Товариство лісівників України

Громадські організації

Інституційне становлення FSC України безпосередньо пов’язано з розвитком добровільної лісової сертифікації та розробкою проекту національного стандарту відповідального лісоуправління на основі Принципів і Критеріїв Лісової Опікунської Ради.
Ініціативна група, до якої входить Павло Кравець – доцент кафедри лісового менеджменту Національного університету біоресурсів України, в 2003 році розпочинає роботу над проектом національного стандарту відповідального лісоуправління.
В 2007 році Павло Кравець визнається контактною особою FSC в Україні, а з 2011 року – Національним представником FSC в Україні. Він офіційно представляє FSC в країні серед зацікавлених сторін і державних органів влади просуваючи ідеї відповідального ведення лісового господарства, сприяє розвитку сертифікації та формуванню національного і міжнародного членства.
Суттєве зростання площі сертифікованих лісів, кількості сертифікатів ланцюга постачання продукції, наявність передумов формування внутрішнього ринку сертифікованої продукції зумовило прийняття рішення про відкриття офісу Національного представництва FSC в Україні.
15 липня 2015 року відбулося офіційне відкриття офісу FSC України на базі Національного університету біоресурсів і природокористування України. На даний час офіс налічує 4 штатних співробітника s співпрацює з цілою низкою консультантів.
Головною метою Товариства є охорона, відтворення, збереження, раціональне використання державного мисливського фонду в наданих у користування мисливських угіддях, захист спільних інтересів своїх членів, організація та проведення полювання, любительського і спортивного рибальства, стендового спорту.

2.2. Основними напрямками діяльності та завданнями Товариства є:
а) виховання у членів Товариства бережного ставлення до природи і її багатств;
б) організація ведення мисливського та рибальського господарства на науковій основі;
в) організація громадського контролю за дотриманням правил полювання та риболовлі, здійснення заходів щодо попередження порушень правил полювання та риболовлі та сприяння боротьбі з браконьєрством;
г) пропаганда охорони природи, виховання у членів Товариства бережливого ставлення до навколишнього природного середовища, примноження та збереження природних багатств, раціонального використання державного мисливського фонду;
д) вивчення та сприяння впровадженню передового досвіду ведення мисливського та рибальського господарства, мисливського, стрілецького, стендового, риболовного спорту, розвитку мисливського собаківництва;
е) створення умов членам Товариства для полювання, любительської риболовлі, стендової підготовки, фізкультурно-оздоровчих заходів;
 є) підтримання прямих контактів з іноземними спорідненими організаціями, укладання угод про співробітництво і взаємодопомогу на підставі законодавства України;
ж) захист інтересів членів Товариства.
 
Агентство сприяння сталому розвитку Карпатського регіону «ФОРЗА» є професійною, незалежною, недержавною, некомерційною та неприбутковою громадською організацією, яка спеціалізуються на розвитку багатофункціонального лісового господарства та промоції наближеного до природі лісівництва, підтримці сталого розвитку туризму та громад, енергоефективності та енергозбереженні, адаптації до зміні клімату, посиленні конкурентоспроможності підприємств деревообробного сектору та вдосконаленні стратегій та політики…
Громадська організація "Незалежне експертне партнерство" (ГО «НЕП») - неурядова і неприбуткова всеукраїнська громадська організація.
ГО «НЕП» створено на добровільних засадах та на основі єдності інтересів експертами та фахівцями з питань місцевого самоврядування, сільського розвитку, зокрема сільськогосподарської та лісової галузей, інших напрямків економічної діяльності, соціальних та екологічних питань, а також права та інших суміжних наук, з метою захисту спільних інтересів, реалізації статутних завдань та здійснення інформаційної, аналітичної та експертної діяльності.
 Громадська ініціатива "Друзі лісу Львівщина"створена для:

- обговорень актуальних питань лісогосподарської галузі Львівщини;
- обміну інформацєію та новинами лісової галузі;
- обговорень та дискусій на проблемні теми галузі.

Учасниками групи можуть бути всі, кого цікавить лісова галузь і хто готовий до відкритих, конструктивних діалогів на теми лісового господарства.

Громадська спілка "Всеукраїнська асоціація мисливців та користувачів мисливських угідь"