ТУ У 16.1-00994207-004:2018 «Лісоматеріали круглі. Маркування, сортування, транспортування, приймання, облік та зберігання».
3. Поколодне маркування здійснюється шляхом набиття бирки на торець кожної колоди, за номером якої до КПК вноситься інформація щодо якісних та кількісних характеристик сортименту (вид лісоматеріалу, порода, клас якості, діаметр, довжина).
4. Маркування партії лісоматеріалів здійснюється шляхом набиття у видимий торець колоди цієї партії однієї бирки, за номером якої до КПК вноситься інформація щодо якісних та кількісних характеристик (вид лісоматеріалу, порода, клас якості, діаметр, довжина) кожної колоди, що належить до партії лісоматеріалів.
5. Маркування штабеля лісоматеріалів здійснюється шляхом набиття у видимий торець колоди цього штабеля однієї бирки, за номером якої до КПК вноситься інформація щодо породи (групи порід), розмірів, обсягу та якісних характеристик штабеля. Інформація щодо ширини, висоти, довжини штабеля заноситься в метрах з точністю до однієї сотої. При цьому, ширина штабеля дорівнює довжині лісоматеріалу в штабелі.
6. Поштучне маркування застосовується під час обліку ялинок новорічних шляхом прикріплення самоклейної етикетки до кожної ялинки по центру стовбура у видимій частині. У випадку, коли висота ялинки перевищує 3 метри, самоклейну етикетку необхідно закріплювати на висоті 1,3 метри для зручного доступу до неї. Кожна самоклейна етикетка містить індивідуальний номер та відповідний йому штрих код.
7. Для бирки використовують гнучкі плівкові синтетичні або інші матеріали. Бирка повинна бути розміром не менше 25 мм в ширину і 40 мм в довжину та мати штриховий і цифровий коди.
Бирка забивається у видимий торець колоди, на відстані не менше 50 мм (без врахування кори) від його краю.
8. Облік круглих лісоматеріалів здійснюється на основі вимірювань та визначення об’ємів за ДСТУ 4020-2-2001 (prEN 1309-2:1998) Лісоматеріали круглі та пиляні. Методи обмірювання та визначення об’ємів. Частина 2. Лісоматеріали круглі (далі – ДСТУ 4020-2-2001).
9. Круглі лісоматеріали товщиною від 15 см і більше за серединним діаметром підлягають поколодному обліку в пунктах їх виготовлення згідно з ДСТУ EN 1315-1-2001 Класифікація за розмірами. Частина 1. Лісоматеріали круглі листяні та ДСТУ EN 1315-2-2001 Класифікація за розмірами. Частина 2. Круглі лісоматеріали хвойних порід (далі – ДСТУ EN 1315-1-2001 та                      ДСТУ EN 1315-2-2001).
10. Дозволено облік за партіями круглих лісоматеріалів класів якості С і D товщиною 15 см – 24 см за серединним діаметром згідно з                                     ДСТУ EN 1315-1-2001 та ДСТУ EN 1315-2-2001.
11. Дозволено облік за партіями круглих лісоматеріалів класів якості С, окрім цінних порід деревини, та класу якості D довжино до 2,0 м і товщиною від 15 см і більше за серединним діаметром згідно з ДСТУ EN 1315-1-2001, ДСТУ EN 1315-2-2001.
12. В системі обліку деревини перед назвою круглих лісоматеріалів, заготовлених без кори, зазначається префікс «бк». Перед назвою круглих лісоматеріалів, що обліковуються партією, зазначається префікс «п».
13. Деревина дров’яна промислового та непромислового використання обліковується за штабельним методом обміру згідно вимог ДСТУ 4020-2-2001. В системі обліку деревини перед назвою такої деревини зазначається префікс «ш».
14. Лісоматеріали класів якості А і В, а також лісоматеріали з цінних порід деревини (горіхові, букові, дубові, ясеневі, берестові, кленові, каштанові, платанові, вишневі, яблуневі, грушеві та акація) класів якості А, В та С, придатні для стругання, лущіння та пиляння, обліковуються поколодно, не залежно від їх довжини.
15. Приймання ділової деревини та довгомірних лісоматеріалів проводиться поколодно в щільних кубічних метрах з точністю до однієї тисячної.
16. Приймання деревини дров’яної для промислового і непромислового використання та хмизу проводиться штабелями в складочних кубічних метрах з автоматичним переведенням в щільні, що необхідно при складанні первинних документів, обліку та звітності.
Для переведення складочних кубічних метрів в щільні використовуються таблиці коефіцієнтів згідно ДСТУ 2034-92 Відходи деревинні. Загальні технічні умови, ДСТУ 4020-2-2001 та ТУ У 16.1-00994207-005:2018 «Деревина дров’яна. Класифікація, облік, технічні вимоги».
17. Приймання деревини від заготівлі здійснюється за допомогою КПК шляхом створення специфікації приймання деревини від заготівлі.
Для цього відповідальна особа лісокористувача виконує наступні дії:
вибирає в КПК інформацію щодо місця приймання деревини із зазначенням кварталу, виділу, ділянки (її площі), номеру лісорубного квитка, за яким здійснювалася заготівля, виду рубки, договору підряду;
сканує (вводить) за допомогою КПК бирку і вибирає інформацію стосовно породи, сортименту, класу якості;
вводить до КПК інформацію щодо довжини і діаметру (висоти, ширини та коефіцієнта повнодеревності для штабелю) і зберігає її. При цьому автоматично розраховується об’єм кожної колоди та формується специфікація приймання деревини від заготівлі, яка містить повний перелік колод, їх об’єм та номери бирок, якими вони марковані;
перевіряє специфікацію приймання деревини від заготівлі та роздруковує її за допомогою мобільного принтера у двох примірниках, які засвідчує підписом;
здійснює в кінці дня заготівлі обмін даними між КПК та системою обліку деревини.
18. На підставі специфікацій приймання деревини від заготівлі, створених за день роботи на одній ділянці (виду рубки) та від одного виконавця робіт, автоматично формується щоденник приймання деревини від заготівлі.
Відповідальна особа роздруковує і підписує щоденник у трьох примірниках, один з яких видається представнику підрядника, другий залишається у відповідальної особи, яка прийняла деревину, третій передається в бухгалтерію лісокористувача при складанні звітності.
На підставі даних щоденника приймання деревини від заготівлі здійснюється оприбуткування деревини.
19. Залишки деревини на складах, що утворилися до моменту введення електронного обліку деревини заносяться в систему обліку деревини відповідно до порядку, визначеному цим розділом.

ІІІ. ОБЛІК ДЕРЕВИНИ ВІД РОЗКРЯЖУВАННЯ
1. Розкряжування заготовлених довгомірних лісоматеріалів проводиться в лісі та на проміжних і кінцевих складах.
Для обліку деревини від  розкряжування відповідальна особа сканує бирки маркованих довгомірних лісоматеріалів та вносить дані до щоденника приймання деревини від розкряжування довгомірних лісоматеріалів.
2. Після розкряжування здійснюється маркування одержаних сортиментів відповідно до ТУ У 16.1-00994207-004:2018 «Лісоматеріали круглі. Маркування, сортування, транспортування, приймання, облік та зберігання». Дані щодо їх якісних та кількісних характеристик заносяться до КПК, де формується щоденник приймання деревини від розкряжування довгомірних лісоматеріалів.
3. В кінці робочого дня відповідальна особа здійснює передачу даних з КПК до системи обліку деревини та за допомогою мобільного принтеру роздруковує щоденник у двох примірниках, кожен з яких підписується працівником, який здійснював розкряжування довгомірних лісоматеріалів і відповідальною особою, яка прийняла деревину, отриману від розкряжування.
4. Списання довгомірних лісоматеріалів, пущених в розкряжування, та оприбуткування круглих лісоматеріалів, деревини дров’яної промислового та непромислового використання і відходів, які можуть бути використані на виробництві або реалізовані, здійснюється на підставі щоденника приймання деревини від розкряжування довгомірних лісоматеріалів.
5. На лісосіках, де ведеться сортиментна заготівля деревини, розкряжування довгомірних лісоматеріалів окремо не оформлюється.

ІV. ОБЛІК ДЕРЕВИНИ ПІД ЧАС ВИВЕЗЕННЯ ТА ПЕРЕМІЩЕННЯ
1. Вивезення деревини із місць заготівлі на кінцеві склади лісокористувача (нижні, проміжні склади, цехи переробки та інші підрозділи) власним чи найманим транспортом здійснюється на підставі ТТН-ліс, сформованої в КПК.
Для цього відповідальна за відпуск деревини особа здійснює наступні операції:
обирає в КПК інформацію щодо пункту навантаження (зазначивши номер кварталу, виділу, ділянки де заготовлена деревина) та вантажоодержувача, номера автомобіля (причепа), прізвища та ініціалів водія, найменування перевізника;
сканує (вносить) за допомогою КПК бирки, якими маркована деревина, що підлягає вивезенню, із занесенням до ТТН-ліс інформації, що зафіксована в системі обліку деревини при прийманні деревини від заготівлі. При цьому відбувається автоматичне заповнення ТТН-ліс з розподілом по групах діаметрів та обрахуванням об’ємів відпущеної деревини;
перевіряє внесену інформацію та друкує ТТН-ліс за допомогою мобільного принтера у трьох примірниках, які підписуються відправником, водієм, що прийняв вантаж для перевезення, та одержувачем;
здійснює обмін даними між КПК та системою обліку деревини.
2. Переміщення деревини між складами підрозділу лісокористувача, де одна і та ж відповідальна особа, здійснюється на підставі ТТН-ліс.
3. Відправником та одержувачем деревини під час вивезення і переміщення можуть бути тільки структурні підрозділи одного підприємства незалежно від їх територіального розташування.

V. ОБЛІК ДЕРЕВИНИ ВІД ІНШИХ НАДХОДЖЕНЬ
1. Іншими джерелами надходження деревини можуть бути:
лишки, виявлені при інвентаризації;
деревина, яка заготовлена в результаті самовільних рубок.
2. Оприбуткування деревини, зазначеної в пункті 1 цього розділу, в системі обліку деревини здійснюється відповідно до вимог розділу ІІ цієї Інструкції.

VІ. ОБЛІК ДЕРЕВИНИ ПІСЛЯ ЗМІНИ ЇЇ ЯКОСТІ
1. У разі встановлення розбіжностей при відвантаженні/прийманні проводиться уточнення кількості та якості деревини. Відповідальна особа лісокористувача за допомогою КПК сканує (вносить) бирки з деревини, інформацію щодо якої необхідно корегувати в системі обліку деревини та вносить виправлені дані.
2. У системі обліку деревини формується специфікація-накладна приймання деревини після зміни якості.

VIІ. ОБЛІК РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЕВИНИ
1. Облік реалізації деревини здійснюється за допомогою КПК шляхом створення ТТН-ліс.
Для цього відповідальна особа лісокористувача здійснює наступні операції:
вибирає в КПК інформацію щодо вантажовідправника, пункту навантаження, контрагента та номер договору;
сканує або вводить номера бирок та завантажує інформацію про кількісні та якісні характеристики деревини, що підлягає реалізації;
вводить ціни та вносить інформацію щодо перевізника, транспортного засобу, водія, вантажоодержувача та пункту розвантаження;
перевіряє внесену інформацію та друкує ТТН-ліс у трьох примірниках.
Всі примірники ТТН-ліс засвідчуються підписами вантажовідправника та водія, третій примірник, крім того, засвідчується підписом вантажоодержувача.
Перший примірник ТТН-ліс залишається у лісокористувача,                      другий – водій (експедитор) передає вантажоодержувачу, третій примірник передається  перевізнику.
2. Для відвантаження деревини залізницею відповідальна особа лісокористувача за допомогою КПК створює специфікацію-накладну на відправлення деревини залізницею/ водним шляхом.
Для цього відповідальна особа:
вибирає в КПК інформацію щодо вантажовідправника;
вносить інформацію про станцію відправлення, вантажоодержувача, станцію призначення, номер вагону та номер залізничної накладної;
сканує або вводить номера бирок та завантажує інформацію про кількісні та якісні характеристики деревини, формуючи обсяг деревини, що буде реалізовуватися.
Специфікація-накладна на відправлення деревини залізницею/водним шляхом складається окремо на кожний вагон. Специфікація-накладна роздруковується з КПК в чотирьох примірниках, з яких другий додається до залізничної накладної та передається покупцю. Інші примірники залишаються у лісокористувача.

VІIІ. ОБЛІК ДЕРЕВИНИ, ВИКОРИСТАНОЇ НА ВЛАСНІ ПОТРЕБИ
1. До використання деревини на власні потреби відносяться такі основні види виробничої і господарської діяльності підприємств:
переробка деревини;
капітальне будівництво, капітальний і поточний ремонт основних засобів;
будівництво і поточний ремонт лісовозних та лісогосподарських доріг, тимчасових споруд та будинків для обслуговування лісосічних робіт і підсочки лісу;
опалення та інші виробничі і господарські потреби.
2. Електронний облік деревини, використаної на власні потреби, проводиться у відповідності з розділами цієї Інструкції з зазначенням у формах обліку «Для власних потреб».

IХ. ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛКОВИХ ДАНИХ У СИСТЕМІ ОБЛІКУ ДЕРЕВИНИ

1. Відповідальна особа лісокористувача у разі виявлення помилок щодо зміни ділянки, дати, ціни, складу отримувача деревини та зміни контрагента, допущених при заповненні документів в програмі КПК після їх друку, протягом чотирьох днів самостійно їх виправляє.
2. Виправлення помилок, виявлених на більш пізніх етапах та які стосуються виправлення всього ланцюжка документів, а також щодо зміни назви деревини, породи, класу якості, діаметру, довжини, ширини, висоти, коефіцієнту, групи діаметрів здійснюється адміністратором.
Адміністратор забезпечує виправлення помилково внесених даних до системи обліку деревини у відповідності до електронних заявок лісокористувача.

Заступник директора департаменту -
начальник управління охорони
земельних та водних ресурсів
Департаменту охорони природних
ресурсів екомережі та біобезпеки        ____________    Олександр Бонь                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Додаток 1
до Інструкції з ведення
електронного обліку                                                               
деревини


Форма ЕО-1

ДД.ММ. РР. 
Підприємство                     
код  ЄДРПОУ:__________              
____________  лісництво             

СПЕЦИФІКАЦІЯ ПРИЙМАННЯ ДЕРЕВИНИ ВІД ЗАГОТІВЛІ
№ _______  від ________20___ р.
До Щоденника приймання деревини від заготівлі №_______  від ______20___ р.
ЛК№ ________, Вид рубки:_________
Кв.: __, вид.: __, діл._ , пл.: __,__га
Склад: _________________________________________
=====================================
             ВІДОМОСТІ ПРО ПРИЙНЯТУ ДЕРЕВИНУ
=====================================
Вид деревини, Порода, L:__,__м
Діаметр.    Клас як.     К-сть   V,м3                
 _____       ____         __     _,___
 _____       ____         __     _,___
Бирки:  ___________, ___________, ___________
Вид деревини, Порода, L:__,__м
Діаметр.    Клас як.     К-сть   V,м3                
 _____       ____         __     _,___
 _____       ____         __     _,___
Бирки : ___________, ___________, ___________
Вид деревини, Порода
H: __,__ м,  L: __,__м,  W: __,__м,  К: _,__,  V,м3_,___
Бирки: ___________, ___________, ___________
Разом:                                __шт., V: __,___м3
=====================================
Всього по документу:                __шт., V: __,___м3
=====================================
Зазначену деревину, марковану бирками

Здав  _____________________________/_____________/
         Прізвище, ініціали                 (підпис)

Прийняв __________________________/_____________/
         Прізвище, ініціали                 (підпис)

 
 
Додаток 2
до Інструкції з ведення
електронного обліку                                                               
деревини

Форма ЕО-2
ДД.ММ.РР. 
Підприємство                     
код  ЄДРПОУ:_________           
_____________ лісництво           
 
ЩОДЕННИК ПРИЙМАННЯ ДЕРЕВИНИ ВІД ЗАГОТІВЛІ
      № _______  від ________20___ р.

Від заготівлі по договору № ____ від _________20___р.
Склад: _________________________________________

Повний перелік колод наведено в
СПД №_________
СПД №_________
СПД №_________
====================================
Кв.: __,вид.: __,діл._ ,пл.: __,__га,вид.руб.__
--------------------------------------------------------------

Сортимент, Порода, L:__,__м
Гр.діаметр.    Клас як.   К-сть   V,м3                
 _____          __     __     _,___
 _____          __     __     _,___
Гр.діаметр.    Клас як.   К-сть   V,м3                
 _____          __     __     _,___
 _____          __     __     _,___
Сортимент, Порода, L:__,__м
Гр.діаметр.    Клас як.   К-сть   V,м3                
 _____          __     __     _,___
 _____          __     __     _,___
Гр.діаметр.    Клас як.   К-сть   V,м3                
 _____          __     __     _,___
 _____          __     __     _,___
Сортимент, Порода, Гр.діам:_____,Довж:_,_
L: __,__ м,  W: __,__м,  Н: __,__м
    Vс,м3          К     К-сть    V,м3
__,___    _,__    __     _,___
================================
Всього по документу: __шт., V: __,___м3
================================

      Зазначену деревину, марковану бирками

Здав ____________________________________________
        (посада)
__________________________________/_____________/
    Прізвище, ініціали                 (підпис)
Прийняв ______________________________________________
        (посада)
__________________________________/_____________/
    Прізвище, ініціали                 (підпис)
 
 


Додаток 3
до Інструкції з ведення
електронного обліку                                                               
деревини Форма ЕО-3
                         
Підприємство
код  ЄДРПОУ:_________              
Місце розкряжування __________ 

ЩОДЕННИК ПРИЙМАННЯ ДЕРЕВИНИ
ВІД РОЗКРЯЖУВАННЯ ДОВГОМІРНИХ ЛІСОМАТЕРІАЛІВ

№ _______  від ________20___ р.
Розкряжування здійснено: _______________________,
За наряд-актом №______________ від _____________
Склад: ________________________________________
=====================================
НАПРАВЛЕНО НА РОЗКРЯЖУВАННЯ
=====================================
Довгомірний лісоматеріал, Порода,
      D,см    Н, м    V,м3                
       __      __      _,___
       __      __      _,___
Бирки № ___________, ___________, ___________
Разом:                       __шт., V: __,___м3
=====================================
Загальний об’єм:                   V: __,___м3
=====================================
ОДЕРЖАНО ПІСЛЯ РОЗКРЯЖУВАННЯ
=====================================
Вид деревини, Порода, L:__,__м
Діаметр.    Клас як.    К-сть   V,м3                
 _____          __     __     _,___
 _____          __     __     _,___
Бирки № ___________, ___________, ___________
Вид деревини, Порода, L:__,__м
Діаметр.    Клас як.    К-сть   V,м3                
 _____          __     __     _,___
 _____          __     __     _,___
Бирки № ___________, ___________, ___________
Вид деревини, Порода
H: __,__ м,  L: __,__м,  W: __,__м,  К: _,__,  V,м3_,___
Бирки № ___________, ___________, ___________
Разом:                                __шт., V: __,___м3

================================
Загальний об’єм:                         V: __,___м3
=====================================
   Одержану після розкряжування деревину, марковану бирками

Здав __________________________
                           (посада)
__________________________________/_____________/
    Прізвище, ініціали                 (підпис)
Прийняв __________________________
          (посада)
__________________________________/_____________/
    Прізвище, ініціали                 (підпис)
 

 
Додаток 4
до Інструкції з ведення
електронного обліку                                                               
деревини
Форма ЕО-4

Підприємство
код  ЄДРПОУ:_________              
__________ лісництво

СПЕЦИФІКАЦІЯ-НАКЛАДНА ПРИЙМАННЯ ДЕРЕВИНИ ПІСЛЯ ЗМІНИ ЯКОСТІ
№ _______  від ________20___ р.
Місце заготівлі (зберігання): _______________
Кв.: __, вид.: __, діл._ , пл.: __,__га
=====================================
Деревина була прийнята за специфікацією:
№ _______  від ________20___ р.
=====================================
ВСТАНОВЛЕНА ЯКІСТЬ ДЕРЕВИНИ
=====================================
Вид деревини, Порода, L:__,__м
№ Бирки   Діаметр.    Клас як.     V,м3                
______    _____          __       _,___
______    _____          __       _,___
Вид деревини, Порода, L:__,__м
№ Бирки   Діаметр.    Клас як.     V,м3               
 _____     _____         __       _,___
 _____     _____         __       _,___
Вид деревини, Порода
№ Бирки ___H:_,__ м, L:_,__м, W:_,__м, К:_,__, V,м3_,_
Разом:                                              __шт., V: __,___м3
================================
Загальний об’єм:                        __шт., V: __,___м3
=====================================
Відповідальний за зберігання:

Виконавець_________________________________________
                     (підпис)
Голова комісії _____________________________________/_____________/
        Прізвище, ініціали            (підпис)
Прийняв ________________________________________________
        (посада)
__________________________________/_____________/
    Прізвище, ініціали                 (підпис)
 

 
Додаток 5
до Інструкції з ведення
електронного обліку                                                               
деревини

Форма ЕО -5

Вантажовідправник:
Підприємство

СПЕЦИФІКАЦІЯ–НАКЛАДНА
НА ВІДПРАВЛЕННЯ ДЕРЕВИНИ
ЗАЛІЗНИЦЕЮ/ВОДНИМ ШЛЯХОМ


№ ______ від _________ року

До залізничної (водної) накладної №____від_________

Ст.(прист.) відправлення:_________________________
Вагон (баржа)№ __________________
Ст.(прист.) призначення:__________________________
Вантажоодержувач:______________________________
_______________________________________________
====================================
ВІДОМОСТІ ПРО ВАНТАЖ
====================================
при відпуску сортиментів:
Вид деревини Порода, L:__,__м
Група  Клас     К-сть,  V,м3   Ціна за м3,  Сума,         
діам.   якості   ш                   (без ПДВ)    грн.
 _____   __       __     _,___   ______     ______
 _____   __       __     _,___   ______     ______
Вид деревини, Порода, L:__,__м
Група  Клас     К-сть,  V,м3   Ціна за м3,  Сума,         
діам.   якості   шт.               (без ПДВ)    грн.
 _____   __       __     _,___   ______     ______
 _____   __       __     _,___   ______     ______
при відпуску штабелів:
Вид деревини, Порода
H: м,    L: м,  W: м,   К:,    V,м3    Ціна за м3,  Сума
                                                 (без ПДВ)    грн.
__,__  __,__  __,__  _,__  _,___  ______     ______
Разом:                                      __шт., V: __,___м3
====================================
Всього відпущено: __шт., V: __,___м3
====================================
ПЕРЕЛІК ДЕРЕВИНИ ЗА НОМЕРАМИ БИРОК
====================================
при відпуску сортиментів:
Вид деревини, Порода, L:__,__м
Діаметр.  Клас як.     К-сть   V,м3                
 _____          __     __     _,___
 _____          __     __     _,___
Бирки № ___________, ___________, ___________
Вид деревини, Порода, L:__,__м
Діаметр.  Клас як.   К-сть   V,м3                
 _____          __     __     _,___
 _____          __     __     _,___
Бирки № ___________, ___________, ___________

при відпуску штабелів:
Вид деревини, Порода
H: __,__ м,  L: __,__м,  W: __,__м,  К: _,__,  V,м3_,___
Бирки № ___________, ___________, ___________
Разом:                                   __шт., V: __,___м3

====================================
Здав:________________________________________
(посада)
________________________________/________________/
    (прізвище, ініціали)                 (підпис)

Прийняв:________________________________________
(посада)
________________________________/________________/
    (прізвище, ініціали)                 (підпис)

 

Додаток 6
до Інструкції з ведення
електронного обліку                                                               
деревини

Форма ТТН-ліс

Вантажовідправник:
Підприємство
Код за ЄДРПОУ _______
====================================
ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНА НАКЛАДНА (ЛІС)
серія ___ № ______ від _________ року
Перевізник:_______
Автомобіль:______, держ.№: _______
Причіп держ.№: ___________
Водій: _______________
               (ініціали та прізвище)
====================================
Пункт навантаження:
______________, ___________
(назва структурного підрозділу)
Пункт розвантаження:
_________________
Вантажоодержувач:
_________________
(найменування (П.І.Б.))
Вид рубки: ______
Умови відвантаження: _______
====================================
ВІДОМОСТІ ПРО ВАНТАЖ
====================================
при відпуску сортиментів:
Вид деревини, Порода, L:__,__м
Група  Клас     К-сть,  V,м3   Ціна за м3,  Сума,         
діам.   якості   ш                   (без ПДВ)    грн.
 _____   __       __     _,___   ______     ______
 _____   __       __     _,___   ______     ______
Вид деревини, Порода, L:__,__м
Група  Клас     К-сть,  V,м3   Ціна за м3,  Сума,         
діам.   якості   ш                   (без ПДВ)    грн.
 _____   __       __     _,___   ______     ______
 _____   __       __     _,___   ______     ______
при відпуску штабелів:
Вид деревини, Порода
H: м,    L: м,  W: м,   К:,    V,м3    Ціна за м3,  Сума
                                                 (без ПДВ)    грн.
__,__  __,__  __,__  _,__  _,___  ______     ______
Разом:                                     __шт., V: __,___м3
====================================
Всього відпущено: __шт., V: __,___м3
на суму: ___грн (без ПДВ), ПДВ: __грн., разом ____грн
____________________гривень __копійок
(сума словами)
====================================
Деревину відпустив:____________________
            (посада)
_________________________________________________
(ініціали та прізвище)        (підпис)

Прийняв до перевезення

Водій та/або експедитор
_________________________________________________
(ініціали та прізвище)        (підпис)

Деревину одержав:
за дорученням від ___.___.20___ року № __________
_______________________________________________

_______________________________ _______________
(ініціали та прізвище)        (підпис)Додаток до ТТН-ліс серія ___ № _______ від ________року

Пункт навантаження:
________________________________________________
(назва структурного підрозділу)
Вантажоодержувач:
_________________________________________________
Вид рубки: _______
Умови відвантаження: _________
======================================
ПЕРЕЛІК ДЕРЕВИНИ
при відпуску _________:
======================================
Вид деревини, Порода, L:__,__м
Діаметр.  Клас як.     К-сть   V,м3                
 _____          __     __     _,___
 _____          __     __     _,___
Вид деревини, Порода, L:__,__м
Діаметр.  Клас як.     К-сть   V,м3                
 _____          __     __     _,___
 _____          __     __     _,___
Вид деревини, Порода
H: __,__ м,  L: __,__м,  W: __,__м,  К: _,__,  V,м3_,___
Разом:                                     __шт., V: __,___м3
======================================
Всього по документу: __шт., V: __,___м3
Використано бирок для маркування: ____шт.
======================================      

 

 

 

 
 

Файл для перегляду:
formi_2020__13.02.2020_.doc338 Ki
ARV_do_Instrukciji_z_vedennja_elektronnogo_obliku__1_.docx37 Ki
Instrukcija_EO_red____14.02.2020.doc124 Ki
Povidomlennja_pro_opriljudnennja.doc33 Ki
Pojasnjuvalna_4.doc45 Ki
proekt_nakazu.doc41 Ki