Товариство лісівників України

Заохочувальні відзнаки ТЛУ

ПОЛОЖЕННЯ про заохочувальні відзнаки Товариства лісівників України

ПОЛОЖЕННЯ
про  заохочувальні відзнаки
Товариства лісівників України

1.    Загальні положення
1.    Це Положення встановлює порядок нагородження заохочувальними відзнаками Товариства лісівників України (надалі – Товариство): нагрудним знаком «Почесний лісівник України»,  Почесною грамотою Товариства лісівників України,  Подякою Голови Товариства лісівників України, цінним подарунком Товариства лісівників України – дерев’яним наручним годинником з символікою ТЛУ (далі-заохочувальні відзнаки).
1.1.    Заохочувальні відзнаки встановлюються з метою активізації творчої ініціативи та заохочення плідної діяльності громадян та членів Товариства спрямованої на примноження і збереження лісових багатств України, відзначення особистого внеску  у справу відновлення та розвиток традицій українського лісівництва.
2.    Порядок представлення відзначення заохочувальними відзнаками 
2.1.    Нагрудним знаком «Почесний лісівник України» відзначаються члени Товариства лісівників України – працівники лісового господарства, а також не члени Товариства – державні та громадські діячі України і зарубіжних країн, інші громадяни, за заслуги в реалізації статутних завдань та мети діяльності Товариства, активну громадську діяльність з пропаганди лісових і екологічних знань.
2.1.1.    Особу може бути представлено до відзначення нагрудним знаком «Почесний лісівник України»  один раз.
2.1.2.    Особі, відзначеній нагрудним знаком «Почесний лісівник України» видається посвідчення.
2.1.3.    У разі втрати,  дублікат нагрудного знаку «Почесний лісівник України» не видається.
2.2.    Почесною грамотою Товариства лісівників України відзначаються члени Товариства та трудові колективи підприємств, організацій і установ  лісового сектору, ветерани лісової галузі, за активну роботу з розвитку лісового і мисливського господарства, особистий внесок у в реалізації статутних завдань та мети діяльності Товариства, активну громадську діяльність з пропаганди лісових і екологічних знань.
2.3.    Цінним подарунком – годинником з символікою ТЛУ відзначаються члени Товариства та інші особи за особистий внесок у  реалізацію статутних завдань та мети діяльності Товариства, лісівничо-просвітницьку роботу, активну громадську діяльність з пропаганди лісових і екологічних знань.
2.4.    Подяка Голови Товариства лісівників України оголошується членам Товариства, ветеранам лісової галузі, за вагомий особистий внесок у реалізацію статутних завдань та мети діяльності Товариства, активну громадську діяльність з пропаганди лісових і екологічних знань.
2.5.    Подання про відзначення заохочувальними відзнаками  вносяться на розгляд Президії Всеукраїнської ради Товариства (далі – ВР ТЛУ) Почесним Головою  Товариства лісівників України,  Головою Товариства лісівників України, більшістю  членів Президії ВР ТЛУ, обласними радами Товариства та первинними організаціями, які не входять до складу обласних рад ТЛУ.
2.6.    Лист-клопотання та постанова обласної ради Товариства надсилаються Президії ВР ТЛУ  не пізніше, як за місяць до дати вручення відзнаки.
2.7.    Висунення кандидатур  для відзначення заохочувальними відзнаками  здійснюється гласно, як правило,  на зборах  у первинній організації Товариства, про що робиться запис у довідці – поданні.
2.8.    Відзначення  відомчими заохочувальними відзнаками здійснюється у тому числі з нагоди загальнодержавних, професійних свят і ювілейних дат.
2.9.    Рішення про відзначення приймається Президією  ВР ТЛУ.
3.    Порядок вручення заохочувальних відзнак.
3.1.    Заохочувальні відзнаки вручаються в урочистій обстановці Почесним Головою  Товариства лісівників України,  Головою Товариства лісівників України, або за його дорученням - членами Президії Всеукраїнської ради ТЛУ.