Товариство лісівників України

Новина


18
гру

Асоціація «Національна система лісової добровільної сертифікації» публічно оголошує про початок розробки стандарту лісоуправління за системою PEFC

Рух України до Євросоюзу відкриває нові можливості щодо сталого, невиснажливого та екологічно обґрунтованого лісоуправління і лісокористування. Це питання має значний резонанс у суспільстві і далеко неоднозначні тлумачення - від повної заборони лісозаготівель - до перетворення українських лісів у суцільний заповідник. Таке становище не відповідає інтересам подальшого економічно-соціального розвитку країни і входить у протиріччя з положеннями міжнародних угод і зобов'язань України. Рівень відповідності практичного ведення лісового господарства в Україні вимогам ЄС потребує стандартизації критеріїв і принципів сталого управління і користування лісами. Саме тому Товариство лісівників України стало одним з ініціаторів розробки і застосування в Україні стандартів лісоуправління та лісокористування за системою PEFC. Нижче розміщуємо публічне оголошення Асоціації «Національна система лісової добровільної сертифікації» про початок процесу розробки стандарту лісоуправління за системою PEFC
   Асоціація «Національна система лісової добровільної сертифікації» публічно оголошує та повідомляє зацікавлені сторони про початок процесу розробки стандарту лісоуправління за системою PEFC

   Розробка стандарту буде здійснюватися Робочою групою, створеною із представників різних підгруп зацікавлених сторін, які виявлять бажання брати участь у процесі.

     Сфера застосування стандарту і його цілі

   Стандарт встановлює основні положення сталого лісоуправління і лісокористування, спрямовані на забезпечення високої продуктивності і стійкості лісів, збереження і відновлення біорізноманіття в лісах, мінімізацію або виключення негативної дії лісогосподарського виробництва на довкілля, невиснажливе лісокористування, на економічну ефективність лісогосподарського виробництва, його соціальну функцію.
Стандарт призначений для застосування юридичними і/або фізичними особами, що ведуть лісове господарство і/або здійснюють лісокористування. Вимоги стандарту також стосуються суб'єктів господарювання – підрядників, які надають послуги у лісовому господарстві. Вимоги стандарту охоплюють усі необхідні процеси, націлені на досягнення сталого лісокористування, усі види продукції та послуг.
   Розробка стандарту є одним із інструментів досягнення цілей сталого розвитку в системі лісоуправління.

   У процесі розробки стандарту буде реалізовано наступний приблизний план-графік робіт:

1. Запрошення зацікавлених сторін і формування робочої групи – чотири тижні з моменту публічного оголошення.
2. Підготовка Робочою групою першої редакції стандарту. Перше публічне обговорення – 60 днів з моменту оголошення про початок публічного обговорення.
3. Підготовка другої редакції стандарту за результатами першого публічного обговорення. Друге публічне обговорення – 30 днів з моменту оголошення про початок публічного обговорення.Польова апробація стандарту залученими органами сертифікації.
4. Підготовка третьої (остаточної) редакції стандарту за результатами другого публічного обговорення. Направлення стандарту PEFC International на затвердження.
Початок роботи – не пізніше 16 грудня 2019 року.
Закінчення роботи – не пізніше 31 січня 2021 року.

   На сайті Асоціації «Національна система лісової добровільної сертифікації»
Пропозиція про розробку стандарту
Порядок розробки стандарту
Робочий проект стандарту «Стале лісоуправління. Загальні положення»
Можливості участі зацікавлених сторін у процесі розробки стандарту

   Участь у процесі можуть брати усі зацікавлені сторони:

1) як учасники (член, спостерігач, консультант) Робочої групи;
2) як учасник обговорення проекту стандарту.
Робоча група збалансованого рівного представництва буде сформована з двох представників Асоціації «Національна система лісової добровільної сертификації» та по два представники від кожної із п’яти підгруп, які представляють інтереси:
1 – органів управління лісами;
2 – бізнесу і промисловості;
3 – неурядових організацій;
4 – науково-технічного співтовариства;
5 – робітників і профспілок.
   Асоціація «Національна система лісової добровільної сертифікації» звертається до зацікавлених сторін із пропозицією взяти активну участь у процесі та запропонувати кандидатуру свого представника у Робочу групу.
   Просимо зацікавлені сторони направляти пропозиції кандидатур до складу учасників Робочої групи із вказівкою:
   ПІБ, посада в організації, підгрупа, пропонований статус (член, спостерігач, консультант), контактні дані для зворотного спілкування (телефон, e-mail).
   Асоціацією «Національна система лісової добровільної сертифікації» буде проведено відбір учасників і затверджено склад Робочої групи на основі запропонованих кандидатур. Відібрані учасники будуть своєчасно повідомлені про наступні кроки та плани діяльності.
   Інформуємо, що будь-яка юридична чи фізична особа може надавати свої коментарі, які стосуються сфери застосування і процесу розробки стандарту.

   Контакти для зв’язку:

Асоціація «Національна система лісової добровільної сертифікації»
Адреса: Україна, 49044, м. Дніпро, вул. Старокозацька, будинок 5.
Контактна особа: виконавчий директор Асоціації Оборська Алла Едуардівна
Телефони: +38 097 556-53-35, +38 093 110-04-89
Е-mail:info@pefcukraine.com.