Товариство лісівників України

Новина


14
вер

Нова стратегія чи старі маневри?

Громадськість, науковці і виробничники не сприйняли проєкт важливого для галузі документа.
11 вересня відбулося засідання Громадської ради при Державному агентстві лісових ресурсів.

Першим питанням порядку денного Громадська рада розглянула пропозиції робочої групи щодо проєкту Державної стратегії управління лісами України до 2035 року. Як відомо, робоча група для розробки лісової стратегії була створена Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів наказом № 3 від 15.07.2020 р.

Після обговорення та надання ряду пропозицій було прийнято колективне Звернення громадських організацій лісового, наукового, лісопромислового та мисливського спрямування до Президента України, Прем’єрміністра, Міністра захисту довкілля, Голови Держлісагентства, Екологічного Комітету Верховної Ради, Голів обласних держадміністрацій, Голів обласних Рад.

Проєкт Державної стратегії управління лісами України до 2035 року, що розробляється в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України, як виявилося, не передбачає врегулювання багатьох важливих для галузі питань. У той же час у проєкті прописана нова система управління, яка передбачає створення суб’єкта господарювання, що в жодному випадку не вирішує нагальні питання, а лише централізує систему управління в Києві.

Члени Громадської ради вважають за необхідне:

Терміново розглянути та вирішити питання фінансування з бюджету лісової охорони в лісах Південно-Східного регіону для запобігання і вчасного гасіння лісових пожеж, недопущення їх на значних площах;

Розглянути питання виділення коштів через зміни бюджету на цей рік з метою забезпечення лісівникам, які ще залишилися працювати в цих регіонах, соціальну підтримку. Фахівці звільняються масово, п’ять років цієї підтримки немає, заборгованість по заробітній платі в окремих областях становить мільйони гривень;

Розглянути питання виділення коштів на рівні обласних Рад з екологічних фондів на підтримку лісогосподарських підприємств на запобігання і охорону лісів від пожеж;

Врахувати, що закладені в проєкт Стратегії пропозиції щодо створення єдиної державної компанії, суперечать ініціативі Президента України про децентралізацію і виведуть з-під впливу обласних Рад і обласних державних адміністрацій прийняття управлінських рішень з ведення лісового господарства на місцях та негативно вплине на розвиток деревообробної промисловості України.

Пропонується на першому етапі вирішити нагальні проблеми функціонування лісового господарства, відкриття ринку деревини, введення фінансової підтримки, зменшення податкового навантаження.

І вже після – проведення реформування галузі шляхом утворення господарюючих об’єднань лісгоспів в областях (обласні лісові компанії).

Голова Товариства лісівників України Юрій Марчук звернув увагу на те, що в травні була прийнята Державна програма стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами стосовно запобігання виникненню і поширенню COVID-19, на 2020–2022 роки, де 149 пунктом було сказано розробити відповідні документи для розвитку лісового господарства до 2030 року і профінансувати лісове господарство в обсягах, передбачених державним бюджетом на відповідний рік (орієнтовна потреба на рік – 1,5 млрд гривень, починаючи з 2021 року).

«Якщо є прийнята постанова Уряду, то її або потрібно відміняти, або – виконувати. Чому ми розробляємо зовсім інший документ?», – риторично запитав Юрій Марчук.
Звернення підписали Голова Товариства лісівників України Юрій Марчук, Голова ЦК профспілки працівників лісового господарства України Степан Кривов’язий, Перший віце-президент Лісівничої академії наук України Петро Лакида, Перший віце-президент ГС «Всеукраїнська асоціація мисливців та користувачів мисливських угідь» Віктор Червоний, Президент Асоціації «Меблідеревпром» Юрій Медведєв, Голова Громадської ради при Держлісагентстві Василь Масюк.

     Суперечить державному курсу

Рішення щодо початку робіт із визначення стратегічних напрямків розвитку лісового господарства було схвалено Мінприроди практично одним із перших після відновлення роботи самого міністерства.

З метою врахування думок і пов’язаних із лісом інтересів як урядових структур, робочу групу з розробки Стратегії збільшено до 59 представників різних відомств та організацій, зокрема, міжнародних.

Робочою групою вже підготовлено проєкт Державної стратегії управління лісами до 2035 року. Проте цей документ, поки перебуває в процесі розробки, отримав ряд зауважень від фахівців – як науковців, так і виробничників та управлінців.

Як вже зазначалось у проєкті відсутній блок питань, пов’язаних із вирішенням питання фінансового забезпечення ведення лісового господарства та зміни підходів до оподаткування, особливо, що стосується: фінансового забезпечення підприємств Південно-Східного регіону, які потребують до 90% покриття витрат з державного бюджету на охорону та захист лісів.

Також у проєкті Стратегії не передбачено змін у системі оподаткування для зниження понаднормового податкового навантаження на державні лісогосподарські підприємства, яке є найбільшим у Європі для підприємств у цій сфері господарювання.

Експертами зазначаються також певні зауваження стосовно запропонованої інституційної моделі лісового господарства.

При бажанні роз’єднати державні функції робляться помилкові припущення, які суперечать європейській практиці та створюють передумови корупції у лісового господарстві:

Жодна країна Європи не надає повноважень управління державним майном структурі невідомої форми власності, як пропонується проєктом Стратегії. Крім того, жодна країна Європи не відпускає господарювання в державних лісах на «вільне плавання», як пропонується. Навіть при де-юре розділених функціях управління де-факто європейські держави мають суттєвий вплив на лісогосподарську діяльність шляхом погодження виробничо-фінансових планів, призначення директорів та погодження інших видів діяльності. З проєкту Стратегії не зрозуміло, кому підпорядковується новостворена структура, на яких принципах вона працюватиме і якої форми власності буде.

Запропонована модель управління зі створення централізованої компанії суперечить курсу держави на децентралізацію й унеможливлює залучення громадськості на місцях до управління лісовим господарством.

Не прораховано і не запропоновано вирішення інших питань, таких як: лісозахисні служби, функція державної лісової охорони, наукове забезпечення, лісове насінництво, регулювання ринку деревини, забезпечення відкритості лісогосподарської діяльності тощо.

На переконання частини учасників робочої групи, проєкт Стратегії потребує суттєвого доопрацювання як з огляду на модель реформування, так і стосовно подальших пріоритетів розвитку лісового господарства. Схвалення документа в наведеному вигляді призведе до подальшої стагнації та руйнації лісового господарства України.

     Лісівники за польську модель

9 вересня на розширеному засіданні Президії Товариства лісівників України, у роботі якого, окрім членів Президії, брали участь і працівники Держлісагентства, депутати Верховної Ради, науковці, представники різних громадських організацій, пройшло обговорення проєкту Державної стратегії управління лісами України до 2035 року, запропоноване Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України.

Оскільки окремі розділи запропонованого проєкту викликали у лісівників багато запитань, то і обговорення викликало жваву дискусію.

У вступному слові Голова Товариства лісівників України Юрій Марчук зауважив: «У мене склалося відчуття, що цей документ написано для того, щоб створити єдину лісову компанію.

Після детального аналізу запропонованого документа стало зрозуміло, що він несе суттєві помилки, не вирішує фундаментальні питання фінансування, підтримки лісового господарства державою, не вносить пропозиції зі зміни системи оподаткування, не містить напрацювань стимулювання ведення лісового господарства, в тому числі, за екологічними ознаками.

В той же час, вводяться в систему управління поняття, які сьогодні в окремих випадках суперечать закону про центральні органи виконавчої влади, а це базовий закон, який чітко вказує, що міністерство визначає політику, агентство керує об’єктами державної власності, державна служба надає послуги, а екоінспекція контролює виконання.

З цього документа ми зрозуміли, що є велике бажання функції управління об’єктами державної власності, функції проєктування, моніторингу, інвентаризації, передати до Міністерства і створити єдину велику компанію».

Начальник Львівського управління лісового і мисливського господарства Анатолій Дейнека зауважив: «Очевидно, ми маємо запропонувати таку модель реформи лісового господарства, яка, дійсно, буде прийнята суспільством, буде корисною для лісів України і, однозначно, укріпить лісову галузь України».

Анатолій Дейнека представив своє бачення реформи лісового господарства, модель управління, схожу на управління лісами Польщі, що викликало дискусію і жваве обговорення учасників розширеного засідання.