Товариство лісівників України
Ш. Руставелі, 9-А, 54
місто Київ, Україна , 01601
+38 (044) 235-23-48

Новина


05
вер

Голова Товариства лісівників України Юрій Марчук запрошує експертів долучатися до обговорення проектів законів, направлених на вдосконалення ведення лісового господарства і чекає пропозицій

11 вересня в НУБіП відбудеться круглий стіл під назвою «Лісова політика України: першочергові завдання». Організаторами заходу є Держліагентство, Товариство лісівників України і науковці Національного університету біоресурсів і природокористування (НУБіП) за підтримки АПД. На круглому столі буде представлено цілий ряд законопроектів, направлених на вдосконалення ведення лісового господарства, розробку нових і правки до діючих законів, планується обговорення законодавчих проблем лісового господарства, які потребують негайного розгляду та схвалення.
 На порядок денний,  окрім інших,  виносяться такі питання:
1.    Основні прогалини в законодавчому полі лісового господарства.
2.    Основи лісової політики України.
3.  Презентація проектів нормативно-правових актів, які потребують термінового розгляду та схвалення.
4.   Основи лісової політики України.
5. Принципи лісової політики Німеччини
     Частина законопроектів опрацьована експертами Товариства лісівників і у новій редакції буде запропонована для обговорення.
  Особливу увагу ми приділяємо проектам законів про фонд і фінансування лісового господарства, законопроектам, які окреслюють функції державної лісової охорони,  питання інвентаризації лісів та інші напрямки діяльності, які є надважливими. Окрім того, в найближчий період, після 1-го вересня ми виставимо на обговорення  в першому варіанті  проект закону про Національну лісову політику. 
   Зараз, практично щоденно проводимо обговорення цього закону в університеті і будемо презентувати його на круглому столі 11-го вересня. Ряд законопроектів вже пройшли ґрунтовне обговорення на круглих столах, які були організовані в НУБіП за участі лісівників – практиків, юристів, науковців, експертів Товариства лісівників.
  Враховуючи те, що 29-го серпня відкривається перше засідання Верховної очікується призначення всіх адміністративних посад у Верховній Раді, і, можливо, призначення уряду у новому складі. Назріло питання оперативного вирішення долі агентства лісового господарства.
   Тому ми дуже розраховуємо на ваші конструктивні зауваження, конкретні пропозиції до конкретних пунктів.
   Я просив би утримуватися від популістських міркувань. Ми говоримо про конструктивні зауваження, конструктивну критику і бажання щось змінювати в тих напрямках, які хотіли б працівники лісового господарства бачити.
   Ми розуміємо обмежені можливості експертів Товариства лісівників в часі і в кількості експертів, тому просили б дуже конкретно висловлюватися з усіх пропозицій даних проектів законів  і пропозиції до тих напрямків, які ви  хотіли б змінити. Щиро сподіваємося на конструктивізм, чекаємо на ВАШІ пропозиції і на ВАШУ оперативність.Дуже хотіли б отримати ці пропозиції до перших чисел вересня, щоб їх можна було опрацювати презентувати 11-го вересня на круглому столі.
   Свої пропозиції, побажання, присилайте на адресу ТЛУ : vr-tlu@remove-this.ukr.net . Сподіваємося, на вашу небайдужість і активність.
    Від сьогодні ми починаємо публікувати законопроекти, які стосуються ведення лісового господарства на нашому сайті. Чекаємо ВАШИХ пропозицій.

З повагою, Голова Товариства лісівників України                       Юрій Марчук
 

   Сьогодні для обговорення і внесення пропозицій публікуємо:

Проект
вноситься народними депутатами України


З А К О Н    У К Р А Ї Н И
«Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо удосконалення механізму фінансового забезпечення лісової галузі)»
        
   Верховна Рада України   п о с т а н о в л я є :

I. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) такі зміни:

1. Доповнити статтею 245 такого змісту:
"Стаття 245. Державний фонд розвитку лісового господарства
1. Державний фонд розвитку лісового господарства утворюється у складі спеціального фонду Державного бюджету України
2. Джерелами формування Державного фонду розвитку лісового господарства є:
1) доходи державного бюджету, визначені пунктом 134 частини третьої статті 29 цього Кодексу;
2) інші надходження, визначені законом про Державний бюджет України (дивіденди від прибутку державних лісогосподарських підприємств, штрафи за порушення лісового законодавства, кошти за зміну цільового призначення земель лісового фонду, кошти отримані від збору за використання мисливських тварин).
3. Кошти Державного фонду розвитку лісового господарства спрямовуються на фінансове забезпечення заходів з:
1) відтворення лісів, створення полезахисних лісових смуг та інших захисних насаджень, у тому числі південно-східному регіоні України;
2) охорони (у тому числі від пожеж) і захисту лісів, придбання протипожежної техніки і обладнання для санітарно-оздоровчих заходів;
3) поліпшення якісного складу лісів, проведення рубок пов’язаних з веденням лісового господарства, збереження біорізноманіття в лісах та закупівля відповідної техніки;
4) охорона та відтворення державного мисливського фонду;
5) лісовпорядкування (базове, безперервне) та інші проектно-вишукувальні роботи, ведення державного лісового кадастру, обліку та моніторингу лісів та їх інвентаризації;
6) вирощування в лісорозсадниках садивного матеріалу із закритою кореневою системою.
7) наукові дослідження в сфері лісового господарства;
8) будівництво лісових доріг.
4. Порядок спрямування і використання коштів Державного фонду розвитку лісового господарства визначається Кабінетом Міністрів України.".

2. У статті 29:
1) у частині другій:
пункт 3 виключити;
2) частину третю доповнити пунктом 134 такого змісту:
"134) 75 відсотків рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування;
3. Частину четверту статті 30 доповнити пунктом 24 такого змісту:
"24) заходи, визначені частиною третьою статті 245 цього Кодексу (за рахунок джерел, визначених пунктом 134 частини третьої статті 29 цього Кодексу).

4. Частину другу статті 59 після слів "інформація про використання коштів державного фонду розвитку водного господарства" доповнити словами "інформація про використання коштів Державного фонду розвитку лісового господарства,".

5. Частину другу статті 61 доповнити пунктом 85 такого змісту:
"85) звіт про використання коштів Державного фонду розвитку лісового господарства;".

ІI. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2020 року.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.Голова Верховної Ради
              України

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо удосконалення механізму фінансового забезпечення лісової галузі)»

 

Редакція законодавчого акту

Редакція законодавчого акту з урахуванням змін

Бюджетний кодекс України

Стаття відсутня.

Стаття 245. Державний фонд розвитку лісового господарства

1. Державний фонд розвитку лісового господарства утворюється у складі спеціального фонду Державного бюджету України

2. Джерелами формування Державного фонду розвитку лісового господарства є:

1) доходи державного бюджету, визначені пунктом 134 частини третьої статті 29 цього Кодексу;

2) інші надходження, визначені законом про Державний бюджет України (дивіденди від прибутку державних лісогосподарських підприємств, штрафи за порушення лісового законодавства, кошти за зміну цільового призначення земель лісового фонду, кошти отримані від збору за використання мисливських тварин).

3. Кошти Державного фонду розвитку лісового господарства спрямовуються на фінансове забезпечення заходів з:

1) відтворення лісів, створення полезахисних лісових смуг та інших захисних насаджень, у тому числі південно-східному регіоні України;

2) охорони (у тому числі від пожеж) і захисту лісів, придбання протипожежної техніки і обладнання для санітарно-оздоровчих заходів;

3) поліпшення якісного складу лісів, проведення рубок пов’язаних з веденням лісового господарства, збереження біорізноманіття в лісах та закупівля відповідної техніки;

4) охорона та відтворення державного мисливського фонду;

5) лісовпорядкування (базове, безперервне) та інші проектно-вишукувальні роботи, ведення державного лісового кадастру, обліку та моніторингу лісів та їх інвентаризації;

6) вирощування в лісорозсадниках садивного матеріалу із закритою кореневою системою.

7) наукові дослідження в сфері лісового господарства;

8) будівництво лісових доріг.

4. Порядок спрямування і використання коштів Державного фонду розвитку лісового господарства визначається Кабінетом Міністрів України.

 

Стаття 29. Склад доходів Державного бюджету України

 

2. До доходів загального фонду Державного бюджету України (з урахуванням особливостей, визначених пунктом 1 частини другої статті 67-1 цього Кодексу) належать:

 

3) 37 відсотків рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування;

 

3. Джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України в частині доходів (з урахуванням особливостей, визначених пунктом 1 частини другої статті 67-1 цього Кодексу) є:

 

134) 25 відсотків рентної плати рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування;

 

 

14) інші доходи, визначені законом про Державний бюджет України (дивіденди від прибутку державних лісогосподарських підприємств, штрафи за порушення лісового законодавства, кошти за зміну цільового призначення земель лісового фонду, кошти отримані від збору за використання мисливських тварин).

 

 

Стаття 29. Склад доходів Державного бюджету України

 

2. До доходів загального фонду Державного бюджету України (з урахуванням особливостей, визначених пунктом 1 частини другої статті 67-1 цього Кодексу) належать:

 

Пункт виключити

 

 

 

3. Джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України в частині доходів (з урахуванням особливостей, визначених пунктом 1 частини другої статті 67-1 цього Кодексу) є:

 

134) 75 відсотків рентної плати рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування;

 

 

 

14) інші доходи, визначені законом про Державний бюджет України (дивіденди від прибутку державних лісогосподарських підприємств, штрафи за порушення лісового законодавства, кошти за зміну цільового призначення земель лісового фонду, кошти отримані від збору за використання мисливських тварин).

 

     Стаття 30. Склад видатків та кредитування Державного бюджету України

     4. Кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з відповідними пунктами частини третьої статті 15, частини третьої статті 29 та частини третьої цієї статті цього Кодексу, спрямовуються відповідно на:

     Пункт відсутній.

 

 

 

151) ведення лісового і мисливського господарства, охорону і захист лісів в лісовому фонді (за рахунок джерел, визначених пунктом 134 частини третьої сі 29 цього Кодексу).

 

     Стаття 30. Склад видатків та кредитування Державного бюджету України

     4. Кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з відповідними пунктами частини третьої статті 15, частини третьої статті 29 та частини третьої цієї статті цього Кодексу, спрямовуються відповідно на:

     24) напрями, визначені частиною 3 статті 245 цього Кодексу (за рахунок джерел, визначених пунктом 134 частини третьої статті 29 цього Кодексу);

 

Пункт виключити

     Стаття 59. Місячний звіт про виконання Державного бюджету України

     2. Зведені показники звітів про виконання бюджетів, інформація про виконання захищених видатків Державного бюджету України, інформація про використання коштів з резервного фонду державного бюджету, інформація про використання коштів державного фонду регіонального розвитку, інформація про використання коштів державного фонду розвитку водного господарства, інформація про використання коштів Державного фонду поводження з радіоактивними відходами, інформація про використання коштів державного дорожнього фонду, інформація про здійснені операції з управління державним боргом, інформація про надані державні гарантії подаються Казначейством України Верховній Раді України, Президенту України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті та Міністерству фінансів України не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним. Звіт про бюджетну заборгованість подається не пізніше 1 числа другого місяця, що настає за звітним.

     Стаття 59. Місячний звіт про виконання Державного бюджету України

     2. Зведені показники звітів про виконання бюджетів, інформація про виконання захищених видатків Державного бюджету України, інформація про використання коштів з резервного фонду державного бюджету, інформація про використання коштів державного фонду регіонального розвитку, інформація про використання коштів державного фонду розвитку водного господарства, інформація про використання коштів Державного фонду розвитку лісового господарства, інформація про використання коштів Державного фонду поводження з радіоактивними відходами, інформація про використання коштів державного дорожнього фонду, інформація про здійснені операції з управління державним боргом, інформація про надані державні гарантії подаються Казначейством України Верховній Раді України, Президенту України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті та Міністерству фінансів України не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним. Звіт про бюджетну заборгованість подається не пізніше 1 числа другого місяця, що настає за звітним.

     Стаття 61. Річний звіт про виконання закону про Державний бюджет України

     2. Річний звіт про виконання закону про Державний бюджет України включає:

     84) звіт про використання коштів державного фонду розвитку водного господарства;

пункт відсутній;

 

9) звіт про стан державного боргу і гарантованого державою боргу;

     Стаття 61. Річний звіт про виконання закону про Державний бюджет України

     2. Річний звіт про виконання закону про Державний бюджет України включає:

     84) звіт про використання коштів державного фонду розвитку водного господарства;

85) звіт про використання коштів Державного фонду розвитку лісового господарства;

9) звіт про стан державного боргу і гарантованого державою боргу;

 

 

 

Народні депутати України

 Проект
вноситься народними депутатами України


З А К О Н    У К Р А Ї Н И
«Про внесення змін до Лісового кодексу України (щодо удосконалення механізму фінансового забезпечення лісової галузі)»
        
   Верховна Рада України   п о с т а н о в л я є :

I. Внести до Лісового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 21, ст. 170; 2017 р., № 72, ст. 2198) такі зміни:
1) абзац другий частини першої статті 98 викласти в такій редакції:
"державного бюджету, в тому числі коштів Державного фонду розвитку лісового господарства, та власних коштів підприємств, установ і організацій лісового господарства - щодо лісів державної власності;";
2) доповнити статтею 981 такого змісту:
"Стаття 981. Державний фонд розвитку лісового господарства
1. Державний фонд розвитку лісового господарства утворюється у складі спеціального фонду Державного бюджету України
2. Джерелами формування Державного фонду розвитку лісового господарства є:
частина рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої від рубок головного користування;
інші надходження, визначені законом про Державний бюджет України (дивіденди від прибутку державних лісогосподарських підприємств, штрафи за порушення лісового законодавства, кошти за зміну цільового призначення земель лісового фонду, кошти отримані від збору за використання мисливських тварин).
3. Кошти Державного фонду розвитку лісового господарства спрямовуються на фінансове забезпечення заходів з:
1) відтворення лісів, створення полезахисних лісових смуг та інших захисних насаджень, в тому числі південно-східному регіоні України;
2) охорони (у тому числі від пожеж) і захисту лісів, придбання протипожежної техніки і обладнання для санітарно-оздоровчих заходів;
3) поліпшення якісного складу лісів, проведення рубок пов’язаних з веденням лісового господарства, збереження біорізноманіття в лісах та закупівля відповідної техніки;
4) охорона та відтворення державного мисливського фонду;
5) лісовпорядкування (базове, безперервне) та інші проектно-вишукувальні роботи, ведення державного лісового кадастру, обліку та моніторингу лісів та їх інвентаризації;
6) вирощування в лісорозсадниках садивного матеріалу із закритою кореневою системою;
7) наукові дослідження в сфері лісового господарства;
8) будівництво лісових доріг.

4. Порядок спрямування і використання коштів  Державного фонду розвитку лісового господарства  визначається Кабінетом Міністрів України.".


ІI. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2020 року.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Голова Верховної Ради
              України

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про внесення змін до Лісового кодексу України (щодо удосконалення механізму фінансового забезпечення лісової галузі)»

 

Редакція законодавчого акту

Редакція законодавчого акту з урахуванням змін

Лісовий кодекс України

Глава 18

ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДІВ З ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ, ПОЛІПШЕННЯ ЯКІСНОГО СКЛАДУ ЛІСІВ, ЇХ ОХОРОНИ, ЗАХИСТУ ТА ВІДТВОРЕННЯ

       Стаття 98. Фінансування заходів з підвищення продуктивності, поліпшення якісного складу лісів, їх охорони, захисту і відтворення

 

       Видатки на підвищення продуктивності, поліпшення якісного складу лісів, їх відтворення і охорони здійснюються за рахунок:

 

      державного бюджету та власних коштів підприємств, установ і організацій лісового господарства - щодо лісів державної власності;

 

      місцевого бюджету та власних коштів підприємств, установ і організацій лісового господарства - щодо лісів державної та комунальної власності;

      власних коштів власників лісів - щодо лісів приватної власності.

       Стаття 98. Фінансування заходів з підвищення продуктивності, поліпшення якісного складу лісів, їх охорони, захисту і відтворення

 

       Видатки на підвищення продуктивності, поліпшення якісного складу лісів, їх відтворення і охорони здійснюються за рахунок:

 

       державного бюджету, в тому числі коштів Державного фонду розвитку лісового господарства, та власних коштів підприємств, установ і організацій лісового господарства - щодо лісів державної власності;

       місцевого бюджету та власних коштів підприємств, установ і організацій лісового господарства - щодо лісів державної та комунальної власності;

       власних коштів власників лісів – щодо лісів приватної власності.

Стаття відсутня.

Стаття 981. Державний фонд розвитку лісового господарства

1. Державний фонд розвитку лісового господарства утворюється у складі спеціального фонду Державного бюджету України

2. Джерелами формування Державного фонду розвитку лісового господарства є:

частина рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої від рубок головного користування;

інші надходження, визначені законом про Державний бюджет України (дивіденди від прибутку державних лісогосподарських підприємств, штрафи за порушення лісового законодавства, кошти за зміну цільового призначення земель лісового фонду, кошти отримані від збору за використання мисливських тварин).

3. Кошти Державного фонду розвитку лісового господарства спрямовуються на фінансове забезпечення заходів з:

1) відтворення лісів, створення полезахисних лісових смуг та інших захисних насаджень, в тому числі південно-східному регіоні України;

2) охорони (у тому числі від пожеж) і захисту лісів, придбання протипожежної техніки і обладнання для санітарно-оздоровчих заходів;

3) поліпшення якісного складу лісів, проведення рубок пов’язаних з веденням лісового господарства, збереження біорізноманіття в лісах та закупівля відповідної техніки;

4) охорона та відтворення державного мисливського фонду;

5) лісовпорядкування (базове, безперервне) та інші проектно-вишукувальні роботи, ведення державного лісового кадастру, обліку та моніторингу лісів та їх інвентаризації;

6) вирощування в лісорозсадниках садивного матеріалу із закритою кореневою системою;

7) наукові дослідження в сфері лісового господарства;

8) будівництво лісових доріг.

         4. Порядок спрямування і використання коштів  Державного фонду розвитку лісового господарства  визначається Кабінетом Міністрів України.

 

 

 


 

Файл для перегляду:
ZU_zmini_BK.doc44 Ki
BK_porivnjalka.doc81 Ki
ZU_zmini_LK.doc42 Ki
LK_porivnjalna_tablicja.doc66 Ki