Товариство лісівників України

Профспілки

Профспілка здійснює діяльність на принципах:
- добровільності вступу в профспілку і вільного виходу з неї;
- самостійності організацій профспілки у прийнятті рішень, формуванні своєї структури, штатів, фонду заробітної плати;
- виборності всіх органів знизу доверху, їх підзвітності своїм профорганізаціям і керівним органам профспілки;
- делегування повноважень знизу доверху;
- обов'язковості виконання особами, обраними в склад керівних органів своїх повноважень та доручень організацій профспілки;
- колегіальності і гласності в роботі виборних органів, уваж¬ного ставлення до думки і позиції меншості, обов'язковості розгляду всіх пропозицій, виконання прийнятих рішень.
Основною метою діяльності профспілки є  представництво та  захист  трудових,  соціально-економічних  прав та інтересів членів профспілки в органах державної влади та місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями, а також з іншими об’єднаннями громадян.
Завданнями Профспілки є:
- забезпечення  соціально-економічного захисту членів профспілки, здійснення громадського контролю за станом умов охорони праці та навколишнього середовища;
- координація дій, зміцнення єдності і солідарності організацій профспілки, а також в цілому профспілкового руху;
- підвищення рівня житлово-побутового, культурно-спортивного і медичного обслуговування, оздоровлення членів профспілки та членів їх сімей;
- забезпечення правових гарантій діяльності профспілки.