Товариство лісівників України
Ш. Руставелі, 9-А, 54
місто Київ, Україна , 01601
+38 (044) 235-23-48

Новина


09
жов

Міндовкілля пропонує створити єдину компанію управління лісами

Товариство лісівників України отримало кінцевий варіант Державної стратегії управління лісами до 2035 року від Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.
   Дискусії, які відбувалися зі створення єдиної державної програми, закінчилися нічим. Міністерство дотримується позиції створення ЄДИНОЇ КОМПАНІЇ України управління лісами. Не зважаючи на зусилля. які приклало Товариство та інщі громадські організації, у стратегії залишився пункт 1.3 у розділі  IV. Шляхи реалізації стратегії згідно стратегічних цілей.
   На нашу думку, Обласні ради повинні розглянути і обговорити  цей варіант Стратегії управління лісами до 2035 року і висловити своє бачення реалізації Державної стратегії управління лісами

Витяг з Державної стратегії управління лісами до 2035 року від Міністерства захисту довкілля та природних ресурсівУкраїни, яку отримало Товариство лісівників України:

IV. Шляхи реалізації стратегії згідно стратегічних цілей

     1.3 Здійснення економічної діяльності

Ведення економічної діяльності у лісовій галузі передбачається сконцентрувати в межах новоствореного суб’єкту господарювання державної форми власності, який буде уповноважений здійснювати управління державними лісогосподарськими підприємствами. З врахуванням необхідності збереження за кожним підприємством статусу юридичної особи, а також заборони їх для приватизації.

 Ці заходи стануть основою якісних змін в лісовому господарстві для більш економічно ефективного та дієвого управління лісовим господарством в Україні. Основна метою діяльності новоствореного суб’єкта господарювання державної форми власності є побудова прозорої і ефективної системи управління державними лісогосподарськими підприємствами для одержання прибутку від комерційної діяльності з врахуванням необхідності збереження і примноження природних ресурсів країни та сталого розвитку лісового господарства. Основними завданнями діяльності суб’єкту господарювання державної форми власності є:
   • управління    державним    майном    постійних    лісокористувачів,    оновлення  
основних     засобів     та     матеріально-технічної     бази     лісогосподарських   
підприємств,     забезпечення     підприємств     сучасним     обладнанням     для   
лісовирощування,     охорони     та    захисту    лісів    є    пріоритетними    цілями з 
метою    отримання    доходу    для    його    власника    – держави;
   • організація     ведення     лісового     господарства     охорони,     захисту,   
раціонального    використання    та    відтворення    лісів;
   • ведення     мисливського     господарства,     охорони,     відтворення     та   
раціонального    використання    державного    мисливського    фонду;
   • вирівнювання     фінансових     дисбалансів,     збільшення     надходжень     до   
бюджетів    усіх    рівнів;
   • здійснення    заходів    зі збереження    біорізноманіття ;
   • ведення    рекреаційної діяльності;
   • популяризація    серед    населення    значення    збереження    і    раціонального   
використання лісів;    залучення    громадськості    до    справи    відтворення    та   
охорони    лісів.
З повним текстом документу можна ознайомитися за посиланням:
 
 

Файл для перегляду:
Proekt_Strategii___2035_Fin.pdf1,06 Mi