Товариство лісівників України

Новина


11
жов

Посади дерево в пам'ять полеглих героїв-захисників України

Працівники Нетішинського лісництва разом із закладами позашкільної освіти «Центр туризму і краєзнавства учнівської молоді», Будинком дитячої творчості, клубом «Юний технік» посадили дерева на території своїх установ. Таким чином вшанували пам'ять Героїв ЗСУ.
З ме­тою під­трим­ки іні­ці­ати­ви Пре­зи­ден­та що­до за­ліс­нення Ук­ра­їни між­на­род­ний гро­мадсь­кий куль­тур­но-еко­ло­гіч­ний рух «Зв’язок по­ко­лінь» про­по­нує во­се­ни 2022 ро­ку роз­по­ча­ти ма­со­ву ви­сад­ку де­рев та ін­ших на­сад­жень у тих об­ластях, де не ве­дуть­ся ак­тивні бойові дії.
Від­так, Ви­ко­нав­чий ко­мі­тет Сла­вутсь­кої місь­кої ра­ди зап­ро­шує не­бай­ду­жих жи­те­лів гро­ма­ди до­лу­чи­ти­ся до доб­рої спра­ви та ви­са­ди­ти своє влас­не де­ре­во в пам’ять по­лег­лих Ге­ро­їв-за­хис­ни­ків Ук­ра­їни.
Час про­ве­ден­ня ак­ції: 12 жов­тня, о 14:00. Збір бі­ля ма­га­зи­ну «АТБ». При со­бі ма­ти гу­мо­ві ру­ка­ви­ці та сад­жанці де­ко­ра­тив­них віч­но­зе­ле­них ку­щів, де­рев.
Придбати декоративні кущі кожен бажаючий може в Славутському лісгопі або ж замовити в лісовому інтернет-магазині - kmlisshop.org.ua
Виконавчий комітет Славутської міської ради
Державне підприємство "Славутське лісове господарство"