Товариство лісівників України

Навчальні заклади

Інститут створено на базі найстарішого в Україні лісогосподарського факультету та факультету садово-паркового господарства і ландшафтної архітектури в 2001 р.
Інститут забезпечує організацію безперервного і цілісного навчально-виховного процесу підготовки фахівців для лісового комплексу та садово-паркового господарства за ступеневою системою освіти згідно з чинним законодавством та діючими нормативно-регламентуючими документами. Освітня концепція інституту полягає в підготовці нового покоління фахівців різних освітніх ступенів для роботи в державному і недержавному секторах економіки України та в інших країнах на базі новітніх освітянських технологій з використанням передового вітчизняного і зарубіжного досвіду.
З 1998 р. підготовка фахівців здійснюється за адаптованими освітніми програмами, визнаними провідними вищими навчальними закладами США (університети штатів Айова і Мінесота) і країн Європейського Союзу (університет ім. Гумбольдта, Технічний університет у м. Дрездені, ФРН) та засвідченими Меморандумом (1998 р.).

 

 

 

 

 

 

 

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва – найстаріший аграрний заклад вищої освіти України, заснований 5 жовтня 1816 р. у Маримонті, передмісті Варшави. За 204-річну історію виш став флагманом аграрної освіти Слобожанщини і підготував понад 100 тис. фахівців.
Сьогодні ХНАУ ім. В.В. Докучаєва – це:
–    більше 3,5 тис. здобувачів усіх освітніх ступенів, понад 250 досвідчених викладачів;
–    автономний навчальний комплекс, до складу якого входять студентське містечко (106,3 га), понад 2,5 тис. га сільськогосподарських угідь і понад 8 тис. га лісів, дендрологічний парк (22,2 га);
–    6 корпусів, 7 гуртожитків, студентська їдальня, спортивна й актова зали, де створено належні умови для життя і відпочинку студентів та викладачів;
–    6 факультетів, 34 кафедри, Інститут міжнародної освіти і підвищення кваліфікації, Центр фахової передвищої та професійної освіти;
–    можливість пройти закордонну практику в 12 країнах Європи та Америки.

ФАКУЛЬТЕТИ
Агрономічний факультет
Факультет лісового господарства
Факультет захисту рослин
Факультет менеджменту і економіки
Факультет обліку і фінансів
Факультет інженерів землевпорядкування
Університет крокує в ногу з часом, адаптується до ринку праці, пропонуючи такі спеціальності: «Агрономія», «Лісове господарство», «Екологія», «Біологія», «Захист і карантин рослин», «Геодезія та землеустрій», «Облік і оподаткування», «Економіка», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Менеджмент», «Публічне управління та адміністрування», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Біотехнології та біоінженерія», «Садово-паркове господарство», «Агроінженерія», «Маркетинг», «Науки про землю», «Професійна освіта (технологія виробництва і переробки с.-г. продукції)», «Туризм», «Садівництво та виноградарство», «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва», «Соціологія», «Архітектура та містобудування».

ФАКУЛЬТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА
Передумови створення факультету лісового господарства закладено на початку ХІХ ст., коли на території Царства Польського відповідно до Указу царя Олександр I від 17 (5) жовтня 1816 р заснували Варшавську лісову школу.
Заняття почалися в стінах Варшавського університету, а потім – в орендованому палаці магнатів Рудзинських. Практичний курс проводили спочатку в лісах різних частин Царства Польського, а згодом – на власній базі поблизу Варшави.
У 1840 р., після приєднання Варшавської лісової школи до Інституту землеробства в Маримонті (передмісті Варшави) навчальний заклад отримав назву «Маримонтський інститут сільського господарства та лісівництва». Восени 1862 р. виш був переведений в містечко Ново-Олександрія (Пулави) Люблінської губернії та змінив назву на «Ново-Олександрійський інститут сільського господарства і лісівництва».
Реформування інституту здійснював директор, професор В.В. Докучаєв. На базі існуючих кабінетів відкрито відповідні кафедри, у складі яких, крім завідувача (професора або ад’юнкт-професора), заняття проводили викладачі й асистенти. Кафедру лісівництва в 1893 р. очолив професор В.Ю. фон Бранке, а кафедру лісовпорядкування, таксації й адміністрації лісів у 1894 р. – ад’юнкт-професор М.М. Орлов, у 1903 р. – професор О.Г. Марченко.
На початку Першої світової війни Ново-Олександрійський інститут сільського господарства і лісівництва перебазували до м. Харкова, де 26 березня 1921 р. він отримав назву «Харківський сільськогосподарський інститут». Цього ж року в інституті започаткували нові структурні підрозділи – факультети: агрономічний, меліоративний і лісовий.
Деканом факультету став професор О.Г. Марченко. Після його переходу на посаду директора Всеукраїнського управління лісами (ВУПЛ) восени 1922 р. деканом обрали професора Б.О. Шустова, у 1925 р. – професора
О.І. Колеснікова, у листопаді 1929 р. – професора В.М. Андріїва.
З 1922 р. на лісовому факультеті почали створювати нові кафедри: дендрології (завідувач – професор В.М. Андріїв), лісових культур (завідувачі – професори А.П. Тольський, І.О. Яхонтов), лісової таксації (завідувач – професор Б.О. Шустов), лісових меліорацій (завідувачі – професори
М.М. Степанов, В.Я. Гурський), державного лісового господарства і лісової статистики (завідувач – професор О.І. Колесніков). Кафедру лісівництва в 1925 р. очолив професор Г.М. Висоцький. У 1927 р. також організовано науково-дослідну кафедру лісівництва у складі чотирьох секцій: лісознавства, дендрології,  лісових культур і лісових меліорацій. Завідувачем цієї кафедри обрали професора Г.М. Висоцького, а секціями керували професори
В.М. Андріїв, І.О. Яхонтов, В.Я. Гурський.
У грудні 1929 р. на базі науково-дослідної кафедри лісівництва створено Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації.
У 1930 р. відбулося реформування Харківського СГІ. Факультет лісового господарства закрили та перевели до м. Києва, де об’єднали з лісоінженерним факультетом Київського СГІ, що привело до створення Українського лісотехнічного інституту.
У 1934 р. вишу повернули колишню назву – «Харківський СГІ». Відновила роботу кафедра агролісомеліорації, завідування якою знову доручили професору Г.М. Висоцькому.
У 1946 р. відновлено підготовку лісівників у складі лісомеліоративного факультету, де організовано відокремлені кафедри: агролісомеліорації (завідувачі – професори І.О. Яхонтов, Д.В. Воробйов), лісівництва і дендрології (завідувач – професор С.С. П`ятницький).
У 1955 р. деканом лісового факультету призначили професора
С.С. П`ятницького.
У 1961 р. лісовий факультет знову закрили, залишивши об’єднану кафедру агролісомеліорації та лісівництва, якою  продовжував керувати професор С.С. П`ятницький. З 1971 р. її очолив професор Борис Федорович Остапенко.
У 1998 р. на агрономічному факультеті почали здійснювати набір здобувачів на лісове відділення, а з 2002 р. факультет лісового господарства повноцінно відновив свою роботу.
Деканами факультету працювали: канд.с-г.наук, доцент, професор університету А.М. Полив’яний (2002–2015 рр.), т.в.о. декана канд.с-г.наук, доцент О.І. Лялін та канд.с-г.наук Г.О. Куцегуб (2015–2016 рр.). Із 2016 р. дотепер деканом є канд.с-г.наук, доцент, професор університету, заслужений лісвник України М.М. Ведмідь.
Факультет пишається своїми колишніми випускникам, які згодом  стали видатними діячами лісівничої науки і практики. Це доктори наук, академіки П.С. Погребняк, А.Б. Жуков, С.С. Соболєв; член-кореспонденти
П.С. Піщемука, С.С. П`ятницький; професори А.Я. Голляк, С.З. Курдіані,
І.О. Яхонтов, В.Е. Шмідт, О.І. Колесніков, Ф.М. Харитонович, М.М. Дрюченко, П.П. Ізюмський, А.Г. Міхович, М.А. Лохматов, О.К. Поляков, Г.Т. Гревцова та ін.
За останні 10 років випускниками факультету захищено одну докторську та 18 кандидатських дисертаційних робіт, а також підготовлені до захисту чотири кандидатські дисертаційні роботи.
Нині факультет здійснює підготовку здобувачів на денній і заочній формах навчання таких освітніх рівнів: молодший бакалавр – за спеціальністю 205 «Лісове господарство»; бакалавр – 205 «Лісове господарство», 206 «Садово-паркове господарство» і 054 «Соціологія»; магістр – 205 «Лісове господарство» і 206 «Садово-паркове господарство». На факультеті навчаються близько 500 здобувачів вищої освіти з 14 областей України.
До складу факультету входять п’ять кафедр: лісівництва
ім. Б.Ф. Остапенка (завідувач – доктор біологічних наук, професор
Ю.В. Карпець); лісових культур і меліорацій (завідувач – доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник С.П. Распопіна); лісоуправління, лісоексплуатації та безпеки життєдіяльності (завідувач – доктор сільськогосподарських наук, професор В.П. Пастернак); садово-паркового господарства (завідувач – кандидат сільськогосподарських наук, доцент А.Г. Булат); філософії, історичних і соціальних дисциплін ( завідувач – кандидат історичних наук, професор А.І. Кравцов).
На факультеті працює 51 співробітник, у т.ч. 10 докторів наук і професорів; 20 кандидатів наук, професорів університету і доцентів; 9 старших викладачів, викладачів та асистентів.
Основними напрямами дослідження кафедр є: обґрунтування заходів щодо покращення стану та збереження біорізноманіття лісових екосистем Лівобережної України, відновлення, створення і розвиток степових і лісостепових захисних насаджень; стан і продуктивність дубових деревостанів після реконструкції малоцінних насаджень; особливості природного лісовідновлення дібров; оцінювання лісорослинного потенціалу й лісопридатності малопродуктивних ґрунтів і невгідь та їхнє заліснення; вирощування садивного матеріалу основних лісоутворювачів та інтродуцентів, зокрема морозостійких сортів павловнії, із застосуванням хімічних препаратів різної дії; використання деревно-чагарникової рослинності для озеленення урбанізованих територій, розвиток соціально-економічних і природоохоронних чинників системи лісоуправління та лісоексплуатації в ринкових умовах, вивчення стану та продуктивності деревостанів, дослідження стійкості та продуктивності лісових екосистем та збереження біорізноманіття.
Факультетом укладено більше 100 договорів про спільну навчальну, науково-технічну діяльність, за якими здобувачі проходять виробничі практики та мають можливості для працевлаштування.
Навчальні практики здобувачі проходять у дендропарку університету, який нараховує понад 800 видів і форм деревних і чагарникових порід, у навчальному лісовому розсаднику, розарії, теплично-парниковій дільниці, ДП «Скрипаївське навчально-дослідне лісове господарство».
Здобувачі  проходять виробничі та переддипломні практики в державних підприємствах лісового господарства, науково-дослідних, проектних інститутах України, садових центрах та інших установах і організаціях, а також за кордоном у країнах Євросоюзу.
Випускники факультету працюють у Державному агентстві лісових ресурсів України, начальниками обласних управлінь лісового та мисливського господарства, директорами лісогосподарських підприємств, в апаратах облуправлінь, лісгоспів, у лісомисливських та мисливських господарствах, навчальних, науково-дослідних, проектних інститутах і установах, а також у структурах інших міністерств і відомств.

 
Чи багато коледжів України можуть похвалитися майже віковою історією плідної праці? Наш –так!
 
Заснований в 1922 році Чугуєво-Бабчанський  лісовий фаховий коледж досі готує спеціалістів, необхідність в яких відчутна і в ХХІ ст. Майстри лісу, мисливствознавці, агроінженери, бухгалтери – це ті спеціалісти, які висаджують, ведуть облік,  контролюють, оберігають, захищають наш ліс, його флору та фауну – тобто приносять користь  всім нам разом узятим.
І якщо ти молодий, активний і ще не визначився з майбутньою професію, то обов’язково постав собі запитання:

•    Чи приваблює тебе ліс, тварини чи робота з технікою?
Звичайно, записувати відео  для ютуб-каналів, вести блоги – це популярне заняття у всьому  світі,але воно не гарантує отримання стабільного заробітку.  Лісівництво, садово-паркове господарство,  вирощування декоративних і рідкісних дерев, агропромислові машини і автомобілі, мисливська зброя,  трофеї, таксидермія - такі речі точно стануть у пригоді тому, хто хоче добре заробляти і бути висококласним спеціалістом.

•    Тобі набридла шкільна система навчання та нудні предмети?
Підліткам весь час кажуть, що треба вчитись старанно, виконувати домашні завдання і тому подібне. Але іноді вчитись буває зовсім не цікаво. В ЧБЛФК - сучасні викладачі, які легко адаптуються до вимог часу, постійно оновлюють навчальні матеріали та роблять заняття різноманітними. Знудитись точно не встигнеш!
Всі знання, отримані на заняттях – закріплюються на практиках. А практика – це те, що в першу чергу потребують від спеціаліста!
І головне – коледж надає фундаментальні знання та високоякісну професійну підготовку, які повністю відповідають сучасним вимогам до працівників як лісової галузі, так і сільського господарства в цілому.
•    Хочеш  запам’ятати студентські роки надовго?
Керівництво коледжу завжди підтримує проведення дискотек, концертів, конкурсів, вистав. Студенти заслуговують на відпочинок та святкування важливих подій.
А що ж то за студент, що в гуртожитку не жив!? Розташований в рекреаційній зоні гуртожиток так і надихає на романтику та веселе самостійне життя, хоч і під наглядом вихователя (який завжди підтримає та допоможе борщ приготувати;))
•    Займаєшся спортом?
Освітній заклад проводить турніри, змагання, спартакіади. Теніс, футбол, волейбол, стрітбол, стрільба, дартс, багато інших крутих занять! Для занять в твоєму розпорядженні спортивний і тренажерні зали, тир та стадіон. А спортивні досягнення студентів відомі в межах і області і країни.

•    Не хочеш втрачати час на пошук роботи після закінчення навчання?
Чугуєво-Бабчанський лісовий фаховий коледж тісно співпрацює з потенційними роботодавцями. Працівники коледжу постійно вивчають динаміку попиту на відповідних фахівців на ринку праці. Організовуються зустрічі роботодавців зі студентами та випускниками з питань можливості їх подальшого працевлаштування на конкретних підприємствах.
Цікаві факти:
•    Для першокурсників щороку проводять вечір знайомств;
•    У закладі діє студентське самоврядування;
•    Коледж розташований в екологічно чистій місцевості та має свою  власну територію близько 7 гектарів з будівлями (навчальні корпуси, гуртожитки, майстерні, гаражі), стадіоном, красивим дендропарком і розсадником;
•    Є багато студентів, чиї батьки   теж тут навчались. Саме від них вони перейняли любов до майбутньої професії лісівника, механіка, мисливствознавця чи бухгалтера;
•    Попри основні професії, можна отримати ще й робітничі спеціальності та водійські посвідчення;
•    В коледжі можна навчатись як за кошти державного бюджету, так і за кошти юридичних та фізичних осіб. Дев’ятеро з десяти студентів навчаються за державним замовленням. Четверо з десяти отримують стипендію.

Завітати до ЧБЛФК та дізнатись подробиці вступу можна за наступними даними:
 63513, Харківська область,
Чугуївський район,
смт Кочеток,
вул. Чугуївська, 43;
 +380996404728;
Веб - Сайт:  cblk.edu.ua 
Електронна пошта: chblk@i.ua, vstupcblk@gmail.com
Соц.мережі:  www.facebook.com/groups/officialcblk/ ,     
                         www.instagram.com/_c_b_l_k_/
 

To top

Основними напрямами діяльності Укрцентркадриліс є:
післядипломна освіта керівних працівників та спеціалістів підприємств і установ Державного агентства лісових ресурсів України та інших юридичних і фізичних осіб;
проведення навчання посадових осіб і спеціалістів з питань охорони праці;
видавництво навчальних посібників, конспектів лекцій, монографій, методичних матеріалів для інформаційного забезпечення навчального процесу та вирішення проблем лісової галузі;
проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських та впроваджувальних робіт;
надання консультацій підприємствам з питань економіки, фінансів, ведення бухгалтерського обліку, правознавства, управління, маркетингу, охорони праці, впровадження нових технологій у виробництво.

 

 

 

 

 

 

 

 

Поліський національний університет,
факультет лісового господарства та екології
Адреса, веб-сайт: 10008, м. Житомир, вул. Пушкінська, 55.
Ел.адреса: lgek.dekanat@gmail.com, сайт: znau.edu.ua

Історія ВНЗ
Офіційне відкриття факультету лісового господарства відбулося 2001 року, хоча перша група екологів лісу була набрана у 1998 р. на агрономічний факультет тодішньої Державної агроекологічної академії України. Очолив факультет досвідчений науковець, доктор біологічних наук, професор, академік Академії оригінальних ідей, відмінник вищої освіти України, відомий громадський діяч Литвак Петро Венедиктович. З 2002 до 2020 року деканом факультету лісового господарства був кандидат сільськогосподарських наук, доцент Турко Василь Миколайович. Нині факультет лісового господарства та екології очолює кандидат сільськогосподарських наук, доцент Вишневський Анатолій Васильович.
У зв'язку з реорганізацією факультету лісового господарства відбулось створення факультету лісового господарства та екології, шляхом об’єднання з факультетом екології та права відповідно до наказу № 157 від 19.08.2020 року.

Восени 2006 року введено в дію новозбудований корпус факультету загальною площею 3787 м2 із 50 навчальними аудиторіями, кабінетами та лабораторіями, сучасними комп’ютерними класами. Керівництво університету, ректорат і особисто ректор – професор, Скидан Олег Васильович – постійно і різнобічно допомагає факультету у питаннях підготовки наукових кадрів, оснащенні кафедр і лабораторій необхідним обладнанням для теоретичної й практичної підготовки фахівців.
Випускники факультету мають можливість отримати відповідне місце роботи. Здебільшого, це працевлаштування у різних підрозділах Державного агентства лісових ресурсів України, Державної екологічної інспекції Поліського округу, Управлінні екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації, а також у господарствах і підприємствах різної форми власності.
Освітня діяльність
Факультет забезпечує підготовку фахівців з поглибленим знанням функціонування лісових екосистем, технологій лісовирощування, лісозахисту та лісозаготівель, отримання недеревної продукції лісу, їх особливостей в умовах радіоактивного забруднення, отримання знань, необхідних для створення умов сталого розвитку суспільства, гарантування безпечних умов існування, вирішення екологічних проблем та завдань; забезпечує залучення здібної молоді до наукових робіт у вирішенні екологічних проблем, формування вмінь та навиків для вирішення соціально-професійних функцій.
Факультет готує фахівців: за галуззю знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальністю 205 «Лісове господарство» за освітніми ступенями бакалавр, магістр; за галуззю знань 10 «Природничі науки» спеціальностями 101 «Екологія» за освітніми ступенями бакалавр, магістр та 103 «Науки про Землю» за освітнім ступенем бакалавр; за галуззю знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» за освітніми ступенями бакалавр та магістр; за галуззю знань 18 «Виробництво і технології» спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища» за освітніми ступенями бакалавр, магістр. У складі факультету лісового господарства та екології Поліського національного університету функціонує шість кафедр:
•    Лісівництва, лісових культур та таксації лісу;
•    Біології та захисту лісу;
•    Експлуатації лісових ресурсів та деревообробних технологій;
•    Загальної екології;
•    Біоресурсів, аквакультури та природничих наук;
•    Екологічної безпеки та економіки природокористування.
На факультеті навчається більше 1000 студентів, ведеться підготовка аспірантів (докторів філософії ) і докторантів, регулярно проходять наукові семінари та науково-практичні конференції. Навчально-виховний процес на факультеті забезпечує науково-педагогічний колектив у складі якого 10 докторів наук, професорів, 29 доцентів; 81 % викладачів мають вчений ступінь доктора та кандидата наук. Щорічно залучаються до читання лекцій висококваліфіковані фахівці інших університетів та провідних спеціалістів галузі лісового господарства.
    
Наукова діяльність
Кафедри факультету працюють над 18 державними зареєстрованими тематиками наукових досліджень. Викладачами факультету за період з 2015 по 2020 видано 17 монографій, отримано 27 патентів, опубліковано понад 250 наукових публікацій у фахових виданнях України та 60 у виданнях віднесених до міжнародних науко-метричних баз з індексами цитування Scopus та Web of Science.
Студенти факультету неодноразово були переможцями Всеукраїнських предметних олімпіад, учасниками міжнародних, міжвузівських та регіональних наукових конференцій.
Студент спеціальності 205 Лісове господарство: Зінкевич Роман Анатолійович отримав диплом І ступеня у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт зі спеціальності «Лісове господарство» (2018 р.), ІІІ ступеня із науковою роботою на тему: «Експрес-метод визначення санітарного стану за допомогою додатку «RELASCOPE+» на Startup Thursday Zhytomyr» (2020 р.). 
Під керівництвом НПП факультету лісового господарства та екології діють наукові студентські гуртки діяльність яких спрямована на розвиток наукових і практичних здібностей та вміння проводити наукові дослідження в галузях лісового господарства та екології. Набуті навички і вміння студенти ефективно демонструють на різного рівня наукових і освітніх заходах, олімпіадах, змаганнях з лісового багатоборства в інтелектуально-спортивних професійного спрямування таких як «Forest Quest» та ін.
Зокрема за період 2011-2020 рр. студенти факультету є одними з лідерів за кількістю здобутих призових місць у Всеукраїнських наукових конкурсах і олімпіадах за спеціальністю «Лісове господарство».
    
Культура і просвіта
Викладачі та студенти факультету постійно проводять профорієнтаційну роботу по всіх школах і гімназіях міста Житомира та Житомирської області, а також виїжджають в школи, технікуми і коледжі Житомирської, Рівненської, Волинської, Хмельницької та Вінницької областей. На факультеті діють осередки товариства лісівників України та товариства мисливців і рибалок України.


 
Наша адреса: Рівненська область, м. Березне, вул. Чорновола, 25
Наш сайт: nsi.nuwm.edu.ua
Електронна пошта: lisinstitut@nuwm.edu.ua


Надслучанський інститут розпочав свою освітню діяльність 1 вересня 2004 року. Створений інститут для задоволення потреб ринку праці кадрами для лісогосподарської галузі Рівненської області, багатої лісовими ресурсами.
За роки існування інституту створено відповідну навчально-матеріальну базу, зокрема інститут забезпечений сучасним обладнанням для проведення навчальних занять та здійснення різноманітних наукових досліджень.
У грудні 2012 року (розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2012р. №670-р, наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 09 жовтня 2012 року №1084, рішення Вченої ради Національного університету водного господарства та природокористування від 30 листопада 2012 року, протокол №13 ) інститут було реорганізовано в Надслучанський інститут Національного університету водного господарства та природокористування.
Сьогодні інститут – це державний вищий навчальний заклад, який здійснює підготовку бакалаврів у галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю 205 «Лісове господарство» за рахунок державного бюджету і коштів юридичних та фізичних осіб.
Студенти мають можливість здобуті науково-теоретичні знання, поглиблювати під час проходження практик на лісогосподарських підприємствах Рівненської області, вивчаючи ліси Поліського регіону.
Більшість випускників інституту працевлаштовані та успішно працюють в лісовій галузі Рівненської та суміжних областей.
 
Позашкільний навчальний заклад Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді (далі Центр) створений відповідно до наказу Міністерства освіти України від 07.01.1980 № 5 з метою творчого, інтелектуального розвитку вихованців, учнів та підтримки здібних, обдарованих і талановитих дітей.
Указом Президента України від 17.02.2001 № 96 центру наданий статус "національного".
Центр діє на підставі статуту, затвердженого Міністерством освіти і науки України (наказ від 15.06.2001 №54).
Відповідно до статуту навчально-виховний процес Центру організовано за напрямами: біологічний, екологічний, сільськогосподарський, декоративно-ужитковий.