Товариство лісівників України
Ш. Руставелі, 9-А, 54
місто Київ, Україна , 01601
+38 (044) 235-23-48

Законодавство

Основним законом про ліси України й ведення господарства в них є Лісовий кодекс України.  
Базові положення Лісового кодексу України: 
єдине державне управління щодо лісів;  переважно державна власність на ліси;  
визнання права ведення лісового господарства лише на умовах постійного користування лісами;  
поєднання особливостей лісів як еколого­стабілізуючого чинника, природного ресурсу і  засобу виробництва;
виключне право постійних лісокористувачів на продукцію лісозаготівель, яка є кінцевою фазою ведення лісового господарства та доходи від цієї діяльності.

АКТИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Відповідно до Лісового кодексу України Кабінетом Міністрів України затверджені: 
Правила відтворення лісів; 
Порядок спеціального використання лісових ресурсів; 
Порядок видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів;  
Порядок поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок; 
Правила поліпшення якісного складу лісів; 
Порядок ведення державного лісового кадастру та обліку лісів; 
Правила рубок головного користування в гірських лісах Карпат. 
Нормативно­правовими актами з ведення лісового господарства також регулюються: 
поділ лісів на категорії залежно від значення та основних виконуваних функцій; 
проведення рубок головного користування; організація лісовпорядкування; 
ведення державного лісового кадастру, обліку і моніторингу лісів; 
організація та проведення лісової сертифікації; 
заготівля другорядних лісових матеріалів і здійснення побічних лісових користувань; 
відновлення лісів і лісорозведення; 
здійснення заходів щодо підвищення продуктивності, поліпшення якісного складу лісів; 
здійснення охорони лісів від пожеж; 
здійснення захисту лісів від шкідників і хвороб.