Товариство лісівників України
Ш. Руставелі, 9-А, 54
місто Київ, Україна , 01601
+38 (044) 235-23-48

Професійно про ліс

Загальна характеристика лісів України

Загальна площа лісових ділянок України становить 10,4 млн га.
Ліси за призначенням і розміщенням  виконують переважно екологічні (водоохорон­ні, захисні, санітарно­гігієнічні, оздоровчі та інші) функції, мають обмежене експлуатаційне зна­чення. Лісистість України становить 15,9%.
Ліси розташовані дуже нерівномірно. Вони сконцентровані переважно у Поліссі та в українських Карпатах. 
Лісистість у різних природних зонах має значні відмінності й не досягає оптимального рівня, при якому найефективніше використовуються земельні ресурси, формується екологічно стабільне середовище й найповніше виявляється весь комплекс корисних властивостей лісу.
Запас деревини в лісах оцінюється в межах 2,1 млрд куб. м.
Загальна середня зміна запасу сягає 35 млн куб. м.
Середня щорічна зміна запасу на 1 га у лісах що знаходяться у сфері управління Державного агентсва лісових ресурсів України дорівнює 3,9 куб. м і коливається від 5,0 куб. м у Карпатах до 2,5 куб. м у Степовій зоні.Відбувається поступове збільшення запасу.
Найбільшу питому вагу мають середньовікові деревостани – 45%, стиглі і перестиглі становлять майже 17%. Середній вік деревостанів становить близько 60 років.
Ліси України сформовані понад 30 видами деревних порід, серед яких домінують сосна (Pinus silvestris), дуб  (Quercus robur), бук  (Fagus silvatica),  ялина  (Picea abies), береза  (Betula pendula), вільха (Alnus glutinosa), ясен (Fraxinus excelsior), граб  (Carpinus betulus), ялиця  (Abies alba). Хвойні насадження становлять 43% загальної площі, зокрема сосна – 35%. Твердолистяні насадження – 43%, дуб і бук – 37%.

Власність на ліси

Відповідно до Земельного та Лісового кодексів ліси України можуть перебувати у державній, комунальній та приватній власності.
Переважна більшість лісів перебуває у державній власності.
В процесі розмежування земель до комунальної власності були віднесені близько 1,3 млн га (13%) земельних ділянок лісогосподарського призначення, що знаходяться у постійному користуванні комунальних підприємств, підпорядкованих органам місцевого самоврядування.
Частка лісів приватної власності становить менше 0,2% загальної площі лісових земель.
Близько 0,8 млн га лісових земель державної власності не надані в користування та віднесені до земель запасу.
В Україні історично сформована ситуація з закріпленням державних лісів за численними постійними лісокористувачами (для ведення лісового господарства ліси надані в постійне користування підприємствам, установам і організаціям кількох десятків міністерств і відомств).
За відомчим підпорядкуванням, найбільша площа лісових земель (близько 73%) перебуває у користуванні лісогосподарських підприємств Державного агентсва лісового господарства України.