Товариство лісівників України
Ш. Руставелі, 9-А, 54
місто Київ, Україна , 01601
+38 (044) 235-23-48

Новина


13
сер

Аналіз ведення лісового господарства Закарпаття. Частина І

Ліси - народне багатство України. Закарпатська область - одна з найбільш лісистих областей України, де лісистість становить 52%, а площа земель лісового фонду, підпорядкованих Закарпатському обласному управлінню лісового та мисливського господарства складає 588,8 тис га.
   Згідно лісовому кодексу України ліси надаються спеціалізованим державним лісогосподарським підприємствам, іншим державним підприємствам, установам та організаціям, у яких створено спеціалізовані лісогосподарські підрозділи. У користування передаються «ліси на землях… для ведення лісового господарства.
   За підпорядкуванням ліси Закарпатської області розподіляються наступним чином:
Державне агентство лісових ресурсів України – 87,1%;
Міністерство екології та природних ресурсів України – 11,4%;
Міністерство освіти України – 1,0%;
Інші – 0,5%
   На Закарпатті є 20 державних підприємств, які підпорядковуються Закарпатському обласному управлінню лісового та мисливського господарства.
   Розмежування понять «Землекористування» і «Лісокористування» — найважливіше завдання. До того ж ці виробництва зовсім різні, зокрема за застосовуваними засобами виробництва, машинами й механізмами. Лісокористування (вилучення деревини з лісових екосистем), розробка зрубаних дерев на лісові матеріали, їх транспортування й переробка — трудомісткий і технологічно складний процес, що потребує застосування потужних машин і механізмів, зокрема дорожньо-будівельної техніки тощо.
   Головною товарною продукцією лісогосподарського виробництва і основним джерелом доходу лісогосподарських підприємств було історично й залишається вирощування деревини та її реалізація у стані росту (термін — «деревина на корені») суб'єктам лісозаготівельного виробництва (СЛЗВ). Реалізація супутніх лісівництву лісових товарів і побічного надання лісомисливських та інших послуг — лише додаткові статті доходу, величина яких залежить від винахідливості та майстерності землекористування.
                           ЛІСОВІДНОВЛЕННЯ ТА ЛІСОРОЗВЕДЕННЯ
   Виходячи з особливостей ведення лісового господарства, викликаних багатофункціональним призначенням лісів, їх розташуванням на території, породним складом, віковою структурою деревостанів, і, що суттєвіше, довготривалістю господарського обороту, стратегія і тактика господарювання в лісах Закарпаття за час функціонування Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства пріоритетно спрямована на якісне покращення лісового фонду, його ефективне використання. З цією метою здійснюється комплекс лісовідновних, лісогосподарських, лісозахисних робіт, а також заходів з охорони лісових масивів.    При цьому, в першу чергу, враховується основний науково-обгрунтований принцип ведення лісового господарства — безперервного і невиснажливого лісокористування, забезпечення цілісного задовільного санітарного стану насаджень та охорони лісів. Комплекс наведених щорічно виконуваних заходів забезпечує впродовж останніх років підтримання, а також ріст якісних диференційованих показників лісового фонду, які є одними з найвищих в Україні (середній приріст, середній бонітет, середні запаси високовікових насаджень тощо).
   Ми далекі від позиції, що стан господарювання в наших лісах бездоганний. Проблем у лісівників. як і в працівників інших галузей, вистачає, а якщо відверто, то цих проблем — надто багато. Особливо це відчутно в останні кризові роки, коли державне фінансування лісової галузі відсутне. Слід зауважити, що попри всі проблеми, які були і є у веденні лісового господарства, лісівники Закарпатської області завжди додержуються науково вивірених стратегічних підходів до господарювання в лісах.