Товариство лісівників України

Про організацію

Що забезпечує ТОВАРИСТВО ЛІСІВНИКІВ УКРАЇНИ

Всеукраїнська  громадська організація Товариство лісівників України є  неприбутковою громадською організацією, що має всеукраїнський статус.
У  2020-му році Товариство лісівників України відзначило 30 років від дня створення. Днем заснування  Товариства  став  день проведення установчої конференції делегатів-лісівників, яка відбулася 2 червня 1990 року в м. Боярка, де був прийнятий  Статут Товариства.
 Відтоді діяльність  Товариства спрямована на вирішення як глобальних проблем збереження придатного для життя довкілля, так і на  сприяння професійній діяльності та захист інтересів працівників лісового сектору.
Останніми роками ми спостерігаємо багато проблем і викликів, які постали перед лісовим господарством країни. Це і масове всихання лісів, що пов’язане зі змінами клімату, поширенням ареалів шкідників, які вражають все більші площі, припиненням державного фінансування лісового господарства державою і, на жаль, формуванням негативного іміджу про лісове господарство в цілому. Сьогодні, як ніколи раніше, ліси потребують особливої уваги, а лісівники і їх праця – підтримки.
Тому головними завданнями громадської організації Товариство лісівників України,  є  привернення уваги і суспільства  і органів влади до цих проблем, розробка і реалізація  національної лісової політики; внесення пропозицій до органів влади і управління з питань удосконалення лісового законодавства,  сприяння формуванню екологічної свідомості шляхом популяризації знань про ліси,  підтримка цікавих лісівничих ініціатив; просвітницька і профорієнтаційна  робота серед молоді, одним із напрямків якої є діяльність шкільних лісництв, які на сьогодні створені у більшості лісгоспів України.
Завдання і плани  Товариства лісівників України досить амбітні і, разом з тим,  дуже практичні і конкретні, бо кожна людина повинна усвідомити, що без лісу життя на планеті не буде.
Головна теза ТЛУ : «Люди для лісу, ліс – для життя»
Наша електронна пошта: vr-tlu@ukr.net

 

 

Товариство сприяє стабілізації роботи підприємств, установ і організацій лісової галузі України забезпечуючи:

  • наукову підтримку та впровадження досягнень науково-технічного прогресу у лісове господарство;
  • поширення знань про роль лісів у житті людини, формування в суспільстві екологічного світогляду і культури;
  • формування позитивного іміджу та належного шанобливого ставлення суспільства до праці лісівника;
  • сприяння кадровому забезпеченню та підвищенню професійного рівня працівників лісового господарства;
  • захист та відстоювання інтересів членів Товариства та його організацій;
  • створення необхідної нормативно-правової бази.
Товариство забезпечує незаангажоване висвітлення у засобах масової інформації лісової проблематики, відстоює через ЗМІ, мережу Інтернет  та видання і розповсюдження  інформаційних друкованих матеріалів точку зору фахівців – лісівників на проблемні питання діяльності галузі.
Товариство є ефективним інструментом комунікації та майданчиком на якому зацікавлені громадські організації, активісти, фахівці - лісівники, вчені, педагоги учнівська молодь, представники малого і середнього бізнесу обговорюють назрілі проблемні питання діяльності лісової галузі та лісового сектору економіки  та напрацювання пропозицій щодо шляхів її вирішення.
Товариство приймає участь у публічних заходах які стосуються проблематики довкілля, лісу, змін клімату, соціальних проблем сільських регіонів. науки, освіти, представляючи на них точку зору лісівників.
Товариство, при належних фінансових можливостях, забезпечує вивчення закордонного лісівничого досвіду шляхом організації для його членів навчальних закордонних поїздок.
Товариство представляє і захищає свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів  організацій у державних органах та в громадських організаціях.
Товариство звертається до органів державної влади і місцевого самоврядування з пропозиціями, зауваженнями, заявами, клопотаннями, скаргами, та контролює реакцію на них.
Товариство ініціює розробку потрібних для розвитку і вирішення проблем лісової галузі нормативно-правових актів, створює для цього робочі групи незалежних експертів.
Представники Товариства беруть участь у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери лісового сектору.