Товариство лісівників України

Структура

ОРГАНІЗАЦІЙНА БУДОВА ТОВАРИСТВА

Організаційною основою Товариства є відокремленні підрозділи - первинні організації, що створюються за територіальною та виробничою ознакою.
Первинні організації об’єднуються в обласні. Обласна організація Товариства є об’єднанням первинних організацій в межах області або Автономної Республіки Крим. Вищим органом обласної організації Товариства є Конференція, на яку делегуються представники первинних організацій.
У період між Конференціями діяльністю обласних організацій Товариства керують відповідні виборні Ради.

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

Органами управління Товариством є: З’їзд Товариства, Всеукраїнська рада Товариства, Президія Всеукраїнської ради Товариства, Голова Товариства.
З’їзд Товариства є вищим органом Товариства, який вправі приймати рішення з будь-яких питань її діяльності, в тому числі і з тих, що передані З’їздом до компетенції Всеукраїнської ради Товариства. З’їзд, скликається один раз на 5 років.
Діяльністю Товариства між З’їздами керують Всеукраїнська рада Товариства, Президія Всеукраїнської ради і Голова Товариства, строк повноважень яких – 5 років.
Всеукраїнська рада Товариства є керівним органом Товариства на період між З’їздами,  виконує функції з управління його поточною і організаційною діяльністю.
Президія Всеукраїнської Ради є постійним робочим органом Ради, який веде поточну роботу.
Центральна ревізійна комісія контролює фінансову-господарську діяльність Товариства і підзвітна у своїй роботі лише З’їзду.
Голова Товариства очолює роботу Ради і Президії Ради, представляє від імені Товариства його інтереси в усіх інстанціях і організаціях, призначається та звільняється З’їздом Товариства.