Товариство лісівників України

Законодавство

Основним законом про ліси України й ведення господарства в них є Лісовий кодекс України.  
Базові положення Лісового кодексу України: 
єдине державне управління щодо лісів;  переважно державна власність на ліси;  
визнання права ведення лісового господарства лише на умовах постійного користування лісами;  
поєднання особливостей лісів як еколого­стабілізуючого чинника, природного ресурсу і  засобу виробництва;
виключне право постійних лісокористувачів на продукцію лісозаготівель, яка є кінцевою фазою ведення лісового господарства та доходи від цієї діяльності.