Товариство лісівників України

Членство в Товаристві

Членство в Товаристві є добровільним.
Членами Товариства можуть стати професійні лісівники, а також інші громадяни України, які досягли 14 років, визнають Статут Товариства, сплачують членські внески і беруть участь у роботі його організацій,  сприяючи  реалізації цілей і завдань Товариства.
Приймання в члени Товариства проводиться зборами відокремленого підрозділу - первинної організації на підставі поданої заяви.

Права члена Товариства:

  • брати участь з правом вирішального голосу в зборах, конференціях і з’їздах Товариства;
  • носити нагрудний знак Товариства;
  • обирати і бути обраними до керівних органів Товариства, вносити критичні зауваження щодо діяльності членів Товариства, ставити питання про виключення з членів Товариства тих, хто не виконує його статутних та програмних вимог;
  • брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, створених за рішенням уповноважених органів Товариства;
  • звертатися до органів Товариства з запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю Товариства, одержувати відповіді;
  • звертатись до керівних органів Товариства для одержання інформації, науково-методичних консультацій, інструкцій та іншої допомоги;
  • пропонувати для розміщення у інформаційних ресурсах Товариства свої статті, листи та інші матеріали;
  • оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів Товариства, подавати заяви, заперечення і скарги на прийняті ними рішення до Президії Всеукраїнської ради Товариства та вимагати розгляду скарг та заяв на З’їзді членів Товариства;
  • звертатися до керівних органів Товариства за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів.