Товариство лісівників України
Ш. Руставелі, 9-А, 54
місто Київ, Україна , 01601
+38 (044) 235-23-48

Навчальні заклади

Інститут створено на базі найстарішого в Україні лісогосподарського факультету та факультету садово-паркового господарства і ландшафтної архітектури в 2001 р.
Інститут забезпечує організацію безперервного і цілісного навчально-виховного процесу підготовки фахівців для лісового комплексу та садово-паркового господарства за ступеневою системою освіти згідно з чинним законодавством та діючими нормативно-регламентуючими документами. Освітня концепція інституту полягає в підготовці нового покоління фахівців різних освітніх ступенів для роботи в державному і недержавному секторах економіки України та в інших країнах на базі новітніх освітянських технологій з використанням передового вітчизняного і зарубіжного досвіду.
З 1998 р. підготовка фахівців здійснюється за адаптованими освітніми програмами, визнаними провідними вищими навчальними закладами США (університети штатів Айова і Мінесота) і країн Європейського Союзу (університет ім. Гумбольдта, Технічний університет у м. Дрездені, ФРН) та засвідченими Меморандумом (1998 р.).
Основними напрямами діяльності Укрцентркадриліс є:
післядипломна освіта керівних працівників та спеціалістів підприємств і установ Державного агентства лісових ресурсів України та інших юридичних і фізичних осіб;
проведення навчання посадових осіб і спеціалістів з питань охорони праці;
видавництво навчальних посібників, конспектів лекцій, монографій, методичних матеріалів для інформаційного забезпечення навчального процесу та вирішення проблем лісової галузі;
проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських та впроваджувальних робіт;
надання консультацій підприємствам з питань економіки, фінансів, ведення бухгалтерського обліку, правознавства, управління, маркетингу, охорони праці, впровадження нових технологій у виробництво.
Позашкільний навчальний заклад Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді (далі Центр) створений відповідно до наказу Міністерства освіти України від 07.01.1980 № 5 з метою творчого, інтелектуального розвитку вихованців, учнів та підтримки здібних, обдарованих і талановитих дітей.
Указом Президента України від 17.02.2001 № 96 центру наданий статус "національного".
Центр діє на підставі статуту, затвердженого Міністерством освіти і науки України (наказ від 15.06.2001 №54).
Відповідно до статуту навчально-виховний процес Центру організовано за напрямами: біологічний, екологічний, сільськогосподарський, декоративно-ужитковий.