Страница 1 из 68

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету

лісового господарства України

19.08.2010 No 260

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

5 листопада 2010 р.

за No 1046/18341

Додаток 1

до Інструкції з проектування, технічного приймання,

обліку та оцінки якості лісокультурних об'єктів

ПЕРЕЛІК

форм технічної документації з проектування, технічного приймання, обліку та оцінки якості лісокультурних об’єктів та терміни їх подання

No

до- датка

No форми Найменування документів

Складає структурний підрозділ у строк до: Складає

лісокористувач і

подає до

відповідних

органів

виконавчої влади,

у підпорядкуванні

яких він

перебуває, в

строк до:

Складає відповідний

орган виконавчої

влади і подає до

відповідного

центрального органу

виконавчої влади в

строк до:

кіль- кість

прим.

подаються

власнику лісів

(лісокористу- вачу) і

повертаються до

структурного

підрозділу

подаються (власнику лісів) лісокористувачу

1 2 3 4 5 6 7 8

2 01 Відомість попереднього проектування ділянок лісокультурного фонду, що підлягають залісенню 2 або залишенню під 01.07 природне поновлення

3 02 Проект робіт у посівних і шкільних відділеннях та на плантаціях у лісорозсадниках 1 25.12

4 03 Проект лісових культур, лісових плантацій 1 25.12

5 04 Проект природного поновлення 1 25.12

6 05 Зведена відомість проектів лісових культур, лісових плантацій і природного поновлення 2 25.12 (спрощена) 20.01 05.02

7 06 Акт технічного приймання робіт в посівних відділеннях розсадників 2

Не пізніше 10-15 Складається днівСкладається післяпротягом завершення протягом 5 днів лсокультурних 5після днівотримання після отримання робітматеріалів матеріалів вд лісництв від власників лісів (лісокористувачів)

8 07 Зведена відомість технічного приймання посівів у розсадниках 2

9 08 Акт технічного приймання робіт у шкільних відділеннях і на лісових плантаціях 2

10 09 Акт технічного приймання лісових культур, лісових плантацій 2

11 10 Акт технічного приймання ділянок природного поновлення і зарахування до загальної площі 2 відновлення лісів

12 11 Зведена відомість технічного приймання лісових культур, лісових плантацій, шкільних відділень 2 та ділянок природного поновлення

13 Нормативи інвентаризації та атестації лісових культур та природного поновлення

14 29 Відомість ділянок природного поновлення, що знаходяться в стадії вирощування 2 25.12

15 12 Польова картка інвентаризації сіянців та укорінених живців 1 20.10

Страница 2 из 68

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету

лісового господарства України

19.08.2010 No 260

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

5 листопада 2010 р.

за No 1046/18341

Додаток 1

до Інструкції з проектування, технічного приймання,

обліку та оцінки якості лісокультурних об'єктів

ПЕРЕЛІК

форм технічної документації з проектування, технічного приймання, обліку та оцінки якості лісокультурних об’єктів та терміни їх подання

No

до- датка

No форми Найменування документів

Складає структурний підрозділ у строк до: Складає

лісокористувач і

подає до

відповідних

органів

виконавчої влади,

у підпорядкуванні

яких він

перебуває, в

строк до:

Складає відповідний

орган виконавчої

влади і подає до

відповідного

центрального органу

виконавчої влади в

строк до:

кіль- кість

прим.

подаються

власнику лісів

(лісокористу- вачу) і

повертаються до

структурного

підрозділу

подаються (власнику лісів) лісокористувачу

2 Продовження додатка 1

1 2 3 4 5 6 7 8

16 13 Польова картка інвентаризації саджанців у шкільних відділеннях і на плантаціях 1 20.10

17 14 Звіт про наявність садивного матеріалу 2 20.10 10.11 20.11

18 15 Звіт про наявність саджанців у шкільних відділеннях і на плантаціях 2 20.10 10.11 20.11

19 31 Баланс садивного матеріалу 2 25.12 20.01 05.02

20 32 Баланс лісового насіння 2 25.12 20.01 05.02

21 Перелік деревних і чагарникових порід

22 16 Польова картка інвентаризації лісових культур, лісових плантацій одно-, дво- та трирічного 1 віку 20.10

23 Нормативна приживлюваність одно-, дво- та трирічних лісових культур, які

збереглися

24 20 Акт про списання лісових культур, лісових плантацій, що загинули внаслідок

суб’єктивних та об’єктивних причин

3

в строк згідно з

п. 8.9

25 21 Акт про списання лісових культур, лісових плантацій, що загинули внаслідок стихійного3лиха

в строк згідно з

п. 8.9

26 33 Книга лісових культур 1 01.06; 25.12

27 26 Звіт про загиблі та не атестовані незімкнуті лісові культури, лісові плантації 20.11 10.12

28 17 Звіт про інвентаризацію лісових культур, лісових плантацій одно-, дво- та трирічного віку 05.11 20.11 10.12

29 27 Звіт про наявність лісових культур, лісових плантацій 20.11 10.12

Страница 3 из 68

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету

лісового господарства України

19.08.2010 No 260

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

5 листопада 2010 р.

за No 1046/18341

Додаток 1

до Інструкції з проектування, технічного приймання,

обліку та оцінки якості лісокультурних об'єктів

ПЕРЕЛІК

форм технічної документації з проектування, технічного приймання, обліку та оцінки якості лісокультурних об’єктів та терміни їх подання

No

до- датка

No форми Найменування документів

Складає структурний підрозділ у строк до: Складає

лісокористувач і

подає до

відповідних

органів

виконавчої влади,

у підпорядкуванні

яких він

перебуває, в

строк до:

Складає відповідний

орган виконавчої

влади і подає до

відповідного

центрального органу

виконавчої влади в

строк до:

кіль- кість

прим.

подаються

власнику лісів

(лісокористу- вачу) і

повертаються до

структурного

підрозділу

подаються (власнику лісів) лісокористувачу

30 28 Відомість лісових культур, лісових плантацій, не переведених у вкриті лісовою

рослинністю землі 2 25.12

31 30 Облік лісокультурного фонду 2 25.12 20.01 05.02

32 18 Польова картка атестації лісових культур, лісових плантацій чотирирічних і

старшого віку 1 20.10

33 19 Звіт про атестацію лісових культур, лісових плантацій чотирирічного і старшого

віку 2 05.11

34 Нормативи оцінки якості лісових культур при переведенні у вкриті лісовою

рослинністю землі

35 Поділ адміністративно-територіальних одиниць України за природними зонами

36 22 Акт про переведення у вкриті лісовою рослинністю землі лісових культур, лісових плантацій 3 05.11

37 23 Звіт про переведення лісових культур, лісових плантацій у вкриті лісовою рослинністю землі 2 05.11 20.11 10.12

38 Нормативи оцінки якості природного поновлення при переведенні у вкриті лісовою рослинністю землі

39 24 Акт переведення природного поновлення у вкриті лісовою рослинністю землі 2 05.11

40 25 Звіт про переведення природного поновлення у вкриті лісовою рослинністю землі 2 05.11 20.11 10.12

41 34 Книга природного поновлення 1 01.06; 25.12

42 35 Звіт про проведення лісокультурних робіт 2 05.01 10.01

Страница 4 из 68

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету

лісового господарства України

19.08.2010 No 260

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

5 листопада 2010 р.

за No 1046/18341

Додаток 1

до Інструкції з проектування, технічного приймання,

обліку та оцінки якості лісокультурних об'єктів

ПЕРЕЛІК

форм технічної документації з проектування, технічного приймання, обліку та оцінки якості лісокультурних об’єктів та терміни їх подання

No

до- датка

No форми Найменування документів

Складає структурний підрозділ у строк до: Складає

лісокористувач і

подає до

відповідних

органів

виконавчої влади,

у підпорядкуванні

яких він

перебуває, в

строк до:

Складає відповідний

орган виконавчої

влади і подає до

відповідного

центрального органу

виконавчої влади в

строк до:

кіль- кість

прим.

подаються

власнику лісів

(лісокористу- вачу) і

повертаються до

структурного

підрозділу

подаються (власнику лісів) лісокористувачу

Страница 5 из 68

Додаток 2

до Інструкції з проектування, технічного приймання,

обліку та оцінки якості лісокультурних об'єктів

Форма 01

ЗАТВЕРДЖУЮ

Власник лісів (лісокористувач)

_________________________

____ ________ ______ року

ВІДОМІСТЬ

попереднього проектування ділянок лісокультурного фонду, що підлягають залісенню

або залишенню під природне поновлення у _______ році, по ________________________________ ____________________________________________

(структурний підрозділ) (власник лісів (лісокористувач))

Категорія лісових культур ___________________________________, проект плану _________ га.

No з/п

Місцезнаходження (урочище, землекористувач,

власник земель,село, район, місцева назва

ділянки)

Квартал Виділ

Площа

(до 0,1

га)

Головні породи

Тип

лісорослин- них умов

Категорія

лісокультур

ної площі

Схема

змішування Розміщення

Спосіб

обробітку

ґрунту

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всього

Лісничий _____________________________________ ___________________________20_____

(П.І.Б.) (підпис) (дата)

Перевірив інженер ______________________________ ___________________________20_____

(П.І.Б.) (підпис) (дата)