Товариство лісівників України

Новина


28
вер

«Наше завдання полягає в тому, щоб професія лісівника стала в Україні такою ж престижною, як у наших європейських сусідів». ЗВІТ Голови Товариства лісівників України Юрія Марчука за 2018-2023рр. Частина І

Сьогодні ми продовжуємо публікувати матеріали про роботу засідання Всеукраїнської ради Товариства лісівників України, яке відбулося 26 вересня 2023 року. На цю подію цього року змогли приїхати не всі голови обласних організацій Товариства лісівників України. І це зрозуміло, бо частина території нашої країни перебуває під окупацією, частина – в зоні активних бойових дій: з 42 дійсних членів ВР ТЛУ були присутні 26. Голова Товариства лісівників України Юрій Марчук після вручення нагородних листів переможцям всеукраїнського конкурсу «Краще лісництво -2022» і переможцям конкурсу дитячих малюнків на тему «Лісівник – найкраща професія», звітував перед присутніми про роботу ТЛУ за період з 2018-го по 2023рр. Текст і презентацію доповіді публікуємо:
Російська агресія поділила наше життя на дві частини: до 24 лютого 2022 року, а потім на час війни. Безумовно, такий поділ у часі зазнає, як усе українське суспільство, як кожен українець, так і Товариство лісівників України.  Це накладає певний відбиток на характер та зміст сьогоднішнього розширеного засідання Всеукраїнської Ради Товариства.
У останньому мирному 2021 році, ми перетнули екватор діяльності нового, обраного в лютому 2018, складу Президії та Всеукраїнської ради Товариства.  До чергової звітно-виборчого з’їзду ТЛУ  залишалося менше 2 років, але втрутилася війна… 
Сьогодні на фронті воює за незалежність держави 2200 лісівників. Героїчно загинули 70 працівників. Десятки отримали поранення, ряд колег зникли безвісти. Прошу хвилиною мовчання віддати дань героїчному подвигу українців лісівників, які загинули за можливість жити і працювати нам сьогодні.  
 Традиційно на виставках Лісдеревмаш ми проводимо громадські заходи по обговоренню проблем лісового господарства, вважаючи такі публічні обговорення та співпрацю з деревообробниками основою для прийняття ефективних рішень. Так і зараз за ініціативи ТЛУ проводиться дводенний День лісу 
Сьогодні маємо нагоду зробити попередню оцінку своєї роботи у мирний час: що вдалося зробити, де є суттєві зрушення, що залишилося не виконаним, не доопрацьованим або не знайшло необхідної підтримки. Потрібно скорегувати свою діяльність під час війни, а також окреслити плани на майбутнє.  
У 2020 році ТЛУ відзначало 30 річчя своєї діяльності і в останні роки, погодьтесь, дещо покращило та пожвавило свою роботу. Значною віхою в цьому стало організація нами та проведення у 2 етапи розширеного IV з’їзду лісівників України, за участю делегатів всіх областей, урядовців, народних депутатів, окремих голів ОДА і дружніх асоціацій. 
Рішення з’їзду доведені до всіх гілок влади. Це дозволило, в першу чергу, зупинити бажання приватизації і концесії лісів, добитися прийняття відповідного закону «Про концесію»; звернути увагу на проблеми з фінансуванням галузі, принаймні, з’явився спецфонд в бюджеті; відбити бажання обкласти 5 % земельним податком усі ліси. 
Напередодні сьогоднішнього засідання ми проаналізували головні позиції рішень, постанов і резолюцій VII звітно-виборного з’їзду та розширеного IV з’їзду лісівників України. 
Що маємо у підсумку, по головним, базовим заходам та стратегічним завданням роботи: 

по перше:  Президії та Всеукраїнській Раді Товариства рішеннями з’їздів доручалося здійснювати заходи спрямовані на підвищення  довіри суспільства до лісоводів, підвищення суспільного рейтингу професії лісівника. Реальні спроби пожвавити цей напрямок безумовно були і є.   

Спад напруги та дешевого піару навколо лісу очевидний. Нас трохи менше стали шарпати та принижувати. Але дешевий піар навколо лісових проблем не затихає і саме ТЛУ як громадська організація повинна активно йому протиріччя. Активізація екологічних громадський організацій, тимчасові слідчі комісії ВРУ, екологізація Міністерства, дискусії навколо ОВД і системи рубок, інвазійні рослини це не тільки екологія, а в першу чергу економіка, об’єми рубок і робочі місця. Над цим щоденно працюємо.
Досить зазначити, що за три мирні роки, тобто 2018-2021 за ініціативою та за участю Товариства було проведено 5 засідань Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування, та комітет з аграрної політики тематика яких наведена на слайді. 
Двічі виступав на парламентських слуханнях у ВРУ. Прийміть на віру, що досягнути такої уваги було досить непросто. 
З метою відстоювання інтересів членів Товариства Голова Товариства лісівників України включений до складу і приймає активну участь у роботі: 
- міжвідомчої робочої групи з питань збереження та відтворення лісів Ради національної безпеки і оборони України; підготовці двох указів Президента України
- громадської ради при Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України;
- громадської ради при Державному агентстві лісових ресурсів України.
Підготовлено за нашою участю біля 10 законопроектів, які прийняті ВРУ. Вже традиційними стали круглі столи в НУБіП які ми проводимо за підтримки нашого інституту по самих важливих проблемах.

по друге:  саме цю активність вимагалося від Президії ТЛУ займати в питаннях охорони, збереження і примноження лісів, опрацювання рекомендацій з реформування структури управління галуззю, забезпечення необхідного бюджетного фінансування лісогосподарських підприємств Півдня і Сходу країни, лісовпорядкування, лісівничої науки відповідно до реальних потреб.  

З цього приводу вважаю, що активна наша позиція була по розробці стратегії розвитку лісового господарства до 2035 року, це дало можливість більш чітко її сформулювати. Гострі дискусії були і коло реформи в лісовому господарстві в тому числі на засіданні експертної групи в Раді безпеки і оборони. 
Товариство з цього приводу підготувало дуже конструктивні й слушні пропозиції, приймало участь в розробці майже усіх програмних документів з лісової тематики. А от з їх прийняттям та затвердженням дуже часто натикалися на непорозуміння, а інколи і на відверте ігнорування професійної думки. Думаю, відповісти на окремі з них, повинно сьогоднішнє засідання Всеукраїнської Ради. 

Трете: Ставилося завдання щодо сприяння ТЛУ збереженню кращих традицій лісівників України, пропаганді історії галузі, відзначенню пам’ятних лісівничих дат.

Зроблено в цьому напрямку багато.
Так певним нововведенням стало запровадження заохочувальних відзнак Президії ТЛУ які використовувалися з метою активізації творчої ініціативи та заохочення плідної діяльності громадян та членів Товариства спрямованої на примноження і збереження лісових багатств України, відзначення особистого внеску  у справу відновлення та розвиток традицій українського лісівництва. Ми знайшли спільну мову в об’єднанні зусиль по напрацюванні спільних підходів з асоціаціями деревообробників, мисливців – по крайній мірі є спільні нормативно-правові акти.

Четверте: Всеукраїнській раді та її Президії було доручено продовжити роботу, спрямовану на активізацію діяльності первинних і  регіональних організацій, із збільшення кількості членів Товариства, посилення організаційного забезпечення усіх ланок діяльності. 

Першочергово, одразу після VII звітно-виборного з’їзду було проведено упорядкування організаційної структури, створення прозорої системи сплати членських внесків, опрацьовані і внесенні необхідні зміни у Статут Товариства. 
Такі організаційні заходи дали до початку війни певні позитивні зрушення. - чисельність Товариства зросла на 12 %,  на 5 % - збільшилась кількість первинних організацій, обсяг залучених, спонсорських коштів становив понад 400 тис. грн., більш стабільним став фінансовий стан обласних Рад.  
Серед інших громадських організацій природничого спрямування у нашій країні Товариство займає  особливе місце, як по напрямках своєї діяльності,  так і по масштабності членства в ньому (на початок 2022 року Товариство налічувало майже  23 тисячі членів - працівників лісового господарства, науковців, викладачів, ветеранів лісової галузі у складі 315 первинних та 24 обласних організацій), а також і своєю понад 30-літньою історією. 
Однак, зміни викликані реформуванням лісової галузі та російською агресією поки що мають негативний вплив на організаційний стан Товариства. Як бачите членство в ТЛУ знизилася на 25 %, і над цим потрібно працювати.
Подолання такого становища потребує відповідних зусиль та часу. У зв’язку зі створенням ДП «Ліси України» та зміни управлінської вертикалі галузі ми переглянули організаційну структуру ТЛУ. Поштовхом для цього стало підписання у березні 2023 року Меморандуму про співпрацю   
Ми налагодили співпрацю по усіма головним напрямкам.

П’яте : З’їздами ставилося завдання - поглибити просвітницьку роботу всіх підрозділів Товариства, в т.ч. інформування громадськості про напрямки сталого розвитку лісового господарства через пресу, радіо, телебачення та Інтернет. Це чи не один з небагатьох пунктів постанов з’їздів який, на нашу думку, вдалося реалізувати належним чином.

Зроблено дійсно дуже багато… 
Назву лісівничі теми, які найбільше висвітлювалися ТЛУ у ЗМІ і викликали найбільший резонанс: всихання лісів, подвійне оподаткування лісових земель; питання власності на ліси; мораторій на експорт деревини; допомога ЗСУ, робота учнівських лісництв,  захист лісів від пожеж... 
Зовсім по іншому виглядає сайт ТЛУ, інформаційне забезпечення стало більш прозорим і насиченим. По крайній мірі позбулися явного присмаку нафталіну в цих питаннях.
Час не стоїть на місці, розвиваються новітні технології, з’являються нові соціальні мережі. 
Якщо зараз найпопулярнішою і найшвидшою платформою для донесення інформації і комунікації є Фейсбук, то вже сьогодні потрібно вивчати і використовувати  всі доступні  ЗМІ і Інтернет – платформи  для популяризації лісівничих професій, висвітлення  роботи лісової галузі, привернення уваги суспільства до  лісівничих проблем. Наше завдання полягає в тому, щоб професія лісівника стала в Україні такою ж престижною, як у наших європейських сусідів.
Створення позитивного іміджу роботи лісівників – першочергове завдання  прес-служб  усіх структур Товариства лісівників України. 
Відсутність достатньої кількості об’єктивної інформації про ліси й лісове господарство з вуст самих лісівників породжує інформаційний вакуум, яким користуються не лише недобросовісні медійники.
Найактивніше працюють прес-служби Волинської, Житомирської, Вінницької, Львівської областей. Публікації з інших областей з’являються на сайті Товариства і сторінці Товариства у Фейсбук завдяки моніторингу сторінок у Фейсбук і сайтів обласних організацій ТЛУ. Потрібно щоб відповідальні за роботу зі ЗМІ від Товариства лісівників різних областей були  активніші у плані висвітлення роботи не лише в межах своєї області, а й на загальноукраїнському рівні. 
За рішенням з’їздів необхідно було запровадити дискусійний майданчик для громадських організацій та спеціалістів для обговорення проектів нового лісового законодавства, програмних документів та стратегічних напрямків розвитку, проблемних питань лісового господарства. Ми запровадили такий майданчик на сайті ТЛУ, але активність громадських організацій та спеціалістів при обговоренні зазначених питань, м’яко кажучи, незадовільна. 
Ми й досі не позбулися прихованості свої думок, остраху перед начальством… Нажаль, це має об’єктивне підґрунтя… Зауважу - хибне підґрунтя, але воно ще існує у свідомості і мабуть для подолання цього потрібен час, а може і зміна поколінь.
Ще одна важлива тема – робота з молоддю. В цьому році провели конкурс дитячих малюнків «Лісівник найкраща професія». Коли дивишся на нашу професію очима дітей розумієш, що наша професія має перспективу. Окремо хотів би зупинитись на роботі зі шкільними лісництвами, розбудові просвітницьких центрів. До війни в нас було 560 шкільних лісництв, де навчалось 17 тисяч школярів. Враховуючи війну і виїзд дітей закордон нам потрібно робити все щоб їх повернути. Робота з дітьми це робота на майбутнє лісового господарства. А робота просвітницьких центрів це найкраща популяризація нашої професії..."
Друга частина звіту у наступній публікації.