ПОСТАНОВА № 18

ПОСТАНОВА № 18
президії всеукраїнської ради Товариства
лісівників України

    29 жовтня 2015 р.                                                                                                      м. Київ
 Присутні: голова Товариства Яресько О.П.
  вчений секретар Мірошников В. В.
  члени президії: Ведмідь М.М., Воронюк В.В., Корнієнко В.П.
  Кривов’язий С.Й., Парфенюк В.А., Ткач В.П., Ткачук В.І.,
  Шершун М.Х.

           1.СЛУХАЛИ: інформацію вченого секретаря Мірошникова В.В. «Про хід виконання Плану
надходження коштів по Товариству лісівників України на 2015 рік».
          1.ПОСТАНОВИЛИ: інформацію взяти до відома.
          2. СЛУХАЛИ: інформацію члена президії ВР ТЛУ Ткача В.П. «Про підсумки і рекомендації
науково-практичної конференції з нагоди 85-річчя Укр. НДІЛГА».
         2.ПОСТАНОВИЛИ: інформацію взяти до відома.
         3. СЛУХАЛИ: інформацію голови Товариства Яреська О.П. про ознайомлення та
обговорення пропозицій щодо «Концепції розвитку лісового і мисливського господарства
України».

         Виступили: члени президії ВР ТЛУ Шершун М.Х., Ведмідь М.М., Кривов’язий С.Й., Ткач
В.П., Корнієнко В.П., Мірошников В.В.
         3.ПОСТАНОВИЛИ:
- запропоновані варіанти «Концепції розвитку лісового і мисливського господарства
України» є недостатньо опрацьованими і потребують корегування за участю
авторитетних фахівців, науковців та лісівничої громадськості;
- вважати доцільною Польську модель ведення лісового господарства доопрацьовану до
умов України;
- провести широке обговорення реформування галузі на «круглих столах», Громадській
раді при Держлісагенстві України;
- вважати обовязковою умовою реформи збереження кадрового потенціалу працівників
лісової галузі;
- вважати державну власність на ліси як національне надбання, яке не може бути
приватизовано.

Голова Товариства

                                                          Яресько О.П.

Вчений секретар

 Мірошников В.В.