Товариство лісівників України
Ш. Руставелі, 9-А, 54
місто Київ, Україна , 01601
+38 (044) 235-23-48

Про організацію

Що забезпечує ТОВАРИСТВО ЛІСІВНИКІВ УКРАЇНИ

Всеукраїнська  громадська організація Товариство лісівників України є  неприбутковою громадською організацією, що має всеукраїнський статус.
На даний час Товариство лісівників України вдосконалює свою роботу, для першочергового вирішення викликів і проблем які постали перед лісовою галуззю.
Базові цілі діяльності Товариства спрямовані на вирішення глобальних проблем збереження придатного для життя довкілля та сприяння професійної діяльності і захисту інтересів працівників лісового сектору.

Товариство сприяє стабілізації роботи підприємств, установ і організацій лісової галузі України забезпечуючи:

  • наукову підтримку та впровадження досягнень науково-технічного прогресу у лісове господарство;
  • поширення знань про роль лісів у житті людини, формування в суспільстві екологічного світогляду і культури;
  • формування позитивного іміджу та належного шанобливого ставлення суспільства до праці лісівника;
  • сприяння кадровому забезпеченню та підвищенню професійного рівня працівників лісового господарства;
  • захист та відстоювання інтересів членів Товариства та його організацій;
  • створення необхідної нормативно-правової бази.
Товариство забезпечує незаангажоване висвітлення у засобах масової інформації лісової проблематики, відстоює через ЗМІ, мережу Інтернет  та видання і розповсюдження  інформаційних друкованих матеріалів точку зору фахівців – лісівників на проблемні питання діяльності галузі.
Товариство є ефективним інструментом комунікації та майданчиком на якому зацікавлені громадські організації, активісти, фахівці - лісівники, вчені, педагоги учнівська молодь, представники малого і середнього бізнесу обговорюють назрілі проблемні питання діяльності лісової галузі та лісового сектору економіки  та напрацювання пропозицій щодо шляхів її вирішення.
Товариство приймає участь у публічних заходах які стосуються проблематики довкілля, лісу, змін клімату, соціальних проблем сільських регіонів. науки, освіти, представляючи на них точку зору лісівників.
Товариство, при належних фінансових можливостях, забезпечує вивчення закордонного лісівничого досвіду шляхом організації для його членів навчальних закордонних поїздок.
Товариство представляє і захищає свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів  організацій у державних органах та в громадських організаціях.
Товариство звертається до органів державної влади і місцевого самоврядування з пропозиціями, зауваженнями, заявами, клопотаннями, скаргами, та контролює реакцію на них.
Товариство ініціює розробку потрібних для розвитку і вирішення проблем лісової галузі нормативно-правових актів, створює для цього робочі групи незалежних експертів.
Представники Товариства беруть участь у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери лісового сектору.