Резолюція   VII   з’їзду Товариства лісівників України

Щодо ставлення Товариства лісівників України

до реформування лісової галузі та звернення з цього

приводу до керівництва держави

 VII з’їзд Товариства лісівників України відмічає, що в лісовому господарстві України склалася складна соціально  - економічна ситуація. Гострота моменту полягає в створенні штучної кризи в лісовій галузі в наслідок:

-      нестабільності та розбалансованості системи управління;

-  неодноразових намагань без широкого фахового обговорення створити в Україні єдине лісогосподарське підприємство,  ліквідувавши існуючі лісогосподарські підприємства, або ж передати лісові підприємства в концесію;

-       зупинення бюджетного фінансування лісогосподарських заходів;

-       доведення до зубожіння лісових господарств на Півдні та Сході країни;

-       незрозумілості та непослідовності реформ, на які очікує лісова громада;

-       відсутності програмно-цільових підходів до ведення лісового господарства;

-       ігнорування думки та досвіду лісових фахівців та науковців.

     З урахуванням викликів сьогодення VII з’їзд Товариства лісівників України вважає пріоритетним напрямком діяльності Товариства забезпечення  участі  лісової громадськості в поміркованому реформуванні лісової галузі, при цьому для подальшої роботи необхідно враховувати наступне:

-   в Україні на сьогодні відсутня цілісна національна лісова політика, і її формування, як свідчить досвід інших країн, потребує певного часу та застосування перехідних моделей реформування з поетапною апробацією на практиці, з подальшим усвідомленням та виправленням можливих помилок. 

-  досить успішна реформа лісового господарства в Польщі здійснювалася на протязі 10 років при активній підтримці ЄС. Швидкі та  радикальні реформи в лісовому господарстві, як свідчать їх результати в  Грузії, Болгарії та Росії а також висновки незалежних закордонних експертів, призвели до негативних наслідків, втрати пріоритетів, часу та повернення до початкового рівня.  

-   в жодній з чисельних робочих груп по реформуванню лісового господарства до цього часу не було представлене Товариство лісівників України.

На підставі вищезазначеного з’їзд постановляє:

           1. Підтримати основні напрямки стратегії реформування лісового господарства України на період до 2022 року, підготовлені робочою групою експертів при Держлісагентстві України і представлені з`їзду заступником Голови  Держлісагентства Бондарем В.Н.

    2.  Всеукраїнській Раді, Президії Товариства рішуче сприяти дієвій участі лісової громадськості в реформуванні лісового господарства, для чого:                  

  -  домогтися представлення уповноважених Товариством фахівців та експертів в робочих групах з реформування лісового господарства при  Верховній Раді України, Мінагрополітики та при інших міністерствах і відомствах України;

 - започаткувати систематичне ознайомлення членів Товариства, первинних та обласних організацій з напрацюваннями та рішеннями по реформуванню галузі, залучення їх до активної участі в цьому процесі шляхом проведення опитувань, анкетування та узагальнення на цій основі громадської думки;                                                                                                                           

  -  сформувати колективну позицію Товариства з приводу здійснення реформ в лісовому господарстві  України та донести її до відома керівництва галузі  та  держави.

  3.  З метою консолідації суспільства та громадськості не байдужих до долі українського лісу, об’єднання зусиль на шляху лісового господарства до європейських стандартів підтримати ініціативу щодо створення Всеукраїнської лісівничої асамблеї та доручити Президії Всеукраїнської  Ради Товариства сприяти її створенню за участю зацікавлених громадських організацій і об’єднань лісового сектору.  

   4.  Схвалити звернення до Президента Українита Прем'єр-міністра України (додається).

 

Голова Товариства лісівників

             України                                                                                                         Ю. М. Марчук